SAĞLIKSTK

Akciğer kanseri, kanser ölümlerinde ilk sırada yer alıyor

Akciğer kanseri, kanser ölümlerinde ilk sırada yer alıyor

KONGRENİN ARDINDAN

Akciğer kanseri, kanser ölümlerinde ilk sırada yer alıyor

Türk Toraks Derneği’nin 23. Yıllık Kongresi sanal olarak gerçekleşti. Kongrede önemli konular ele alındı ve gelişmeler basınla paylaşıldı. Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Pınar Çelik akciğer kanseri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Akciğer kanseri erkeklerde ve kadınlarda kanser ölümlerinde ilk sırada yer almaktadır

Dünyada en sık görülen kanser akciğer kanseridir. Tüm kanser ölümlerinin beste birinden sorumlu tutulmaktadır ve hem erkeklerde ve hem de kadınlarda kanser ölümlerinde ilk sırada yer almaktadır.

Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Sigara dışında asbest, radon gazı ve hava kirliliği de diğer risk faktörleri olarak sayılabilir. Fakat son yıllarda sigara içmeyen kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığının artması hormonal ve bazı genetik değişikliklerin rolü olabilir mi sorusunu akla getirmiştir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) bu olgularda en çok gözlenen akciğer kanseri türüdür.

Akciğer kanseri, kanser ölümlerinde ilk sırada yer alıyor
Türk Toraks Derneği’nin 23. Yıllık Kongresi sanal olarak gerçekleşti.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavi cerrahi iken ilerlemiş ve cerrahiye uygun olmayan hastalarda radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu etkili tedavi yöntemleridir. Günümüzde “Hedefe Yönelik Tedaviler” ve “İmmünoterapiler”in de ileri evre akciğer kanserinde sağ kalımı uzattığı gözlenmektedir. Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ise çok özel durumlar haricinde cerrahi mümkün olmamaktadır.

Hedefe Yönelik Tedaviler – Akıllı İlaç

İleri evre hastaların tedavisinde temel yaklaşım kemoterapi iken günümüzde kanserli dokularda genetik değişikliklerin araştırılması sonucunda kansere neden olan mutasyonu hedefleyen ilaçlar geliştirilmiştir. Akciğer kanserinin farklı alt gruplarında hali hazırda saptanan bu mutasyonlara yönelik (EGFR, ALK ve ROS1) “hedefe yönelik tedavi-akıllı ilaç” uygulanmaktadır. Başka birçok mutasyon da tanımlanmış olup bu alanda yapılan çalışmalar devam etmektedir. Bu tedavilerden beklenen, bu ilaçların tercihli olarak kanserli hücreleri öldürmeleri, ancak normal hücrelere görece zarar vermemeleridir. Bu ilaçların ağız yoluyla alınması ve yan etkilerinin de daha az olması avantajlı yönleridir.

İmmünoterapi 

İmmünoterapi, bağışıklık sistemi üzerine etki gösteren bir tedavi yöntemidir. İmmünoterapide amaç kanser hücrelerinin üzerinde bulunan tanımlayıcı özelliklerin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını ve yok edilmek üzere harekete geçirilmesini sağlamaktır. İleri evre, kemoterapiye dirençli olan akciğer kanserli hastalarda immünoterapi günümüzde umut veren bir tedavi yöntemidir.

Akciğer Kanserinden Korunma

Akciğer kanserinden korunmanın halen en başarılı yolu tütün ürünü kullanmamak, sigara dumanına maruz kalmamak ve en kısa zamanda sigaradan kurtulmaktır.