İLAÇ ENDÜSTRİSİSAĞLIKTOPLUM SAĞLIĞI

Gilead’ın yerli üretim yatırımı dünya kamuoyu ile paylaşıldı!

AmCham kuruluşundan Gilead Türkiye’ye...

GILEAD’IN TÜRKİYE YATIRIMLARI DÜNYA KAMUOYUNDA…

Türkiye’de 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Gilead’ın yerli üretim yatırımları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Web Sitesi’nin Türkiye’den Haberler bölümünden ve Aylık Yatırım Bülteni ile İngilizce olarak dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşımlarda, 2019 yılında Gilead Türkiye’nin yerli üretim için Pharmactive ile imzaladığı anlaşmaya yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, hayatı tehdit eden hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler keşfetmek ve hastaların kullanımına sunmak misyonu ile ABD’de kurulan bilim şirketi Gilead’ın Türkiye’deki üretim yatırımlarına web sitesi ve yatırım bülteninde yer verdi. Paylaşımlarda, yerli üretim için gereken teknoloji transferini Covid-19 pandemisine rağmen gerçekleştiren Gilead’ın bu yatırımının üretici ortağı Pharmactive’e yapılacak makine, ekipman ve teçhizat yatırımı, sermaye artırımı ve know-how transferi ile yaklaşık 350 milyon liraya ulaşacağı belirtildi. Söz konusu yatırım 2017-2020 yılları arasında uygulanan Türkiye yerelleşme politikalarına uyum sağlamada mihenk taşı niteliğine sahip yegâne yenilikçi ilaç üretim projesi.

Çok önemli bir gelişme

Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Türkiye’deki üretim yatırımının Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından dünya kamuoyu ile paylaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Gilead olarak ülkemizin kendi ilacını keşfetme ve üretme vizyonunu destekliyor, bunun için yatırım yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içinde ilaç alanında küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması, değer zincirinde Türkiye’nin daha üst konuma taşınması ve yerel üretim oranının artırılması hedeflenmişti. Gilead olarak bu vizyonu 3 yıl önce politikalarımız içine almış ve çalışmalara başlamıştık. Bu doğrultuda Pharmactive İlaç ile geçtiğimiz yıl önemli bir iş birliği yaptık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Portföyümüzde yer alan yenilikçi ve patent süreleri devam eden hepatit B ve HIV ilaçlarımızı 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de üretecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Klinik araştırma merkezi sayısı 30’a çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından paylaşılan metinde Gilead’ın yatırımına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Yenilikçi ürünlerin üretim teknolojilerinin ve know-how’larının ülkemize aktarılmasını sağlayan ve Türkiye’nin potansiyel ilaç ihracat merkezi konumuna gelerek, yeni tedavilerin de yerli olarak üretilmesinin temelini atan bu yatırım sayesinde önümüzdeki 4 yılda toplam 250 milyon dolarlık ilaç ithalatının da önünün kesilmesi öngörülmektedir.’’ Metinde ayrıca Gilead’ın Türkiye’de 6 milyon doları aşan Ar-Ge yatırımı yaptığı ve klinik araştırma merkezi sayısını 30’a çıkardığına da yer verildi.

Gilead, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı yerelleşme plan ve politikalarına tam uyum sağlamak ve Türkiye’de yenilikçi ilaç üretimin desteklemek amacı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün ilaca erişimin en kritik olduğu hastalıklar olarak tanımladığı, stratejik öneme sahip ve patent süreleri devam eden HIV ve Hepatit ilaçlarının ülkemizde üretilmesi için yerli ortağı Pharmactive ile 2019’da üretim anlaşması imzaladı. Bu yatırım ile Gilead Türkiye ilaç portföyünün değer bazında %70’inden fazlasını yerli olarak üretir duruma gelecek ve Türkiye, Gilead’ın söz konusu patentli ve yenilikçi ilaçlarının üretildiği 4. ülke konumunda olacak.

Yorum yaz