İLAÇ ENDÜSTRİSİSAĞLIKSTKTOPLUM SAĞLIĞI

Covid-19’a karşı bugüne kadar gerçekleşen en büyük Avrupa girişimi

CARE

Avrupa Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından desteklenen ve COVID-19 için acil olarak ihtiyaç duyulan tedavi seçeneklerini bulmayı ve geliştirmeyi hedefleyen CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), türünün en büyük girişimi niteliğinde. Girişim, hastalığı uzun vadeli bir bakışla anlamayı, COVID-19 ve gelecekteki koronavirüs tehditlerine karşı tedavilerin geliştirilmesi ve mevcut tedavilerin olası bir acil yanıt olarak kullanılması için yapılacak çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. CARE konsorsiyumu, akademik ve kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşlarından ve ilaç şirketlerinden 37 ekibin kendi konularındaki uzmanlığını ve projelerini, kapsamlı bir ilaç keşif motorunda bir araya getirerek COVID-19 ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak.

CARE
Prof. Yves Levy

CARE GİRİŞİMİ ÇARE OLACAK

Yenilikçi İlaç Girişimi (IMI) kamu-özel sektör ortaklığı tarafından desteklenen ve COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tedavisi için acil ihtiyaç duyulan ilaçların bulunmasını ve geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni CARE (Korona için Avrupa Hızlandırılmış Ar-Ge Girişimi) girişimi tanıtıldı. Toplamda 77,7 milyon Euro hibe alan CARE Girişimi, Avrupa Birliği’nden (AB) nakit, Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) üyesi 11 şirketten ve IMI ile bağlantılı 3 ortaktan ise nakdi ve ayni katkılarla fonlanıyor. Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD’den 37 ortağı bir araya getiren CARE, 5 yıllık bir proje olup VRI-Inserm (Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Paris, Fransa), Johnson & Johnson’ın (Beerse, Belçika) Janssen ilaç şirketlerinden Janssen Pharmaceutica NV ve Takeda Pharmaceuticals International AG’nin (Zürih, İsviçre) liderliğinde yürütülüyor. CARE Girişimi, katılımcıların Şubat 2020’den bu yana süren COVID-19 projelerini entegre ediyor. CARE Girişimi’nin bir üyesi olan Boehringer Ingelheim ise konsorsiyumunun virüsü nötralize edici antikorların geliştirilmesine odaklı iş akışına liderlik edecek. Şirket aynı zamanda, köklü bir tarihe dayanan HIV ve HCV portföyünden antiviral molekülleri ve molekül kütüphanesinin tam taranmasından elde edilen küçük molekül adayları ile projeye katkıda bulunacak.

VRI-Inserm İcracı Direktörü ve CARE Koordinatörü Profesör Yves Lévy, girişimle ilgili şu açıklamada bulundu: “Bu yüzyılda insanlık için en büyük küresel sağlık tehdidi olarak ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, global bilim topluluğunun benzeri görülmemiş şekillerde güç birliği yapmasını gerektirdi. Hayata geçirdiğimiz CARE Girişimi, farklı ekiplerin kattığı bilimsel mükemmeliyetin ötesinde, süregelen COVID-19 hastalığına karşı ilaçlar geliştirmek için 5 yıllık iddialı bir çalışma planı etrafında uzmanlıklarını ve bilgi birikimlerini sunan 37 ortağı bir ittifakta buluşturuyor. Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI) tarafından sağlanan ve bu planı uygulamaya koymamıza imkan verecek finansal destek için teşekkür ediyoruz.”

Henüz onaylanmış aşı olmaması ve COVID-19’a karşı yalnızca sınırlı tedavi seçeneklerinin bulunması nedeniyle COVID-19 pandemisi devam ederken her gün daha fazla vaka ve hayat kaybı bildiriliyor. İlgili her alandan en yenilikçi ve deneyimli bilim insanlarını benzersiz bir iş birliği ruhu içinde buluşturan CARE Girişimi, süregelen COVID-19 pandemisi ve gelecekteki koronavirüs salgınları için çözümler geliştirmeye giden yolu hızlandırmak amacıyla Gates Foundation destekli COVID-19 Therapeutics Accelerator, MANCO[1], SCORE[2], ve ECRAID[3] ağı gibi diğer girişimlerle beraber sinerji yaratmayı ve tamamlayıcı çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Proje, laboratuvar testlerinin ardından en umut vadeden ilaç adaylarını insanlar üzerindeki klinik araştırmalarla test ederek ilerletecek.

CARE
Dr. Clive R. Wood

Boehringer Ingelheim Kıdemli Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Küresel Keşif ve Araştırma Başkanı Uzman Dr. Clive R. Wood, “CARE konsorsiyumu, topluma hizmet için açık bilimin ve iş birliğinin gücünden yararlanmayı hedefliyor. Eşi görülmemiş COVID-19 tehdidini ve diğer ciddi koronavirüs hastalıklarını yenmek için akademiden ve sektörden ortaklarımızla benzersiz bir iş birliği içinde hızlı ve kararlı bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

CARE
Marnix Van Loock

Janssen Pharmaceuticals NV Küresel Halk Sağlığı Yeni Patojenler Kıdemli Bilim Direktörü ve Ar-Ge Lideri ve CARE proje lideri Marnix Van Loock
ise şunları söyledi: “CARE konsorsiyumunu lanse etmenin ve SARS-CoV-2 ile salgınlara yol açma potansiyeline sahip diğer koronavirüslere karşı yeni ilaçları acil olarak tespit etmek için önde gelen diğer uzmanlarla iş birliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu girişimin bir parçası olarak, halen KU Leuven bünyesindeki Rega Medikal Araştırma Enstitüsü ile COVID-19 konusunda süregelen iş birliğinden öğrendiklerimizi uygulamayı ve binlerce ilaç bileşiği içeren kütüphaneyi bu hastalıkta kullanılabilecek mevcut bir ilaç için taramayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

CARE
Doktor Kumar Saikatendu

Takeda Küresel Araştırma Yaygınlaştırma Direktörü Doktor Kumar Saikatendu; “Avrupa’daki en iyi bilimsel zekaların bu komplike sorunu en hızlı şekilde çözmek için bir araya geldiğini görmek bizi mutlu ediyor. COVID-19, neslimizin hayatta bir kere görebileceği bilimsel bir zorluk olarak öne çıkıyor. CARE, süregelen ve gelecekteki koronavirüs salgınları için pozitif güvenlik profiline sahip etkin tedaviler geliştirmeyi amaçlıyor. Hızlı hareket etmeyi ve en kısa zamanda anlamlı bir etki yaratmayı umuyoruz” dedi. 

COVID-19’A KAPSAMLI VE UZUN VADELİ YANIT

CARE, COVID-19 pandemisi için pozitif güvenlik profiline sahip etkin tedaviler (ilacın yeniden konumlandırılması) ve SARS-CoV-2 virüsüyle mücadele etmek için özel olarak tasarlanan yeni ilaçlar ve antikorlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Konsorsiyum, çalışmalarını üç eksende yürütüyor:
*Molekülleri klinik testlerin gelişmiş aşamalarına hızla ilerletmek amacıyla ortaklar tarafından sağlanan bileşik kütüphanelerini tarama ve profilleme yoluyla bir ilacı yeniden konumlandırma.
*SARS-CoV-2 ve gelecekteki koronavirüs hedeflerine yönelik aday bileşikleri bilgisayar simülasyonu in silico kullanılarak taramaya ve profillemeye dayalı küçük moleküllü ilaç bulma.
*Tamamıyla insan fajı ve maya görüntüleme, insanlaştırılmış hayvan modellerini aşılama, hastalardaki B hücreleri ve bilgisayar simülasyonu tasarımdan yararlanarak virüsü nötralize edici antikorları bulma.

Kapsamlı bir ilaç kimyası kampanyası, sistem biyolojisi araştırması ve moleküllerin klinik öncesi ve klinik değerlendirmesi yoluyla aday bileşiklerin iyileştirilmesine odaklanan iş akışları, bu üç eksene yakından entegre ediliyor. Sistem biyolojisi çalışma paketi, virüsün bulaşma aşamaları ile insanların bağışıklık tepkileri arasındaki etkileşimi daha iyi anlamak için viral patofizyolojiyi araştırmayı hedefliyor. Tedavi geliştirmelerini bilgilendirmek ve CARE tarafından geliştirilen yeni terapötikleri araştıran Faz 1 ve 2 denemelerinin klinik araştırma tasarımını ve takibini izlenmesini iyileştirmek için hastalık markörlerini tanımlayacak.

[1] Monoclonal Antibodies against 2019-New Coronavirus
[2] Swift Coronavirus therapeutics Response
[3] European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases