SAĞLIK

Böbrek kanseri hastaları için umut veren açıklama

Böbrek kanseri hastaları için umut veren açıklama

ESMO 2020 Sanal Kongresi’nde böbrek kanseri hastalarında immünoterapiler ile farklı tedavi kombinasyonlarının sağkalım sürelerini uzatabileceği açıklandı.

Bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ESMO 2020 Kongresi’nde birçok kanser türü farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alındı. Katılımcılar tarafından en ilgi gören konulardan biri de immüno-onkoloji kombinasyon tedavisinin böbrek kanseri tedavisindeki rolüne ilişkin veriler oldu.

Tıbbi onkoloji alanında öncü organizasyonlardan olan Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (European Society for Medical Oncology) geleneksel olarak düzenlediği ESMO Kongresi bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında, COVID-19 pandemisi nedeniye dijital ortamda gerçekleşti. Dünyanın saygın onkoloji uzmanları ve kanser tedavisi sürecinde yer alan farklı branşlardan uzman hekimlerin bu yıl da yoğun ilgi gösterdiği kongrede birçok kanser türüne yönelik uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanakları katılımcılarla paylaşıldı.

Kongrede renal hücreli karsinomun (RHK) tedavisine yönelik günlük pratiği etkileyen bilimsel çalışmalar dikkat çekti. Dünya çapındaki tüm yeni kanser vakalarının yüzde 2 ila 3 arasındaki kısmını oluşturan ve görülme oranı yükselerek her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya düşük yaşam kalitesi ile hayatını sürdürmesine neden olan böbrek kanserinin tedavisinde immünoterapiler ile farklı tedavi kombinasyonlarının sağkalım sürelerini uzatabileceği açıklandı.

Böbrek kanseri hastaları için umut veren açıklama
Doç. Dr. Yüksel Ürün

Kongrede böbrek kanseri tedavisinde immüno-onkolojik tedavi kombinasyonlarına ilişkin yeni bulgular dikkat çekti

ESMO 2020’ye katılarak böbrek kanseri tedavisiyle ile gelişmeleri yakından takip eden Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Ürün kongrede böbrek kanseri tedavisine yönelik paylaşılan güncel sonuçların heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Yüksel Ürün, “Kongrede öne çıkan bir bilimsel çalışmada immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın birlikte kullanımının böbrek kanserinin tedavisindeki rolünü ortaya koydu. İmmünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın birlikte kullanımının genel sağkalım ve tümör yanıtında olumlu sonuçlar ortaya koyduğu açıklandı. Doç. Dr. Yüksel Ürün, toplam 651 hasta tedavisini kapsayan klinik Faz 3 çalışma sayesine tespit edilen bu olumlu tablonun böbrek kanseri tedavisi için önemli olduğunu belirtti. Bir başka immunoterapi kombinasyon çalışmasında göre iki farklı immüno-onkolojik tedavi kombinasyonu ile ileri evre renal hücreli karsinom (RHK) hastalarının yarısından fazlasının 4 yıl sonra da hayatlarını sürdürdüğü ortaya koyuldu. Bu veriler immüno-onkolojik kombinasyon tedavilerinin kalıcı ve uzun dönemli sağkalıma yönelik kayda değer olumlu etkisi olduğuna işaret ediyor” dedi.

Her bilimsel çalışmanın böbrek kanseri tedavilerinin başarısında önemli rol üstlendiğini ifade eden Ürün “Kongrede paylaşılan bilimsel çalışma sonuçları sayesinde metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde önemli ölçüde ilerlemeler olduğunu görmek memnuniyet verici. Bulgular immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın ileri evre kanser hastalarının sağkalımını kayda değer ölçüde uzatma potansiyeline ve iki kat daha fazla progresyonsuz sağkalım faydasına sahip olduğuna işaret ediyor. Ayrıca sağlıkla ilişkili yaşam kalitesindeki artış da göz önünde bulundurduğumuzda immünoterapi ve hedefe yönelik bir ajanın birlikte kullanımına yönelik araştırmalarının sürdürülmesinin böbrek kanseri tedavisindeki gelişmelere büyük katkı sağlayacağını söyleyebiliriz” dedi.