İLAÇ ENDÜSTRİSİ

Abdi İbrahim, Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu’nu yayımladı

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirten Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Dünya nüfusundaki artış, enerji tüketimi, çevre kirliliği, toplumsal kırılmalar, büyük ölçüde insan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu küresel ısınmanın kaçınılmaz sonuçları olan doğal afetler ve doğada olumsuz yönde gerçekleşen dönüşüm geleceğimizi tehdit eden meseleler. Abdi İbrahim olarak, her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Üretim süreçlerimizde daha az ambalaj malzemesi kullanılması, ilaç ve tüketici sağlığı ürünlerimiz için biyobozunur polimer geliştirilmesi, üretim atıklarının azaltılması ve endüstrimizin lineer yapısının döngüsel hale getirilmesi için ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile projeler yürütüyoruz ve bu projelere kaynak aktarıyoruz. Daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedeflediğimiz HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında iki sene önce imzacısı olduğumuz Bilim Temelli Hedefler Girişimi, zorlu denetim süreçlerinin ardından sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda verdiğimiz taahhütleri onayladı. Bütün dünyada başta yatırımcılar, kamu kurumları ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen bu prestijli inisiyatif tarafından taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ABDİ İBRAHİM, BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 10. İLERLEME RAPORU’NU YAYIMLADI…

108 yıldır cesaret, tutku ve sorumlulukla dünyayı ve geleceği iyileştirme yolculuğunu sürdüren Abdi İbrahim, 2010 yılında imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 10. İlerleme Raporu’nu yayımladı.

Kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmeyi, yönetim ilkelerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 16 Eylül 2010 tarihinde taraf olan Abdi İbrahim, 10’uncu İlerleme Raporu’nu yayınladı. 108 yıllık geçmişi ve 18 yıldır devam eden sektör liderliğine ek olarak sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye için önemli bir başarı öyküsü olan Abdi İbrahim, yayınladığı İlerleme Raporu’nda hem Türkiye’deki hem de dünya genelindeki gelişimini ve kararlılıkla attığı adımları gözler önüne seriyor.

Birleşmiş Milletler’in özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs-Women’s Empowerment Principles) ile UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeren ve 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan İlerleme Raporu’na www.abdiibrahim.com.tr/sosyal-sorumluluk/surdurulebilirlik/kurumsal-raporlar adresinden ulaşılabilir.

İnsana, doğaya ve evrensel değerlere saygılı bir anlayış

Abdi İbrahim; kurumsal vatandaş kimliği, sektörel misyonu, toplumsal öncelikleri, evrensel ilke ve hassasiyetleriyle, ekonomik, çevresel ve sosyal tüm faaliyetlerinde insana, doğaya ve evrensel değerlere saygı çerçevesinde hareket ediyor. Bu doğrultuda gelişim süreçlerini ve elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya büyük özen gösteriyor. Sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde kabul gören girişimlerdeki üyelikleri aracılığıyla uluslararası standartları yakından takip eden ve bu alanda kendini sürekli geliştiren Abdi İbrahim, her yıl BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu’nu paydaşlarının dikkatine sunuyor.

Bu kapsamda 10. İlerleme Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Tüm iş süreçlerimize, strateji ve operasyonlarımıza Birleşmiş Milletler’in önceliklendirdiği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin temeli olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 küresel ilkesini dahil etmeye odaklanıyoruz. İçinde yaşadığımız toplum ve kaynaklarını kullandığımız dünyamıza karşı duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak çevreden yatırıma, istihdamdan sosyal sorumluluğa farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza her yıl yayınladığımız İlerleme Raporumuzda detaylı bir şekilde yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu dönemde paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ettik

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini söyleyen Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Hem dünya genelinde hem Türkiye’de ekonomik zorlukların yaşandığı 2019 yılında da, tüm ekonomik dalgalanmalara karşın uzun vadeli stratejik planlarımız, fırsat ve tehditlere karşı aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük. Yine bu dönemde tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ettik. Çevre koruma yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve tüm iş süreçlerimizde uyguladığımız iyileştirme projeleri sonucunda önemli tasarruflar elde ettik. Bireylerin sağlık hakkı, eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına özen gösteren bir şirket olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuz doğrultusunda yürüttüğümüz araştırmalar, kampanyalar, gönüllülük esasına dayanan projeler ve sponsorluklar ile toplumsal fayda yaratmayı sürdürdük.”

2019 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarına hız veren Abdi İbrahim, 1 Ocak 2020’den itibaren Esenyurt’ta bulunan kimyasal ilaç üretim tesisi, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Ar-Ge Merkezi ve insansız teknolojistik merkezi ile tüm yardımcı işletmelerdeki elektrik ihtiyacının tamamını rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanma kararı aldı. İlk olarak üretimde başlayan yenilenebilir enerji kullanımı, kademeli olarak tedarik sürecinden hammadde alımına, pazarlama ve satış aşamasından son tüketiciye kadar devam eden tüm yolculukta uygulanacak. Böylelikle 2030 yılında Abdi İbrahim’in karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Su sürdürülebilirliği konusunda da önemli bir adımı atan Abdi İbrahim, Ocak 2020’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasına katılan ilk Türk ilaç şirketi oldu. Böylelikle dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına şirket taahhütleriyle destek verecek.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansımız ile bu alanda lider olacağız

Abdi İbrahim’in 2025 vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını vurgulayan Dr. M. Oğuzcan Bülbül: “Abdi İbrahim’in stratejik hedeflerinden birisi olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişini sağlamak, 2030 yılında karbon nötr şirket hedefine ulaşmak, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek ve uzun vadede tüm paydaşları için artı değer yaratmak. Bu amaçla, tüm iş süreçlerimizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (Environmental, Social and Corporate Governance- ESG) bakış açımız ile şekillendiriyor ve sürekli gözden geçiriyoruz. Bu yaklaşımımız, şirketimizin organizasyonel yapısına da entegre etmiş bulunuyoruz. ESG kriterleri çerçevesinde oluşturduğumuz stratejiler, belirlediğimiz hedefler ve hayata geçirilen projeler Yönetim Kurulu seviyesinde “Sürdürülebilirlik Komitesi” tarafından takip edilerek denetleniyor. Nihai amacımız, ESG performansımızla bu alanda da hem ülkemizde hem bölgemizde lider olmak” dedi.

Bülbül sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için tedarik, lojistik ve döngüsel ekonomiye geçişimizi sağlamak için üretim süreçleri ve atık yönetimi konusunda Türkiye’nin bu alandaki en iyi şirketleri ve start-up’lar ile her kademede işbirliklerinin arayışı içindeyiz. Bunun dışında, CDP ve RE100 gibi şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki atılımını paylaşabileceği ve üyelerinin engin tecrübelerinden faydalanabileceği platformlarda yer almayı ve orta vadede şirketimize ‘B Corp Sertifikası’ kazandırmayı diğer önemli önceliklerimiz olarak belirledik. Bu platformlarda şirketimizi temsil etmeyi, yüzde 100 yerli ve 108 yıllık bir Türk ilaç şirketi olarak önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra bu hedeflerin, önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlar açısından da bize değer katacağını düşünüyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak yaşadığımız gezegene ve gelecek nesillere katkıda bulunma sorumluluğumuzu odağımızdan çıkarmayacağız. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin her zaman takipçisi olmayı ve bu hedefleri destekleyecek faaliyetlere öncelik vermeyi sürdüreceğiz.”

Abdi İbrahim, Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu'nu yayımladı
Abdi İbrahim, Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu’nu yayımladı
Küresel İlkeler Sözleşmesi hakkında

Birleşmiş Milletler, 2000 yılında 189 ülkenin devlet başkanı ve başbakanının imzasıyla kamuoyuna açıklanan Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak amacıyla dünya genelindeki özel sektör ve kamu kuruluşlarını Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamaya davet etmiştir. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın öncülüğünde başlatılan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) girişimi; bugün 160’ın üzerinde ülkede 12 binin üzerinde üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir.

Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk çalışmalarının, evrensel ortak standartlar ışığında yürütülmesine odaklanan Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında küresel ölçekte ilerleme sağlanmasını hedeflemektedir. Günümüz küreselleşme olgusunu sürdürülebilirlik ve kalkınma ilkeleri çerçevesinde yönlendirmeyi öngören Sözleşme, 10 ilkeyi kapsamaktadır. İmzacı kuruluşlar, bu 10 ilkeyi gönüllü olarak uygulama ve stratejilerini oluştururken dikkate alacaklarını ve bu yöndeki adımlarını şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaklarını beyan etmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2015 yılının Eylül ayında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) kabul etmiştir. “2030 Gündemi”nin temelinde arzuladığımız dünyayı açık bir şekilde tanımlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı bulunmaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi; dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik etmektedir.

Yorum yaz