FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİÖNE ÇIKAN HABERLER

Sağlık ve ilaç sektöründeki değişim

Özgün içerik ve grafik tasarımının yanı sıra her sayısında ele aldığı konuları hem akademiden hem de endüstriden, alanının en etkin isimleriyle sayfalarına taşımasıyla ve konuları derinlemesine, çok yönlü ele almasıyla dikkat çeken Fikir Liderleri Dergisi, yeni sayısında KA Danışmanlık & The Integral Institute Kurucu ve CEO'su Sami Bugay’ın sağlık ve ilaç sektöründeki değişim üzerine yazdığı değerlendirmeye yer verdi.
İlaç ve sağlık sektörü yayıncılığında önemli bir boşluğu dolduran ve bu alanda çok kısa bir sürede kendisine hatırı sayılır bir yer edinen Fikir Liderleri Dergisi’nin Ocak sayısı yayımlandı. Ana dosya konusu “Sağlık ve İlaç Sektörünün Geleceği” olan yeni sayıda, sağlık dışında önemli kurumların yöneticileri, global tüketici sağlığı, güzellik ve sağlık teknolojileri firmalarının üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerin yanında Türkiye’de faaliyetleri olan ulusal ve global ilaç firmalarının üst düzey yöneticileri yer aldı.

Özgün içerik ve grafik tasarımının yanı sıra her sayısında ele aldığı konuları hem akademiden hem de endüstriden, alanının en etkin isimleriyle sayfalarına taşımasıyla ve konuları derinlemesine, çok yönlü ele almasıyla dikkat çeken Fikir Liderleri Dergisi, yeni sayısında KA Danışmanlık & The Integral Institute Kurucu ve CEO’su Sami Bugay’ın sağlık ve ilaç sektöründeki değişim üzerine yazdığı değerlendirmeye yer verdi. Yazıyı siz değerli okurumuzla aynen paylaşıyoruz:

İlaç Sektöründen Yönetimsel Değişim ve Dönüşüm Örnekleri

“İlaç sektörü, tüketici eğilimleri ve beklentileri geliştikçe son yıllarda önemli ölçüde değişti.”

İlaç sektörü, tüketici eğilimleri ve beklentileri geliştikçe son yıllarda önemli ölçüde değişti. Endüstrideki şirketler, rekabetçi kalabilmek ve müşterilerine etkin bir şekilde hizmet verebilmek için yönetim modellerini bu trendlere daha iyi uyum sağlayacak şekilde uyarlama konusunda birçok adım attılar. Aşağıda, ilaç sektöründeki tüketici eğilimleriyle uyumlu çeşitli yönetim modellerini incelerken bu modelleri başarıyla uygulayan şirketlerin gerçek hayattan örneklerini de almaya çalıştık, sizlere bir vizyon vereceğini dileyerek öne çıkan modellere bir giriş yapalım:

Tüketici Merkezli Yaklaşım

İlaç sektöründeki tüketici eğilimleriyle uyumlu olan kritik bir yönetim modeli, tüketici merkezli yönetimdir. Tüketici merkezli yönetim, tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamaya ve karşılamaya odaklanan bir yönetim modelidir. Şirketler, bu yaklaşımda ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerini belirlemek için tüketici araştırmalarını ve içgörülerini kullanır. Örneğin, diyabet bakımında uzmanlaşmış küresel bir sağlık şirketi olan Novo Nordisk, diyabetli hastaların ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için kapsamlı araştırmalar yürüterek tüketici merkezli bir yönetim uygulamıştır. Bu araştırma, insülin kalemleri gibi kullanımı kolay ve hastalar için uygun ürünlerin geliştirilmesi konusunda bilgi sağlamıştır. Ayrıca şirket, hastaların glikoz seviyelerini takip etmelerine ve tedavilerini yönetmelerine yardımcı olan diyabet yönetimi uygulaması gibi dijital sağlık araçlarının geliştirilmesinde de tüketici içgörülerini de kullandı.

Değer Odaklı Yönetim

İlaç sektöründe tüketici eğilimlerine paralel bir diğer yönetim modeli de değer odaklı yönetimdir. Değere dayalı yönetim, sadece kâra odaklanmak yerine tüketicilere değer sunmaya odaklanan bir modeldir. Örneğin, viral enfeksiyonlar için tedavi geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir biyofarmasötik şirketi olan Gilead Sciences, hastalara gerçek değer sağlayan tedavilerin geliştirilmesine öncelik vererek değere dayalı yönetim uygulamıştır. Gilead’ın hepatit C tedavisinde kullanılan sofosbuvir etken maddeli ilaçlarını örnek gösterebiliriz. Gilead, hastalığın tedavisinde oldukça etkili olan ve istatistiklere göre doğru hastalarda %90’ın üzerinde bir iyileşme oranına sahip olan bu ürünü bütçesel nedenlerle karşılayamayan hastalar için daha uygun fiyatlı hale getirmeye yardımcı olan bir hasta yardım programı da uygulamıştır.

Dijital Sağlık Yönetimi

Tüketici odaklı sağlık çözümleri üretirken teknolojiyi kullanan ilaç firmaları için tüketici eğilimleri ile uyumlu bir başka yönetim modelidir. Örneğin, küresel bir sağlık şirketi olan Merck, hastaların ilaç rejimlerini yönetmelerine ve semptomlarını takip etmelerine yardımcı olan bir mobil sağlık uygulaması ve bunun gibi çeşitli dijital sağlık çözümleri geliştirerek dijital sağlık yönetimini hayata geçirdi. Şirket ayrıca hastaların sağlık uzmanlarına uzaktan danışmasına olanak tanıyan bir teletıp platformu geliştirdi. Bu, yalnızca hastaların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yüz yüze ziyaret ihtiyacını minimize ederek sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılmasına da yardımcı olur.

Yeni tarzların önümüzdeki yıllarda sektörü şekillendirmesini ve yenilikçiliği, verimliliği ve iyileştirilmiş hasta sonuçlarını yönlendirmesini rahatlıkla bekleyebiliriz.

Kişiselleştirilmiş Sağlık Yönetimi

Sektördeki tüketici eğilimlerine paralel bir başka yönetim modeli olan kişiselleştirilmiş sağlık yönetimi, tüketicilere kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri ve ürünleri sağlamaya odaklanan bir modeldir. Örneğin, kişisel genomik ve biyoteknoloji şirketi 23andMe, tüketicilere özelleştirilmiş sağlık önerileri sağlamak için DNA analizini kullanarak kişiselleştirilmiş sağlık yönetimini hayata geçirdi. Bu, bireysel genetik yapıya dayalı kişiselleştirilmiş beslenme, zindelik ve sağlıklı yaşam önerilerini içerir.

Sonuca Dayalı Yönetim

Tüketiciler için sağlık sonuçlarını ölçmeye ve iyileştirmeye odaklanan bir yönetim modelidir. Örneğin, küresel bir medikal teknoloji şirketi olan Medtronic, tıbbi cihazlarını kullanan hastaların sonuçlarını takip ederek ve bu bilgileri gelecekteki ürünlerin tasarımını ve işlevselliğini iyileştirmek için kullanarak sonuca dayalı yönetim uygulamıştır. Şirket ayrıca hastaların ve sağlık uzmanlarının sağlık sonuçlarını izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan bir dizi dijital sağlık aracına sahiptir.

Çevik Yönetim

Bu yaklaşım, şirketlerin pazardaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayan esnekliği ve uyarlanabilirliği ile karakterize edilir. Çevik yönetim, bireylerin ve etkileşimlerin, çalışan yazılımın, müşteri iş birliğinin ve değişime tepkinin değerini vurgulayan Çevik Manifesto’nun ilkelerine dayanmaktadır.

Yalın Yönetim

Bu yaklaşım, Toyota Üretim Sistemi ilkelerine dayanmaktadır ve israfı ortadan kaldırmaya, verimliliği artırmaya ve değeri artırmaya odaklanmaktadır. Şirketler, operasyonlarını kolaylaştırmak, maliyetleri azaltmak ve ürünlerinin kalitesini artırmak için yalın yönetimi kullanıyor.

Genel olarak, ilaç endüstrisi operasyonlarında üstünlük sağlamak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için yeni yönetim tarzları ve sürekli iyileştirmeler benimsiyor. Bu yeni tarzların önümüzdeki yıllarda sektörü şekillendirmesini ve yenilikçiliği, verimliliği ve iyileştirilmiş hasta sonuçlarını yönlendirmesini rahatlıkla bekleyebiliriz.


Fikir Liderleri Dergisinin tamamını okumak için; etik değerlerine, kanunlara ve uyum kurallarına sıkı sıkıya bağlı hareket eden Fikir Liderleri Dergisi’nin ücretsiz abonelik linkinden, önce kayıt olup sonra giriş yapabilir; aynı zamanda daha önce yayımlanmış tüm sayılarına da ulaşabilirsiniz.

Fikir Liderleri Dergisi 3 ayda bir yayımlanıyor ve tamamı sadece hekimler ile sağlık profesyonellerine ve bürokratlarına ücretsiz ulaştırılıyor.

Yorum yaz