AR&GEBİLİMFARKINDALIKİLAÇ ENDÜSTRİSİSAĞLIKSAĞLIK TEKNOLOJİLERİSOSYAL SORUMLULUKTEKNOLOJİTOPLUM SAĞLIĞIUncategorizedYAPAY ZEKA

AstraZeneca’nın koşulsuz desteğiyle yapay zeka teknolojisi!

Mersin Üniversitesi, AstraZeneca'nın koşulsuz desteğiyle, yapay zeka teknolojisinin akciğer kanseri dahil birçok hastalığın erken tanısında kullanılacağı yenilikçi bir tanı protokolünü başlatıyor.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalları, akciğer kanseri ve diğer birçok hastalığın erken tanısında yapay zeka teknolojisinin kullanılacağı projeyi AstraZeneca‘nın koşulsuz desteği ile hayata geçiriyor. Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 18 yaş üstü hastaların röntgen görüntüleri yapay zeka teknolojisi ile analiz edilecek. Proje kapsamında, belirtileri itibarıyla tespiti ve tedavisi gecikebilen akciğer kanseri gibi birçok hastalığın erken tanısı ve tedavisi hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi, AstraZeneca‘nın koşulsuz desteğiyle, yapay zeka teknolojisinin akciğer kanseri dahil birçok hastalığın erken tanısında kullanılacağı yenilikçi bir tanı protokolünü başlatıyor. Proje kapsamında 2021 yılı itibarıyla herhangi bir nedenle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran 18 yaş üzerindeki hastalara ait röntgen filmleri, üniversite tarafından hastalara ilişkin kişisel bilgilerden arındırılmış olarak, yapay zeka tabanlı bir platforma gönderilerek analiz edilecek.  Analizler sonucunda akciğer kanseri olma riski taşıyan akciğer nodülleri de dahil olmak üzere akciğer hastalıkları açısından şüpheli bulunan röntgen sonuçları üniversite tarafından tespit edilecek. Elde edilecek veriler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilecek ve daha ileri tetkiklerin gerekli görüldüğü bireyler hastaneye yeniden çağırılabilecek.

Yapay zeka tabanlı proje başta akciğer kanseri geliştirme riski olan hastaların erken teşhisini ve tedavisini amaçlıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Radyoloji AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Demir Apaydın ve Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Atış Naycı şu görüşleri paylaştılar: “Akciğer kanseri hem ülkemizde hem de dünyada kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın sebebi. Türkiye’de her yıl 40.000’in üzerinde yeni akciğer kanseri olgusunun ortaya çıktığı hesaplanıyor. 2020 yılında dünyada 2.2 milyondan fazla yeni akciğer vakası görüldüğü tahmin ediliyor.” [1]

Yapay zeka tabanlı taramayla akciğer kanserinin yanı sıra kalp yetersizliği ve tüberkülozun da erken teşhisi mümkün olabilir

Proje kapsamında röntgen görüntülerinin analizini yapacak olan yapay zeka tabanlı platform AstraZeneca‘nın Gelişmekte Olan Pazarlar Sağlık İnovasyon Merkezleri Programı kapsamında iş birliği yaptığı, yapay zeka çözümleri tedarikçisi qure.ai tarafından sağlanacak. Veriler, Mersin Üniversitesi tarafından kişisel bilgilerden arındırılmış olarak yapay zeka platformuna gönderilecek. Akciğer kanseri ile ilgili olabilecek akciğer nodüllerinin saptanmasının yanı sıra, röntgen görüntülerinin taramasında yapay zekâ tarafından tespit edilebilen 29 farklı parametreye (tüberküloz, COVID-19, kalp büyüklüğü, akciğer zarında sıvı birikimi vb.) bakılacak. Böylece yapay zeka, akciğer kanseri ve kalp yetersizliği gibi farklı hastalıkların tespitinde de yararlı olabilecek.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü Dr. Viraj Rajadhyaksha şunları söyledi: “Teknolojik gelişmelerin sunduğu en önemli kazanımlardan biri hastalıklara doğru tanıyı çok daha erken evrelerde koyabilmek ve hastalara yenilikçi tedavi seçenekleri sunabilmektir. AstraZeneca olarak, yapay zekayı kullanarak algoritmik araçların geliştirilmesi, akciğer kanseri hastalarının daha erken evrelerde tanı alması, tedaviye yanıtı öngörebilen genetik belirteçlerin keşfedilmesi ve kanserin bir ölüm sebebi olmaktan çıkarılmasını sağlayabilmek için çalışıyor, hastaların daha uzun ve iyi hayatlar yaşaması için çabalıyoruz.”


[1] Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F (2020). Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available from: https://gco.iarc.fr/today, Erişim Tarihi 10.09.2021

Yorum yaz