ENDÜSTRİSOSYAL SORUMLULUKYAŞAM

Procter & Gamble’dan büyük taahhüt

Procter & Gamble (P&G), tüm sektörlere farklı alanlarda öncülük etmeye devam ediyor. Bu bağlamda gelecek nesillerin daha iyi bir dünyada yaşamasına katkı sunmak isteyen P&G, doğanın korunmasına, iyileştirilmesine, yenilenmesine ve on yıl boyunca tüm operasyonlarının karbon nötr hale getirilmesine yönelik yeni bir taahhüt açıkladı. İklim konusundaki ilerlemeyi hızlandırmak için önümüzdeki on yılın çok önemli olduğunu düşünen P&G, mevcut hedeflerin ötesine geçmeyi taahhüt ediyor. Sera gazı emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltma konusundaki bilime dayalı mevcut hedefe ek olarak, P&G önümüzdeki 10 yıl boyunca, faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları dengeleyen ve operasyonlarının karbon nötr olmasını sağlayan, doğal iklim çözümleri konusunda bir dizi aktivite geliştirecek. Mevcut tahminlere göre, şirketin 2020 yılından 2030’a kadar yaklaşık 30 milyon ton karbonu dengelemesi gerekiyor.

P&G, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi daha da hızlandırmak için ilave rüzgar, güneş ve jeotermal projeler gerçekleştirecek. Bu çabalar, iklim biliminin gerektirdiklerine uygun olarak, 2030’un da ötesine geçerek, küresel sıcaklık artışının sınırlanması konusunda Şirketin üzerine düşeni yapmasını sağlayacak. Doğal iklim çözümlerine yatırım yapan P&G, önümüzdeki 10 yıl devamında da kaydettiği olumlu etkiyi artıracak.

Kritik 10 yıl

Son raporlar, ihtiyaç duyulan sera gazı emisyon azaltım çabalarının yetersiz kaldığını ve gelecek on yılın, emisyonları azaltmak ve sıcaklık artışını 1,5*C ile sınırlandırmak için çok kritik olduğunu gösteriyor. Eğer bu on yıl bitmeden dünya toplumu emisyonları azaltmaya başlamazsa, Paris Anlaşması’nın küresel hedeflerine ulaşmak zorlaşacak ve gelecek nesiller iklim değişikliğinin etkilerinden çok daha fazla etkilenecek.. Bu bağlamda, ana hedef, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfıra indirmek ya da buna yakın seviyelerde tutmak olmalı.

P&G Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su David Taylor, dijital ortamda gerçekleştirilen ve taahhütleri açıkladığı  basın toplantısında;  “İklim değişikliği gerçekleşiyor ve şimdi harekete geçmek gerekiyor. Karbon ayak izimizi azaltarak ve doğal iklim çözümlerine yatırım yaparak, on yıl boyunca tüm operasyonlarımızda karbon nötr hale getireceğiz, dünya üzerindeki savunmasız ekosistemleri ve toplulukları korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğal İklim Çözümleri: “Doğa tek başına iklim değişikliğinin üçte birini çözebilir”

P&G, ormanlar, sulak alanlar, otlaklar ve turbalıklar gibi önemli ekosistemleri korumaya, iyileştirmeye ve yenilemeye yönelik bir dizi proje belirlemek ve finanse etmek için Conservation International (Dünya Doğa Koruma Kurumu) ve WWF (Dünya Doğal Hayatı Koruma Fonu)  ile iş birliği yapacak. Daha fazla karbon izolasyonunun yanı sıra, doğal iklim çözümlerinin önemli bir diğer özelliği de, doğayı korumaya, geliştirmeye ve yerel toplumun geçim kaynaklarını iyileştirmeye hizmet eden, anlamlı çevresel ve sosyo-ekonomik faydalar sağlama potansiyeli. P&G çabalarını ilerlettikçe, doğaya yapılan yatırımla ilgili ortak faydalarını da belirlemeye, ölçmeye ve duyurmaya çalışacak.

P&G, dünya çapında projelere yatırım yapan ayrıntılı bir proje portföyü de geliştiriyor. Şimdiye kadar belirlenen projeler şöyle: 

  • WWF ile Atlantik Ormanları Restorasyonu – Brezilya’nın doğu kıyısındaki Atlantik ormanında ekosistem ve su üzerinde anlamlı etkiler ile gıda güvenliği de dahil olmak üzere diğer ortak faydalar içeren restorasyon planları.
  • ‘Arbor Day’ Derneği ile ‘Evergreen’ Ortaklığı – İklim değişikliğinden etkilenen doğal yaşamı korumak için kritik adımlar atmak üzere şirketleri, toplulukları ve bireyleri bir araya getirmek. Kuzey Kaliforniya’daki orman yangınlarında harap olan alanları restore etmek ve Almanya’daki orman alanlarını genişletmek için ağaç dikmek.
  • Conservation International ile Filipinler Palawan Koruma Projesi – Palawan’daki mangrov alanlarını ve kritik ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve restore etmek. Palawan, eşsiz ve tehdit altındaki vahşi yaşamı ile dünyadaki dördüncü “yeri doldurulamaz” alan olarak kabul ediliyor.