İLAÇ ENDÜSTRİSİİŞ DÜNYASI

Erol Kiresepi Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşma yaptı

Erol Kiresepi ortak paylaşım forumunda değerlendirme yaptı

Medikal, Kreatif, Teknolojik, Sağlıklı Fikirler

EROL KİRESEPİ ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NDA KONUŞTU

Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi; “Bu kriz, gerekeni yapmak konusunda tüm kesimler için bir uyarı olarak algılanmalıdır” dedi.

Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi, Ortak Paylaşım Forumu’nda bir konuşma yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından çalışma hayatındaki tüm paydaşları bir araya getirerek ortak bir ses oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl dijital teknolojinin olanakları kullanılarak sanal ortamda gerçekleştirilen forumun ilki geçtiğimiz yıl düzenlenmişti.

Forum kapsamında, ilk etkinlikten bu yana geçen bir yıllık sürede küresel ölçekteki gelişmeleri kimsenin tahmin edemediğini belirterek konuşmasına başlayan Erol Kiresepi, yaşadığımız sosyo-ekonomik krizin istihdamda %17,3 oranına varan bir azalmaya yol açtığını ve gelinen noktada Covid-19’un insani bir felaket haline geldiğini belirtti.

IOE Başkanı Kiresepi, Covid-19 pandemisinin bir milat olarak değerlendirebileceğini vurguladı. Bu krizin sosyal diyaloğu, gündemin “olmazsa olmaz” bir parçası haline getirdiğini belirterek sadece ortak hareket ederek mevcut zorlukların üstesinden gelebileceğimizi belirtti. Daha önce tecrübe etmediğimiz derecede farklı kesimlerin işbirliği içinde hareket etme kararlılığına şahit olduğumuzu kaydetti.

Erol Kiresepi; sloganlarla yetinmek yerine, söylemlere uygun hareket etmek gerektiğinden emin olmak gerektiğini vurguladı. Krizin, gerekeni yapmak konusunda tüm kesimler için bir uyarı olarak algılanması gerektiğine de vurgu yaptı.

Dünyayı tekrar çalışmaya yöneltmemiz gerekiyor

Erol Kiresepi, gelinen aşamada temel önceliklerinin “Dünyayı tekrar çalışmaya yöneltmek” olduğunu ifade etti. Dinamik, açık ve kapsayıcı işgücü piyasalarının oluşturulması, KOBİ’lerin krediye erişiminin iyileştirilmesi ve beceri gelişiminin desteklenmesi gibi tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ayrıca etkili ve sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Gerçek bir küresel sorun olan Covid-19 karşısında krizden çıkışın sosyal ortakların güçlü katılımına bağlı olduğunu vurgulayarak politika tutarlılığını ve uygulamanın etkinliğini sosyal ortakların aktif katılımıyla temin edilebileceğini söyleyen Kiresepi, krizlerin de her zaman fırsatlara da yol açtığını unutmamak gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan araştırmalara göre çalışanların işverenlere güveninin giderek arttığını belirten ve işverenlerin bu güvene layık olmaları gerektiğini vurgulayan Kiresepi, herkesin çok fazla sorumluluk almasını gerektiren pandemi döneminde ihtiyatlı bir şekilde önlemlere bağlı kalınmasının zaruri olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.