SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Philips’ten sağlık teknolojilerinde çığır açan inovasyon: Mobil ultrason ‘Lumify’

Acil tıp ve yoğun bakım hekimleri sıklıkla nefes darlığı (dispne) görülen kritik vakalar ile karşılaşıyor. Uygun terapötik müdahalenin sağlanması için hastanın dispnesinin etiyolojisinin hemen tanımlanması önem arz ediyor. Acil tıp ve yoğun bakımda ultrasonografi hem travmatik hem de travmatik olmayan dispnesi olan hastaların değerlendirilmesinde değerli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Ciddi nefes darlığına (pulmoner ödem, plevral efüzyon, pnömotoraks, pnömoni) yol açan en sık karşılaşılan patolojik durumların birçoğu, yatakbaşında hızlı ve doğru tanımlama sağlayan farklı ultrasonografik görünümlere sahip olduğu biliniyor. Bu noktada Lumify, acil tıp ve yoğun bakım departmanları için avantajlı bir çözüm sunuyor. Yüksek görüntü kalitesi, taşınabilir özelliği, entegre tele ultrason özelliği ve yüksek hijyen standartları dolayısı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Yüksek hijyen standartlarının sağlanması gereken hastane birim ve departmanlarında, hasta ve hekim güvenliği için tablet ve transdusere geçirilecek steril bir kılıf ile kontaminasyon riski minimuma indiriliyor. Hasta başında sunduğu ultrasonografik görüntüleme sayesinde hastanın odadan çıkmadan tanı ve tedavi sürecinin yürütülmesine olanak tanıyor.

Lumify Reacts özelliği, dünyadaki herhangi bir yerde bulunan uzmanları, aynı ultrason muayene ortamına getirerek, hasta bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Lumify Reacts özelliği ile aşağıdaki çözümler sağlanabiliyor:

  • Lokasyon sınırlaması olmadan, bir profesörün, öğrencileriyle sanal ultrason oturumları yapmasına; anatomi ve ultrason probu pozisyonu ayarlamayı hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabiliyor.
  • Bir doktor, paylaştığı ultrason görüntüsü sayesinde bir meslektaşından danışmanlık, uzmanlık ya da rehberlik alabiliyor.
  • Uzak bir yerde bulunan bir ebe, farklı bir yerde bulunan bir kadın doğum uzmanını arayarak, aynı odadalarmış gibi muayene üzerinde görüşmeler yürüterek, gerekli perspektifi ve rehberliği kazanabiliyor.
  • Bir ambulansta bulunan acil durum teknisyeni, canlı ultrason yayını yapabiliyor ve hastaneye vardıklarında, hastaya verilen hizmeti kolaylaştırmak üzere, acilde bulunan hekimle, hastanın durumunu görüşebiliyor.

Lumify Reacts özelliği, uyumlu bir cep telefonu ya da tableti entegre tele-ultrason çözümüne dönüştürerek ve iki yönlü görsel-işitsel aramaları, canlı ultrason yayın ile birleştirerek, klinisyenler arasında gerçek zamanlı bağlantı kurulmasını sağlıyor. Taşınabilir ultrason alanındaki bu inovasyon, sağlık profesyonellerine hastane içinde ve dışında esneklik kazandırıyor.

Reacts özelliği ultrasonda devrim niteliği taşıyor…

Yeni tele-ultrason çözümüyle ilgili bilgi veren Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Sağlık teknolojileri alanında her geçen gün yeni bir inovasyonla insanların hayatlarını iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu devrim niteliğindeki yeni çözümümüzü Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir cep telefonu boyutunda, mobil taşınabilen ve interaktif anlamda sağladığı bağlanabilirlik ile klinisyenlere büyük fayda sağlayacak yeni çözümümüz ultrason alanında tüm ezberleri bozacak” diye konuştu.

Philips’in ultrason portföyü, radyoloji, kardiyoloji, POC ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı da dahil, geniş bir klinik uzmanlık alanında, sağlık hizmetinin etkin ve etkili bir şekilde sağlanmasına destek oluyor.