ENDÜSTRİİLAÇ AR&GEİLAÇ ENDÜSTRİSİÖNE ÇIKAN HABERLER

Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasında üretim iki katına çıkacak!

Dünyanın lider gıda şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin iş birimi Nestlé Health Science’ın, 2022 yılı Temmuz ayında Bursa Karacabey’de açılışını yaptığı Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası, faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılının Haziran ayında Balıkesir Gönenli Süt AŞ. Tesisleri’nde Türkiye’nin ilk yerli enteral beslenme ürünleri üretimiyle yerlileşmenin birinci adımını atan Nestlé Health Science, ikinci adımında faaliyete geçirdiği Bursa Karacabey fabrikasında yarattığı katma değerle ülkede bu alana öncülük ediyor. Nestlé Health Science, Karacabey fabrikasında yıllık 9 bin ton olan üretim kapasitesini, 2023’ün Mayıs ayında gerçekleştireceği kapasite artışı sayesinde yaklaşık iki katına çıkararak 16 bin tona ulaştırmayı hedefliyor.
Dünyanın lider gıda şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin iş birimi Nestlé Health Science’ın, 2022 yılı Temmuz ayında Bursa Karacabey’de açılışını yaptığı Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası, faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılının Haziran ayında Balıkesir Gönenli Süt AŞ. Tesisleri’nde Türkiye’nin ilk yerli enteral beslenme ürünleri üretimiyle yerlileşmenin birinci adımını atan Nestlé Health Science, ikinci adımında faaliyete geçirdiği Bursa Karacabey fabrikasında yarattığı katma değerle ülkede bu alana öncülük ediyor. Nestlé Health Science, Karacabey fabrikasında yıllık 9 bin ton olan üretim kapasitesini, 2023’ün Mayıs ayında gerçekleştireceği kapasite artışı sayesinde yaklaşık iki katına çıkararak 16 bin tona ulaştırmayı hedefliyor.

Sağlık endüstrisinde yerlileşme stratejisi kapsamında, dünyanın lider gıda şirketi İsviçre merkezli Nestlé’nin iş birimi Nestlé Health Science tarafından, 2022 yılının Temmuz ayında açılışı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası olan Bursa Karacabey Tesisi, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 2020 yılı Haziran ayında alınan resmi izinle, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Endüstrilerinde Yerlileşme Eylem Planı kapsamında, Türkiye’nin ilk yerli enteral beslenme ürünlerinin üretimine Balıkesir’de Gönenli Süt AŞ. Tesisleri’nde başlayan Nestlé Health Science, açılışını yaptığı Bursa Karacabey tesisiyle yerlileşme konusunda ikinci adımı atarak ülkede önemli bir örnek teşkil ediyor.

Yıllık 9 bin ton kapasite ile üretime başlayan Nestlé Health Science fabrikasında üretimin başladığı günden bu yana 3 bin 500 ton ürün üretildi.  2023 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilecek kapasite artışı sayesinde üretimini yaklaşık iki katına çıkarmayı planlayan Nestlé Health Science, 16 bin ton kapasiteye ulaşacak.

Karacabey fabrikasında; yıl sonuna kadar ise 8 farklı ürün grubunda 29 enteral beslenme ürününün üretimi hedefleniyor. Özellikle uygun bir beslenme ile alınan bir veya daha fazla önemli besin öğesinin eksikliği veya emiliminin bozukluğu sonucunda oluşan malnütrisyon ve yetersiz beslenme alanında bilimsel bazlı çözümler üreten Nestlé Health Science, Karacabey fabrikası ile bu alanda önemli bir açığı kapatmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına en üst düzey önemi gösteren Karacabey Fabrikası’nda enerji faaliyetlerinin büyük bir kısmının güneş enerjisinden elde edilmesi planlanıyor. Nestlé Health Science’ın bu konudaki yakın gelecek hedefi ise yüzde 100 güneş enerjisiyle faaliyetlerine devam etmek.

Üretimini yaptığımız ürünlerin yerlilik oranı yüzde 80 seviyesinde

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği’nin (KEPAN) Karacabey fabrikasına yaptığı ziyaret sebebiyle düzenlenen toplantıda konuşan Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü Hanzade Yaz, “Nestlé Health Science Türkiye olarak faaliyetlerimize 2007 yılında başladık. Her geçen yıl, istikrarlı bir büyüme sergiledik. Ürünlerimizle Türkiye’de sağlık profesyonellerinin, hastaların ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor, enteral beslenme ve tüketici sağlığı alanlarında öncü konumumuzu da güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu büyümemize ivme kazandıracak en önemli gelişmelerden biri de üretimde yerlileşme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız çok büyük bir adım olan, Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikası olma özelliğini de taşıyan Bursa Karacabey üretim tesisimizin açılışı oldu. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilaç sektörü öncelikli destek programı kapsamında sağladığı teşvik ve T.C. Sağlık Bakanlığımızdan alınan resmi izin ile 2020 yılında temellerini attığımız Bursa Karacabey enteral beslenme ürünleri fabrikamızın açılışını 2022’nin Temmuz ayında yaptık. Ülkemize katkı sağlamayı ve enteral beslenmenin Türkiye’deki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan fabrikamıza yaptığımız yatırım tutarı 433 milyon TL’ye ulaştı. Yıllık 9 bin ton üretim kapasitesi ile üretime başlayan fabrikamız, hizmete başladığı günden bu yana 3 bin 500 ton ürün üretti. Bu senenin Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz kapasite artışı ile üretimimizi yaklaşık 2 kat artırarak 16 bin tona çıkaracağız. Fabrikamızın faaliyetleri sonucunda; Nestlé Health Science Türkiye’nin enteral beslenme ürünleri üretiminin yüzde 63’ü Türkiye’de yapılacak. Halihazırda üretimini yaptığımız ürünlerin yerlilik oranının yüzde 80 olduğunu da özellikle belirtmek isterim” dedi.

Enteral beslenme alanında öncü konumumuzu güçlendirmeyi sürdürüyoruz

Üretimine başlanan enteral beslenme ürünleri sayesinde bu ürün gruplarında dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltılacağını öngördüklerini belirten Hanzade Yaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin enteral beslenme ürün ithalatındaki cari açığının azaltılması yönünde destek olan Karacabey fabrikamız, enteral beslenme alanında öncü bir rol üstlenmeyi sürdürüyor. Uzun vadede ihracata başlamak ve yıllar içinde Türkiye’nin ihracatına ivme kazandırmak da planlarımız arasında yer alıyor. Üretimin yerlileşmesi ile birlikte orta vadede, kullanılan hammaddelerin de tamamının yerel kaynaklardan temin edilmesini amaçlıyoruz. Şu anda hem oral hem tüplü kullanılabilen medikal beslenme ürünlerini üretiyoruz. Sadece tüplü beslenmeye özel ürünler ise Nestlé Health Science tarafından bir süre daha ithal edilmeye devam edecek. Önümüzdeki dönemlerde tüplü medikal beslenme ürünlerinin de Karacabey fabrikamızda üretilmesini hedefliyoruz. Fabrikamızın açılışını Temmuz ayında gerçekleştirmiş olsak da Mayıs ayı itibarıyla üretim faaliyetlerimize başlamıştık. Bu kapsamda 3 ürün grubunda 13 enteral beslenme ürünü için halihazırda onaylarımızı alarak, yerli ürünlerimizi hastalar ve sağlık profesyonelleri ile buluşturduk. Ürünlerimizle Türkiye’de sağlık profesyonellerinin, hastaların ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor, enteral beslenme ve tüketici sağlığı alanlarında öncü konumumuzu güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Kendini sürdürülebilir gelişime, bireylerin ve ailelerin, toplumun ve gezegenin iyiliğine adamış bir marka olan Nestlé Health Science, gelecekte de ihtiyaçlara göre şekillenen, yenilikçi ve alanında öncü çalışmalara imza atmaya devam edecek.”

Yetersiz beslenme insan sağlığını olumsuz etkilemektedir

KEPAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gündüz ise yaptığı konuşmada: “Yetersiz beslenme veya hastalıklara bağlı beslenme bozukluğu nedeniyle vücutta görülen değişikliklerin tamamı olarak tanımlanan malnütrisyon, çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlardan en önemlileri yetersiz beslenmenin hastalıkta iyileşmeyi geciktirmesi, enfeksiyonlara eğilimi artırması, hastanede kalış süresini uzatması ve ölüm oranlarını yükseltmesidir. KEPAN Derneği olarak insanların sağlığı ile ilgili bu durumu daha da iyi bir noktaya getirebilmek için sağlık profesyonellerine yönelik çok sayıda eğitim toplantıları ve halka yönelik farkındalık aktiviteleri yapmaktayız. Beslenme bakımı ve tedavisinin bir insan hakkı olduğuna dair bildirge Eylül 2022’de Viyana’da onaylanmıştır. Viyana deklarasyonu dört büyük uluslararası klinik beslenme derneği olan ASPEN, ESPEN, FELANPE ve PENSA tarafından ve 70’ten fazla ulusal dernekten oluşan küresel bir ağ ile birlikte Eylül 2022’de kabul edilmiştir. Uluslararası Avrupa Derneği ESPEN ve Uluslararası Asya Derneği PENSA’nın aktif üyesi olan KEPAN Derneği olarak biz de bu bildirgeyi onayladık” dedi.

Gündüz bu bildirgenin maddelerini ise şöyle sıraladı: “İlk olarak, klinik ortam da dahil olmak üzere her alanda insanın beslenme hakkına saygı gösterilmelidir. İkinci olarak hastalıkla ilgili yetersiz beslenme, hemen her hastalığın neden olduğu, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, eşlik eden hastalıkları ve ölüm oranını artıran ve hastanede kalış süresini uzatarak gereksiz sağlık hizmeti maliyetlerine neden olan sık görülen bir durumdur; bu nedenle beslenme tedavisi eğitimli ve yetkin sağlık personeli (doktorlar, diyetisyenler, hemşireler, eczacılar vb.) tarafından uygulanmalıdır. Üçüncü olarak ise bilimsel derneklerin ve klinik beslenme alanındaki tüm paydaşların gelecekteki eylem planlarının geliştirilmesine temel oluşturan ilkeler oluşturulmalıdır. Sürdürülebilir bir sağlık sisteminin devamı için; malnütrisyonun erken tanı ve tedavisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda biz sağlık profesyonelleri olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi ‘Medikal Nütrisyon Tedavisi’nde de kullandığımız ürünlerin yerelleşmesini, yerlileşmesini büyük bir heyecan, sevinç ve gururla karşılamaktayız. Nestlé Health Science tarafından Bursa Karacabey’de hizmete açılan Türkiye’nin ilk enteral beslenme ürünleri fabrikasının da bu anlamda ülkemize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Yorum yaz