GÖZ SAĞLIĞISAĞLIK

Yenidoğan ve bir yaşındaki bebeklere göz kontrolü şart

Yenidoğan ve bir yaşındaki bebeklere göz kontrolü şart

O size sorununu söyleyemez ama…

YENİDOĞANA VE 1 YAŞINDAKİ BEBEKLERE GÖZ KONTROLÜ ŞART!

Çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak yetişebilmelerinde göz sağlığının önemi büyük, dolayısıyla göz kontrolü önemli. Görme, çocuğun sağlığı kadar öğrenme kapasitesinin gelişmesine yardımcı oluyor. Öyle ki beynimize ulaşan bilgilerin yaklaşık yüzde 90’ı görme yoluyla geliyor. Gözler sağlıklı olunca, beyindeki görme merkezlerinin gelişimi de sağlıklı oluyor. O nedenle doğum sonrasından itibaren göz sağlığına dikkat edilmesini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak, doğum ve ilk bir yaşta oluşabilecek sorunlar hakkında anne babalara önemli bilgiler veriyor.

Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak
Yenidoğan ve bir yaşındaki bebeklere göz kontrolü şart

Yenidoğana göz muayenesi yapılmalı

Tüm yeni doğan çocukların doğumdan en kısa süre sonra çocuk hekimi, aile hekimi veya göz hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Emrah Altıparmak; “Gözde sağlıklı bir kırmızı refle varlığı tespit edilmelidir. Reflenin ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Bu refle gözün arka duvarını kaplayan retina (ağ) tabakanın yansımasıdır ve görülmesi sağlıklı bir göz için ilk ve önemli ipucudur. Yeni doğan bir bebekte kırmızı reflenin alınamaması gözde katarakt, kornea (saydam) veya retina tabakasında doğuştan var olan bir bozukluk anlamına gelebilir. Bu durumda hastanın bir göz hekimi tarafından mutlaka detaylı olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca prematüre doğanlar, ailede çocukluk çağında katarakt, glokom (göz tansiyonu yüksekliği), retinoblastom öyküsü olanlar, gözde titreme (nistagmus) olanlar ile gecikmiş nörolojik gelişimi bulunan bebekler, göz hekimi tarafından doğumdan sonraki en kısa süre içinde görülmelidir” diyor.

İlk yaş kataraktın tespiti için önemli

İlk yaşın çocukluk çağı kataraktının tespit ve tedavi edilmesi için kritik bir dönem olduğunu söyleyen Altıparmak, bu dönemde yapılacak göz kontrolü ve başlanacak tedavi ile derin göz tembelliğinin önlenebileceğini söylüyor. Bu yaş grubu bebeklerde gözde sulanmanın sık görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunun nedeni genellikle gözyaşı kanallarında doğuştan gelen darlık ve tıkanıklıktır. İlk yaş içinde masaj ile gözyaşı kanal tıkanıklıkları büyük oranda çözümlenebilir ancak yapılmadığı veya geç yapıldığı takdirde cerrahi girişim gerekebilir. Gözde sulanma, ışığa hassasiyet, kornea tabakasında bulanıklık doğuştan gelen glokom bulgusu olabileceğinden üzerinde mutlaka durulmalıdır. Bu yaş grubunda sıkça görülen bir başka bulgu da kapaklara, hatta alına dek uzanabilen damarsal ağ bozulmalarıdır (hemanjiyom). Bunlar ilk yaş içinde hızlı büyüme gösterebilir ve göz kapağında düşüklüğe sebep olup göz tembelliğine neden olabilir ancak genel seyri ileri yaşlarda kendi kendine gerileme yönündedir.”

Yenidoğan ve bir yaşındaki bebeklere göz kontrolü şart
Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak