GÖZ SAĞLIĞISAĞLIK

Göz ve çevresi ameliyatları, göz hekimlerinin alanı içindedir

Göz ve çevresi ameliyatları, göz hekimlerinin alanı içindedir

Türk Oftalmoloji Derneği’nden kamuoyuna duyuru…

Göz ve göz çevresine ilişkin kozmetik ameliyatlar, göz hekimlerinin çalışma alanı içindedir

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği, göz hekimlerinin göz çevresi kozmetik ameliyatlara girmesiyle ilgili kamuoyunda geliştiği gözlenen yanlış algılara açıklık getirdi. Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, göz çevresi hastalıklarının tedavisi ve kozmetik cerrahi uygulamalarının oküloplastik ve orbita cerrahisi ile gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Göz ve göz çevresi kozmetik ameliyatları göz doktorlarının ana sorumluluk alanındadır.
Prof. Dr. İzzet Can

Göz hekimlerinin ana çalışma alanlarından biri

Prof. Dr. İzzet Can, “Oküloplastik ve orbita cerrahisi, tüm dünyada ve ülkemizde yüz yılı aşkın süredir göz hekimlerinin, kulak burun boğaz hekimlerinin ve plastik cerrahların çalıştığı ortak alanlar olmakla birlikte göz hekimlerinin temel uygulama alanı içinde yer almaktadır. Bu alandaki uygulamaların en önemlilerinin göz hekimleri tarafından tarif edildiği, tüm bilimsel literatürde pek çok örnekle belgelenmiştir” dedi.

Prof. Dr. İzzet Can, “Ne yazık ki bu konuda zaman zaman gerçeklerle örtüşemeyecek iddialar gündeme gelmekte fakat hurafeden öteye geçmemektedir. Göz hekimlerimizin aldığı oküloplastik cerrahi eğitimi de, göz hastalıkları uzmanlık eğitim müfredatında bulunan ve çalışma alanı olarak göz çevresi kozmetik ve fonksiyonel uygulamaları içeren bir eğitim programıdır” açıklamasını yaptı.

Oküloplastik ve orbita cerrahisi, göz hekimlerinin ana çalışma alanlarından biri
Oküloplastik ve orbita cerrahisi, göz hekimlerinin ana çalışma alanlarından birisidir

Ameliyatlar hastanelerde yoğun şekilde devam ediyor

Prof. İzzet Can, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Bu konu ile ilgili ameliyatların büyük bir kısmı Sağlık Bakanlığı göz hastalıkları eğitim kliniklerimiz ve üniversite/vakıf hastanelerimizdeki göz hastalıkları anabilim dallarında halihazırda yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca göz hastalıkları asistan eğitim programı içinde ve mezuniyet ile uzmanlık sonrası eğitim programlarında bu konu yoğun olarak yer almaktadır.”

Olumsuz gelişmelere daima göz doktorları müdahale eder
Olumsuz gelişmeler olduğunda daima göz doktorları müdahale eder

Olumsuz gelişmelere daima göz doktorları müdahale eder

Göz çevresi ve göz kapaklarına yönelik yapılan ameliyatlar, sadece kozmetik amaçlı değil, aynı zamanda fonksiyonel amaçlarla körlüğün engellenmesi, görmenin arttırılması ve göz sağlığının korunması hedefiyle gerçekleştiriliyor. “İster kozmetik, ister fonksiyonel amaçlı yapılsın, çıkabilecek olumsuz sonuçlarda hastalar daima göz hekimleri tarafından muayene, tetkik ve tedavi edilmektedirler” bilgisini paylaşan TOD Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, “Göz çevresi haricinde yüzün herhangi bir bölgesine yapılan uygulamalarda da göz etkilenebilmekte ve bu durumda hastanın acilen bir göz hekimine yönlendirilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında, göz çevresi kapak ve orbita cerrahilerinin göz hekimlerinin çalışma alanına girmediği veya göz hekimlerinin bu yöndeki estetik ameliyatlara girmemesi gerektiği yolundaki iddia ve söylemler, gerçeklerle örtüşmemektedir” diye konuştu.