EĞİTİMKONGREÖNE ÇIKAN HABERLERSTKUZMANLIK DERNEKLERİ

Mottosu sağlıkta şiddete hayır; teması “Değişen Dünyada Çocuk Olmak!..”

Uzun bir aradan sonra, fiziki olarak yüksek katılımlı bir kongre düzenlemiş olmaktan çok mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, “Kongreler pediatri alanındaki yeniliklerin tüm çocuk hekimlerine ulaştırıldığı aynı zamanda da hekimler arasındaki dostlukların ve iletişimin sağlamlaştırıldığı etkinlikler olarak biz çocuk hekimleri için çok önemlidir. Bu sene de 22-26 Mayıs tarihlerinde çok yüksek bir katılımla Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz kongrede, hem pediatri alanında dünyadaki gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmak hem de Türkiye’de hekimlerin son zamanlarda karşı karşıya kaldıkları zorlukları görüşme imkanımız oldu” dedi. 
Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 57. Türk Pediatri Kongresi, “Değişen Dünyada Çocuk Olmak” teması ile 22-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında KKTC’de yapıldı. 1.868 katılımcı ile birlikte 7 kurs ve 80 bilimsel panelin yer aldığı çocuk hekimlerinin en büyük kongresinde, 5 gün boyunca çocuk sağlığı ve hastalıklarının en önemli konuları tartışıldı. 

Türk Pediatri Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 57. Türk Pediatri Kongresi, "Değişen Dünyada Çocuk Olmak" teması ile 22-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında KKTC’de yapıldı. 1.868 katılımcı ile birlikte 7 kurs ve 80 bilimsel panelin yer aldığı çocuk hekimlerinin en büyük kongresinde, 5 gün boyunca çocuk sağlığı ve hastalıklarının en önemli konuları tartışıldı. 

Türkiye’deki en eski ve en köklü pediatri derneği olan Türk Pediatri Kurumu Derneği, 57. Ulusal Kongresini fiziki olarak, Değişen Dünyada Çocuk Olmak” teması ile 22-26 Mayıs 2022 tarihlerinde KKTC’de düzenledi. Limak Deluxe Hotel’de gerçekleşen ve 5 gün süren kongreye Türkiye’nin dört bir yanından 1.868 çocuk doktoru katıldı. TPK olarak bir yandan çocuk hekimlerinin bilgi dağarcığını ve yeni mezun hekimlerin eğitimlerini güncellemek için çaba gösterdiklerini, diğer yandan meslekleriyle ilgili sorunları çözmeye çalıştıklarını dile getiren Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, günümüzde hekimlerin sorunlarının giderek ağırlaştığını; çocuk hekimlerinin de bundan nasibini aldığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra, fiziki olarak yüksek katılımlı bir kongre düzenlemiş olmaktan çok mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, “Kongreler pediatri alanındaki yeniliklerin tüm çocuk hekimlerine ulaştırıldığı aynı zamanda da hekimler arasındaki dostlukların ve iletişimin sağlamlaştırıldığı etkinlikler olarak biz çocuk hekimleri için çok önemlidir. Bu sene de 22-26 Mayıs tarihlerinde çok yüksek bir katılımla Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz kongrede, hem pediatri alanında dünyadaki gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmak hem de Türkiye’de hekimlerin son zamanlarda karşı karşıya kaldıkları zorlukları görüşme imkanımız oldu” dedi.

Hekimlere yönelik yaşanan ve artık toplum tarafından kanıksanma noktasına gelen; bazen de ölümle sonlanan saldırıların hekimlerin en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, bu nedenle kongrenin mottosunu “Sağlıkta Şiddete Hayır” olarak belirlediklerini ve kongrede bilimsel sunumların yanı sıra hekimlerin güncel sorunlarına da yer verdiklerini söyledi.

Yetersiz maaşlar, 5-10 dakikada bir hasta bakılmaya zorlanılması, malpraktis uygulamaları gibi sorunların pek çok meslektaşını hekimlik yapmaktan uzaklaştırdığını belirten Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, yeni çıkartılan yasa ile bu can sıkıcı sorunların ortadan kalkmasını umduklarını söyledi.

Artık liseyi bitiren en iyi öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etmemesinin de Türkiye için çok önemli bir sorun olduğunun altını çizen Prof. Dr. Haluk Çokuğraş; “TUS sınavlarında çocuk hastalıklarının da içinde olduğu önemli branşlar tercih edilmemekte ve kadrolar boş kalmakta. Geçen ay açıklanan TUS sınavı sonuçlarına göre, açılan pediatri asistan kadrolarının %47’si boş kaldı. Aynı durum çocuk sağlığı ve hastalıklarının yan dal kadroluları için de geçerli. Bu durumda; korkarım, çok yakın bir gelecekte, çocuklarımızı ve torunlarımızı emanet edebileceğimiz çocuk hekimleri bulamayacağız. Tüm bu sorunların çözümü için, bakanlık yetkililerinin, tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin bir araya gelerek ortak bir hedefte çalışmalarını talep ediyoruz”dedi. Bunların yanı sıra, kötü çalışma koşulları, nöbet ertesi izin olmaması nedeniyle insanlık dışı 36 saatlik çalışma periyodlarının hekimleri zorladığına dikkat çeken Çokuğraş, “Tekrar tekrar mecburi hizmete gitmek zorunda kalmak, hekimlere yaşanabilir bir aile hayatı kurma imkanı vermemektedir. Tüm bu sorunlar nedeniyle, hekimler istifa etme, yurtdışına gitme ya da mesleklerini yapamama seçenekleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar” diyerek bu konularda Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve bu sorunların çözümü için Bakanlığa gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kongre bilimsel sekreterleri Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer ve Doç. Dr. Kenan Barut; iklim değişikliğinin, teknolojinin çok fazla kullanımının, değişen beslenme alışkanlıklarının hem yetişkinlerin hem de geleceğimizin teminatı olan çocukların hayatını değiştirdiğini ve tüm bu konuların “Değişen Dünyada Çocuk Olmak” ana teması üzerinden yapılan oturumlarda dile getirildiğini söylediler.

Doç. Dr. Kenan Barut; “İklim değişikliği ile birlikte +1 derce artan hava sıcaklığı dünyayı yaşanması zor bir hale getirecek.  Bunun için dünyayla birlikte ülkemizde de hızlıca kararlar alınması gerekiyor. Bu kararlar içinde fosil yakıtların daha az kullanımı, yenilenebilir enerjiye geçilmesi, daha çok orman, daha çok yeşil için otoritelerin hızla harekete geçmeleri gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Ömer Faruk Beşer ise; “Teknolojinin kullanımının artması ve çocuklarımızın ekran başında çok fazla zaman geçirmesi hem psikolojik hem de fiziksel pek çok hastalığa sebep oluyor. İçe kapanma, iletişim kuramama gibi psikolojik sorunların yanında fiziksel olarak da obezite artıyor ve ciddi eklem problemleri yaşanıyor” diyerek,  çocukları bekleyen ciddi sağlık sorunlarına dikkat çekti.

5 gün süren kongre boyunca 7 farklı salonda gerçekleşen 80 bilimsel panelin yansı sıra katılımcıların, Beslenme, Yeni Doğan, Yoğun Bakım, Gelişimsel Pediatri, Alerji, Bağışıklama ve Pediatrik Kardiyoloji Kurslarına katılma imkanı da oldu.

Bilgi verici yoğun bilimsel programlar ve çeşitli kurslar ile zenginleşen kongrede hoş bir sürpriz de yer aldı. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının katılımına açık olarak düzenlenen “Pandemide Hekim Olmak” temalı Öykü Yarışmasına katılan tüm öyküler Dernek tarafından kitaplaştırıldı ve katılımcılara hediye edildi. 42 öykünün yer aldığı kitabın satışından elde edilecek gelir Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na bağışlandı. Bu destek ile pandemide hayatını kaybeden hekimlerin çocuklarına eğitim bursları verilecek.

Yorum yaz