FARKINDALIKFİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİNADİR HASTALIKLARÖNE ÇIKAN HABERLER

Sema Özel Baydar: “Hastaların yaşam kalitesini artırmaya olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.”

Fikir Liderleri Dergisi’nin yeni sayısı “Nadir Hastalıklar Özel Dosyası”nda, Kedrion Türkiye Genel Müdürü Sema Özel Baydar ile önemli bir röportaj yaptık. Sema Özel Baydar, Kedrion'un tedavi alanlarını, bu alanlarda dünyada ve Türkiye’deki çalışmalarını, toplumsal farkındalık düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerini ve hedeflerini anlattı.
Fikir Liderleri Dergisi’nin yeni sayısı “Nadir Hastalıklar Özel Dosyası”nda, Kedrion Türkiye Genel Müdürü Sema Özel Baydar ile önemli bir röportaj yaptık. Sema Özel Baydar, Kedrion’un tedavi alanlarını, bu alanlarda dünyada ve Türkiye’deki çalışmalarını, toplumsal farkındalık düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerini ve hedeflerini anlattı.

Kedrion Türkiye
Nadir Hastalıklar

Sema Özel Baydar
Kedrion Türkiye Genel Müdürü

“Kedrion Türkiye olarak, nadir hastalıklarla mücadeledeki misyonumuzu ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.”

KEDRION OLARAK AMACIMIZ, KOAGÜLASYON VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR İLE PRİMER VE SEKONDER İMMÜN YETMEZLİKLER GİBİ NADİR VE KISITLAMALI HASTALIKLARI TEDAVİ ETMEK VE ÖNLEMEK İÇİN İNSAN PLAZMASINDAN TÜRETİLMİŞ TIBBİ ÜRÜNLER ÜRETMEKTİR. İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN İNSANDAN İNSANA, HAYATTAN HAYATA VERDİĞİMİZ BU KÖPRÜ GÖREVİNİ ÜRÜN KALİTEMİZ, SON TEKNOLOJİ TESİSLERİMİZ VE YENİLİK ODAKLI YAKLAŞIMIMIZLA GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ.

F. L: Sizi tanıyabilir miyiz, bize kendinizden bahseder misiniz?

SEMA ÖZEL BAYDAR: Tabii ki. İlaç sektöründe tam 25 yılını dolduran biri olarak, Kedrion Türkiye Genel Müdürü olmadan önce Eczacıbaşı, Abbott ve BPL gibi sektördeki öncü firmalarda çeşitli pozisyonlarda çalıştım.

Güven, şeffaflık, işi sahiplenmek ve sonuç odaklı olmak ekibimle birlikte en önem verdiğimiz noktalar. Kedrion Türkiye olarak, hastaların yaşam kalitesini arttırmak, insandan insana, hayattan hayata köprü olmak için bu değerleri fazlasıyla önemsiyor, tüm iş yapış şeklimizi de bu değerlere göre şekillendiriyoruz.

Ülkemizde nadir hastalıklar konusunda gerek toplumsal gerek sektörel farkındalığın ve gerekse otorite farkındalığının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ayrı ayrı değerlendirir misiniz?

Evet, Türkiye’de son yıllarda nadir hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli adımlar atıldığını ve önceliklerin belirlendiğini söyleyebilirim. Kedrion Türkiye olarak, tüm paydaşlarla iş birliği yaparak nadir hastalıklar için gerekli tedavileri sağlamaya ve hastalara destek olmaya kararlıyız. Bu konudaki bilinci artırmak ve ihtiyaç sahiplerinin tedavilere erişimini geliştirmek için çaba gösteriyoruz.


PLAZMA TÜREVLERİ VE NADİR HASTALIK İLAÇLARI ALANINDA KÜRESEL BİR OYUNCU OLARAK, DÜNYA ÇAPINDA 5.300’DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ. ÜRÜNLERİMİZİ DÜNYA ÇAPINDA 100’DEN FAZLA ÜLKEYE DAĞITIYORUZ. KEDRION’UN TÜM DÜNYADA TOPLAM 7 ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR VE İNGİLTERE’DEKİ BPL TESİSİMİZ, ÜRETİM AĞIMIZA EN SON EKLENEN TESİSİMİZDİR. BUNUN YANI SIRA, ABD’DE 73 PLAZMA TOPLAMA MERKEZİMİZ VE AVRUPA’DA DA 5 PLAZMA MERKEZİMİZ BULUNUYOR.

Nadir hastalıklar tüm dünyanın olduğu kadar, ülkemizin de en önemli mevzularından. Kedrion’un nadir hastalıklar alanındaki konumu ve çalışmalarından bahseder misiniz? Ürünleriniz hangi nadir hastalıklara, hangi farklılıklarla, ne gibi tedavi çözümleri getiriyor?

Nadir hastalıklar, genel nüfusun yaklaşık %6-8’ini etkileyen kronik, ilerleyici bozukluklardır. Nadir hastalıkların %80 kadarı genetik orijinlidir. Küresel olarak 6.000 ila 8.000 arasında nadir hastalık tanımlanmıştır ve bunlara her yıl 3 ila 4 yeni hastalık ekleniyor. Nadir hastalıkların birçoğu yaşamın ilk yıllarında ya da çocukluk yaşlarında ortaya çıkıyor. Hastalar ve aileleri, tanıda gecikme, hastalığın yetersiz yönetilmesi, bilgi ve kaynak eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Nadir hastalık tanımı dünyanın çeşitli bölgelerinde, hatta ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. ABD’de 200.000’den az sayıda hastayı etkileyen, Japonya’da ise 50.000’den az sayıda hastayı etkileyen hastalıklar nadir olarak nitelendirilirken, buna karşılık Avrupa Birliği’nde (örneğin ORPHANET) ve Türkiye’de 2.000 kişide 1 kişiyi etkileyen hastalıklar ‘nadir hastalık’ olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, Behçet hastalığı, Akdeniz anemisi, ailevi Akdeniz ateşi gibi hastalıklar dünyanın çeşitli bölgelerinde nadir hastalık olarak görülürken ülkemizin de dahil olduğu Doğu Akdeniz Bölgesi ve çevresinde bu hastalıklar sık görülüyor.

Nadir hastalıklar, güncel tanıma göre 2000’de 1’den daha az sayıda görülen hastalıkları ifade ediyor. Literatürde yaklaşık 8000 nadir hastalık tanımlanmıştır. Hastaların yaklaşık %50’sini çocuklar oluştururken Türkiye’de 5 milyon, dünyada ise yaklaşık 300 milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir. Ülkemizde etkilenen çocuk sayısı 3.5 milyondur. Çocuklarda ilk yaşta ölüm nedenlerinin %35’i, 5 yaştan önce ölümlerin ise %30’u nadir hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Çoğu genetik kökenli olan bu hastalıklarda akraba evlilikleri hastalık sıklığını, ikiye katlamaktadır.

Nadir hastalıklara gereken önemin verilebilmesi, hastaların hak ettikleri erken tanı, optimum tedavi ve desteğe kavuşabilmeleri için en önemli adımlardan biri farkındalıktır. Bir halk sağlığı sorunu olan nadir hastalıklar konusunda, hastaların ve ailelerinin tanı ve tedavi sürecinde yaşamakta oldukları sorunları dile getirebilmeleri, toplumda farkındalık arttırılması büyük bir öneme sahiptir.

Ne yazık ki nadir hastalıklardan etkilenen insanlar teşhis konusunda gecikmelerle karşılaşabiliyorlar. Bu gecikmelerin temelinde, yetersiz sosyo-sağlık kaynakları, gerekli tedavilere ulaşamama, sınırlı bilgi veya referans merkezleri ve uzmanlara erişim gibi zorluklar yatıyor.

Kedrion olarak amacımız, koagülasyon ve nörolojik bozukluklar ile primer ve sekonder immün yetmezlikler gibi nadir ve kısıtlamalı hastalıkları tedavi etmek ve önlemek için insan plazmasından türetilmiş tıbbi ürünler üretmektir. İnsanlara yardımcı olmak için insandan insana, hayattan hayata verdiğimiz bu köprü görevini ürün kalitemiz, son teknoloji tesislerimiz ve yenilik odaklı yaklaşımımızla gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Kedrion olarak, en büyük hedefimiz, ürünlerimizi Türkiye’deki daha fazla hastaya ulaştırmak. Plazma türevleri ve nadir hastalık ilaçları alanında küresel bir oyuncu olarak, dünya çapında 5.300’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürünlerimizi dünya çapında 100’den fazla ülkeye dağıtıyoruz. Kedrion’un tüm dünyada toplam 7 üretim tesisi bulunuyor ve İngiltere’deki BPL tesisimiz, üretim ağımıza en son eklenen tesisimizdir. Bunun yanı sıra, ABD’de 73 plazma toplama merkezimiz ve Avrupa’da da 5 plazma merkezimiz bulunuyor.


NADİR HASTALIKLARA GEREKEN ÖNEMİN VERİLEBİLMESİ, HASTALARIN HAK ETTİKLERİ ERKEN TANI, OPTİMUM TEDAVİ VE DESTEĞE KAVUŞABİLMELERİ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ FARKINDALIKTIR. BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLAN NADİR HASTALIKLAR KONUSUNDA, HASTALARIN VE AİLELERİNİN TANI VE TEDAVİ SÜRECİNDE YAŞAMAKTA OLDUKLARI SORUNLARI DİLE GETİREBİLMELERİ, TOPLUMDA FARKINDALIK ARTTIRILMASI BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİPTİR.

Kedrion’un, nadir hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri konusunda ülkemizde kısa ve orta vadede ne gibi planları var? Okurlarımızla paylaşmak ister misiniz?

Kedrion olarak, ürünlerimizden faydalanan kişilerin sağlığı kadar, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki toplumları ve bireyleri de önemsiyoruz. Nadir hastalıklarla mücadele eden insanlara daha sağlıklı bir yaşam sunmak için ülkemize sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu hizmeti sorumlulukla yerine getirirken, yenilik ve son teknoloji ekosistemi sağladığı sürekli büyümeyle katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kedrion, inovatif tedavilerle nadir hastalıkları olan hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kedrion Türkiye olarak da nadir hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlamak için çeşitli planlarımız bulunuyor. Bu planlar arasında sağlık profesyonellerine eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek, hastaların ilaca erişimini artırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak yer almaktadır. Ayrıca, yerel sağlık otoriteleriyle iş birliği yaparak nadir hastalıkların tanı ve tedavi standartlarını iyileştirmeyi ve hastalara daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz.

Global bir ilaç şirketinin kadın genel müdürü olmak ve üstlendiğiniz misyon ile başarılarınız şahsınıza ne gibi sorumluluklar yüklüyor?

Kadın ya da erkek ayırt etmeksizin, bir genel müdür, bir lider olarak büyük bir sorumluluk hissediyor ve şirketimizdeki tüm bireylerin de en başta kendi işlerinin lideri olarak liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını teşvik etmek için çaba sarf ediyorum. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik ve adalet, iş dünyasında daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Hep birlikte, herkes için daha iyi bir iş ortamı oluşturabiliriz. Birbirimize destek olarak, herkesin potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olabiliriz. Tüm iş hayatında insanı odak noktası yapmanın geleceğe yönelik yatırımda ana konu olduğunu belirtmek isterim. Bizim için de Kedrion’da önce insan gelir.

Bunların yanı sıra, kadınların kariyer yolculuklarında kendilerine güvenmelerini ve hedeflerine sadık kalmalarını önemsiyorum. Kadınları kendilerine güvenmeye, hedeflerinden sapmamaya ve kararlılıkla engelleri aşmaya teşvik ediyorum. Sınır; çevremiz değil, başkaları değil, çoğu kez kendimiz, düşüncelerimiz olmalı. Kedrion Türkiye olarak, endüstrimizde ve ötesinde pozitif bir etki yaratmak için cinsiyet eşitliğine büyük önem verirken, iş gücü demografimiz tamamen eşit oranda erkek ve kadın istihdamını göstermektedir. Kadınların hem şirketimizde hem de sektörümüzde tam ve eşit katılımı ile aktif rol almalarının dünyamızda fark yaratacağına inanıyorum.

Kedrion Türkiye olarak, nadir hastalıklarla mücadeledeki misyonumuzu ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya olan bağlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. ⭐️

Yorum yaz