BİR KONU BİR KONUKİŞ DÜNYASISOSYAL MEDYA

Bilginin olmadığı yerde…

Bilginin olmadığı yerde...

KOMPLO TEORİLERİ TÜRÜYOR!..

Koronavirüs mutasyonu haberlerinin yayılması ve yeni mutasyonun görüldüğü ülkelere uygulanan uçuş yasağı sosyal medyada yeni bir panik havası yarattı. Tartışma platformu olarak da görülen Reddit, Ekşisözlük ve Twitter’da ortaya atılan temelsiz iddialar panik ve kaos ortamı oluşturdu. Bu gibi kriz durumlarının uzman iletişimciler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan İletişim Uzmanı Hatice Kumalar, “İnsanlar güvenilir gördükleri kaynaklardan açıklama duymadıklarında kendi açıklamalarını yaratıyor. Bilgi temelsiz ve kişisel öngörülere dayanan bu fikirler sosyal medyada ışık hızında yayılarak bilgi kirliliği yaratıyor. Öyle ki bir yerden sonra gerçekler baskılanabiliyor. Yetkililerin bilgi kirliliğine mahal vermeden harekete geçmesi, toplumu bilgilendirici açıklamalar sunması elzemdir” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisini, “Dünyanın 100 yıldır görmediği bir sağlık ve ekonomik krizi” olarak değerlendiren İletişim Uzmanı Hatice Kumalar, iletişim çağında sorumluluk sahibi kurumların zamanında ve bilgilendirici açıklamalar yapmamasının toplumda oluşan panik ve kaos ortamını güçlendirdiğini savundu. Brandistanbul PR Halkla İlişkiler Ajansı Başkanı Kumalar, “Kriz anlarında sorumluluk sahibi kurumların yapacağı bilgilendirmeler kritik önem taşır. Kitle iletişim araçlarından duyurulan, nitelikli, net ve bilgi içeren açıklamalar, soru işaretlerini giderir ve komplo teorilerini engeller” ifadelerini kullandı.

KOMPLO TEORİLERİ TÜRÜYOR!..
BİLGİNİN IŞIK HIZIYLA YAYILDIĞI BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ

İnternet ağının dünyanın dört bir yanına ulaştığı ve bilginin ışık hızıyla el değiştirdiği bir çağda yaşıyoruz diyen Kumalar, “Koronavirüs pandemisi toplumun tüm kesimleri tarafından yakından takip edilen bir konu haline geldi. Toplumun ortak iyiliği için bu konuda yapılacak tüm açıklamaların uzman ve sorumlu kaynaklardan yapılması gerekiyor. Geç kalınan, yetersiz ya da inandırıcı bulunmayan açıklamalar, bireylerin kendi cevaplarını yaratmasına bu da gerçek bilginin bastırıldığı bir bilgi kirliliği bulutuna dönüşüyor” şeklinde konuştu.

MUTASYON HABERLERİ KORKU VE PANİK HAVASI YARATTI

İletişim Uzmanı Kumalar, mutasyon haberleriyle ortaya çıkan panik havasını değerlendirdi. Kumalar; “İngiltere’de görülen yeni koronavirüs mutasyonunun haberlerinin yayılması ve hemen ardından devletlerin arka arkaya getirdiği uçuş yasağı toplumda korku ve panik havası yarattı. Yetkili ağızlardan açıklama gelmemesi, bilim insanlarının ilk aşamada suskunluğunu koruması Reddit, Ekşisözlük ve Twitter gibi bilginin doğrulandığı, tartışıldığı mecralarda insanların yeni mutasyon hakkında iddialar ortaya atmasına sebep oldu. Bilimsel temelden yoksun açıklamalar o denli hızla yayıldı ve etkileşim aldı ki gerçek bilgi, yanlış söylemler arasında kayboldu. Bu durumun bir daha yaşanmaması ve komplo teorisyenlerine mahal vermemek gerekiyor. Bunun için toplumu bilgilendirecek, gerçek verileri içeren açıklamaların hızla yapılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Son olarak kurumların itibarlarını zor kazandığını ancak kolay kaybettiğini vurgulayan Kumalar sözlerini şöyle bitirdi: “Bilim temelli, kamu yararına çalışan kurumlarımızın itibarlarının zedelenmesi toplumda onanamayacak yaralar bırakır. Bilginin hızla el değiştirdiği ve gerçeğin eninde sonunda ortaya çıktığı dijital çağdayız. Bilgi kirliliğinin yarattığı kaosun önüne geçebilmek için suskunluk değil, iyi kurgulanmış mesajlar gerekiyor.”

KOMPLO TEORİLERİ TÜRÜYOR!..

Yorum yaz