FARKINDALIKSAĞLIKUZMANLIK DERNEKLERİ

Prostat büyümesi hayatınızı daraltmasın!

Bu konuya dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje vesilesiyle, İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ile Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen iyi huylu prostat büyümesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.
İyi huylu prostat büyümesi, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezinin aşırı büyüyerek idrar yolunu daraltması ve mesaneye baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor.1-4 Sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz etkileyen hastalık2; akut üriner retansiyon yani mesane dolu olmasına rağmen idrar yapamama, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşı, mesane hasarı ve böbrek hasarı gibi komplikasyonlara da yol açabiliyor3

Bu konuya dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje vesilesiyle, İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ile Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen iyi huylu prostat büyümesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

Türkiye’de yaklaşık 11 milyon alt idrar yolu sistem semptomları olan hasta var

Dr. Ateş Kadıoğlu şunları söyledi: “Erkeklerde 50 yaşından sonra yüzde 50-75 oranında iyi huylu prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem semptomları görülüyor. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaklaşık 11 milyon alt idrar yolu sistem semptomları olan hasta var. Aile öyküsü, diyabet, kalp hastalıkları ve yaşam tarzı prostat büyümesinin risk faktörleri arasında yer alıyor ve 40 yaşından itibaren bu risk her sene daha da artıyor. Prostat büyümesi tedavi edilmezse idrar yolunun tıkanması, idrar yapamama ve ameliyat olunması ile sonuçlanıyor. Bu nedenle erkeklerin 50 yaşından itibaren mutlaka düzenli olarak prostat kontrolü için üroloji uzmanına başvurması gerekir. Türkiye’de iyi huylu prostat büyümesine bağlı alt idrar yolu semptomları yaşayan milyonlarca hasta, hayat kalitelerini düşüren rahatsızlıklarına rağmen Üroloji uzmanlarına çeşitli sebeplerden ötürü danışmaktan çekiniyor. Bazı hastalar bunu yaşlılığın normal bir belirtisi olarak görürken, bazı hastalar muayene yönteminden, bazıları ise ameliyat korkusundan muayene olmuyor. Oysaki, 40 yaşından itibaren prostat büyüme riski her sene artıyor4.”

Bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarını bozarak hayatı tehdit edebilir

Dr. Abdurrahim İmamoğlu‘nun açıklamaları da şöyle: “Prostat, idrar yolunun çevresini sardığı için büyüdükçe onu sıkıştırır ve mesaneden idrarın atılmasını zorlaştırabilir. İdrar boşaltılmasının güçleşmesi, artık idrar kalması ve tıkanıklık oluşması bazı hastalarda böbrek fonksiyonlarının da bozulmasına yol açarak hayatı tehdit edebilecek ciddi durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Normalden daha sık idrar yapma, gece idrar yapmak için sık sık uyanma, ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, zayıf akımlı idrar ya da idrar yapmaya başlamadan önce bekleme ve mesanenin tam boşalmadığını hissetme gibi durumları gözlemleyen erkeklerin mutlaka bir üroloji hekimine başvurması gerekiyor.”

Türk Üroloji Derneği’nin aynı zamanda “iyi huylu prostat büyümesi (BPH)” hastalığına dikkat çekmek için Sanofi Türkiye’nin koşulsuz katkılarıyla gerçekleştirdiği ‘Prostat Büyümesi Hayatınızı Daraltmasın’ isimli bir farkındalık projesi var. Proje kapsamında, hastalıkla ilgili sıkça sorulan sorular, hastalığın belirtileri, tanısı ve tedavi yöntemleri gibi pek çok konuda bilgilerin yer aldığı hayatinizidaraltmasin.com isimli bir web sitesi de bulunmakta. Web sitesinde ayrıca, belirtilerden şüphelenen erkeklerin yapabilecekleri “Prostat Semptom Skoru Hesapla” isimli bir test de yer alıyor. Türk Üroloji Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin koşulsuz katkılarıyla hayata geçirdiği web sitesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.hayatinizidaraltmasin.com

Referanslar:
  1. Üroonkoloji Derneği İyi Huylu Prostat Büyümesi Kitapçığı, (v1.0) http://uroonkoloji.org/wp-content/uploads/2016/02/iyi-huylu-prostat.pdf (Erişim tarihi: 26.05.2022).
  2. İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) _ Türk Üroloji Derneği (v1.0) https://www.uroturk.org.tr/5/halk-icin-bilgiler/1119/iyi-huylu-prostat-buyumesi-bph (Erişim tarihi: 26.05.2022).
  3. Symptoms and causes – Mayo Clinic (v1.0) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20370087 (Erişim tarihi: 26.05.2022)
  4. Prostate Enlargement Guide _ healthymale.org (v1.0) https://www.healthymale.org.au/files/resources/prostate_enlargement_info_guide_healthy_male_2019.pdf (Erişim tarihi: 26.05.2022).

Yorum yaz