ÇEVRE BİLİNCİFARKINDALIKİLAÇ ENDÜSTRİSİSOSYAL SORUMLULUK

Boehringer Ingelheim, çalışmalarını çevreye duyarlılıkla sürdürüyor!

Boehringer Ingelheim’ın, ‘Nesiller için Sürdürülebilir Kalkınma’ yaklaşımının en temel parçası olan “One Health”; insanların, hayvanların ve gezegenin sağlıklarının iyileştirilmesi için, bunların birbirleriyle bağlantılı olduğu gerçeğinden yola çıkan bütünsel, iş birlikçi bir bakış açısını temsil ediyor. ‘Nesiller için Sürdürülebilir Kalkınma’ çerçevesi ise 3 ana eksene odaklanıyor. İnsanlar ve hayvanlar için daha iyi sağlığı mümkün kılmayı hedefleyen DAHA FAZLA SAĞLIK; sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir toplulukları birlikte yaratmayı hedefleyen DAHA FAZLA POTANSİYEL ve doğal kaynakların korunmasını ve şirketin karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan DAHA ÇEVRECİ eksenlerine odaklanıyor. 
Tüm dünyada yaşam kalitesini geliştirme hedefiyle çalışmakta olan Boehringer Ingelheim, COP26 konferansı vesilesiyle stratejik sürdürülebilir kalkınma yaklaşımındaki güncellemelerini duyurdu. Boehringer Ingelheim 2030 yılına kadar şirket operasyonlarında karbon nötr olmayı, ayrıca toplam su ayak izini, çöp sahalarına giden operasyonel atıklarını ve kaynak kullanımını daha da azaltmayı taahhüt ediyor. Ayrıca şirket, düşük karbonlu teknolojiler ve çözümler geliştirmek için 100 Euro/ton CO2 emisyonu gibi iddialı bir kurum içi karbon fiyatını devreye almasının yanı sıra çevresel taahhütlere katkıda bulunan stratejik çevreci projeler uygulamak için 130 milyon Euro yatırım yapmayı hedefliyor.

Boehringer Ingelheim’ın, ‘Nesiller için Sürdürülebilir Kalkınma’ yaklaşımının en temel parçası olan “One Health”; insanların, hayvanların ve gezegenin sağlıklarının iyileştirilmesi için, bunların birbirleri ile bağlantılı olduğu gerçeğinden yola çıkan bütünsel, iş birlikçi bir bakış açısını temsil ediyor. ‘Nesiller İçin Sürdürülebilir Kalkınma’ çerçevesi ise; doğal kaynakların korunmasını ve şirketin karbon ayak izinin azaltılmasını amaçlayan DAHA ÇEVRECİ, insanlar ve hayvanlar için daha iyi sağlığı mümkün kılmayı hedefleyen DAHA FAZLA SAĞLIK ve sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir toplulukları birlikte yaratmayı hedefleyen DAHA FAZLA POTANSİYEL eksenlerine odaklanıyor.

135 yılı aşan yolculuğunu devam ettiren Boehringer Ingelheim, karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarını ele alma konusundaki başarılı geçmişini ileriye taşırken küresel sağlık sorunlarıyla mücadele konusundaki hedeflerini yükseltiyor. Sürdürülebilir Kalkınma konusundaki stratejik yaklaşımında toplum için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla iş birliklerinin ve uzun vadeli ortaklıkların gücüne ve değerine odaklanıyor. Bu bakış açısı ile Boehringer Ingelheim önümüzdeki dönemde; çevresel açıdan daha da sürdürülebilir olmayı amaçlarken sera gazı emisyonlarını, enerji ve kaynak kullanımını, su ayak izini azaltmaya devam etmeyi hedefliyor. 2030 itibari ile şirket operasyonlarını karbon nötr hale getirmek, özellikle su kıtlığı yaşanan bölgelerde su ayak izini daha da azaltmak ve şirketin içinde faaliyet gösterdiği topluluklarda temiz suyu korumak, Çöp sahalarına gönderilen toplam operasyonel atık miktarını azaltmak için döngüsel unsurlardan yararlanmak ve tüm yeni ürünlerde çevreci tasarım ve çevreci kimya konseptlerini uygulamak gibi adımların atılması planlanıyor.

Çevresel bozulmalar sadece mevcut sağlık sorunlarını artırmakla kalmıyor aynı zamanda yeni zorluklar yaratıyor

Boehringer Ingelheim İnovasyon Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michel Pairet: “DAHA ÇEVRECİ eksenimizle gezegenimizin karşı karşıya olduğu en acil sorunları ele almak için çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini yeniden tanımlıyoruz. Gezegenimizi daha sağlıklı hale getirmek, Boehringer Ingelheim olarak insanların ve hayvanların hayatlarını dönüştüren çığır açıcı tedavilere öncülük etme misyonumuzun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Çevresel bozulmalar sadece mevcut sağlık sorunlarını artırmakla kalmıyor aynı zamanda yeni zorluklar yaratıyor” dedi.

Boehringer Ingelheim “DAHA ÇEVRECİ Fon” ile 2020’den bu yana yaklaşık 40 yeni çevresel sürdürülebilirlik projesinin başlattı

Boehringer Ingelheim’ın DAHA ÇEVRECİ olma taahhüdü çoğu on yıldan uzun süredir aktif olan projeleri ve girişimlerle devam ediyor. Boehringer Ingelheim COP26 Konferansı ile devam eden pek çok projesini bir üst seviyeye taşıyacağını duyurdu. Bu kapsamda, 2030 itibarıyla operasyonlarını karbon nötr hale getirme taahhüdünü desteklemek amacıyla enerji verimliliğini ve çevre dostu elektrik kullanımını daha da artırmak için 205 milyon Euro tutarında bir yatırımla genel merkezinde yeni bir biyokütle enerji santrali ve altyapı inşa ediyor.

Boehringer Ingelheim düşük karbon teknolojilerini ve çözümlerini geliştirmek amacıyla yatırımlar için kurum içi karbon fiyatı olarak 2021’de federal mevzuatla belirlenen emisyon maliyetinden daha yüksek olan 100 Euro/ton CO2 emisyonu uygulamaya başladı.

Boehringer Ingelheim, özel karbonsuzlaştırma, su ve döngüsel ekonomi projelerini ele alan “DAHA ÇEVRECİ Fon” ile çevre dostu projelere 130 milyon Euro destek veriyor. Bu fon, 2020’den bu yana yaklaşık 40 yeni çevresel sürdürülebilirlik projesinin başlatılmasına yardımcı oldu.

Dünyanın en önemli sorunlarının basında gelen temiz su konusunda da aksiyon alan Boehringer Ingelheim, ‘Temiz Su’ girişimiyle atık suda bulunan eser miktardaki ilacın her türlü etki seviyesinin önemli oranda düşük kalmasını sağlıyor. Her ne kadar atık sularında ilaç kalıntılarını en alt düzeyde tutmak için çalışılsa da Temiz Su girişimiyle seviyeleri daha da aşağı çekmeyi ve tedarikçilerin katılımını sağlamayı hedefliyor.

Daha Fazla Çevre ekseninde, kurum içerisinde de projeler yürüten Boehringer Ingelheim, Avrupa Birliği’nde Ingelheim’daki şirket merkezinde sürdürülebilir catering konsepti için ‘GreenCanteen’ (Yeşil Kafeterya) sertifikası alan ilk ilaç şirketi oldu. Catering konsepti yerel gıda üreticilerine, mevsim ürünlerinin tedarik edilmesine ve tek kullanımlık plastiklerin tamamıyla terk edilmesine odaklanıyor.

Boehringer Ingelheim sürekli yeni girişimler oluşturarak ve mevcut girişimleri geliştirip kapsamlarını genişleterek DAHA ÇEVRECİ ekseninin 2030 taahhütleri paralelinde ivme kazanmaya devam etmesini bekliyor.

Yorum yaz