SAĞLIKSTKTOPLUM SAĞLIĞI

Covid-19 idari izin raporu için aile hekimlerine gelmeyin

Covid-19 idari izin raporu için aile hekimlerine gelmeyin

RİSK GRUBUNDAKİ ÇALIŞANLARA,
“COVID 19 İDARİ İZİN RAPORU” İÇİN
AİLE HEKİMLERİNE GELMEYİN UYARISI!

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan açıklamaya istinaden geçtiğimiz gün basında yer alan ve “Covid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın yeni kararıyla aile hekimliğinden alınacak ‘Covid-19 İdari İzin Tanısı’ raporuyla izinli sayılabilecek” şeklinde ifade edilen haberle ilgili İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde yer alan “Aile hekimlerinden de raporun alınabileceği” ifadesinin halen mevcut mevzuatla ilgisi olmadığı, idari izinle ilgili gerekli sağlık bilgileri ve belgelerin aile hekimliklerinden değil, yalnızca kişilerin kendi E-nabız sistemlerinden alınabildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2 Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur. Vatandaşlarımızın aile hekimlerimize bu konuda gereksiz başvuru yapması hem kendileri, hem muayeneye gelen diğer hastalarımız ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile gereksiz temasına yol açacaktır.”

Covid-19 idari izin raporu için aile hekimlerine gelmeyin
Risk grubundaki çalışanlara uyarı: Covid-19 idari izin raporu için aile hekimlerine gelmeyin!