İŞ DÜNYASIÖDÜLLER

Yılın En İyi İşverenleri “Sonuç Raporu” yayımlandı!

Organizasyonların çalışan deneyimlerinin ölçümlendiği Trust Index™ anketiyle 100 milyondan fazla çalışandan aldığı geri bildirimlerden elde ettiği bilgilerle bir işyerini nelerin harika hale getirdiğini belirleyen Great Place to Work® Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nin ardından Sonuç Raporu’nu da yayımladı. Ocak 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye’de 140 bine yakın çalışanla işyeri kültürleri içerisindeki deneyimleri ölçümlendi. Çalışanların katıldıkları Trust Index™ anketi sonuçlarıyla oluşturulan rapor, organizasyonların harika bir işyeri kültürü inşasında hangi noktaları dikkate almaları gerektiğine ilişkin fırsatlar sunuyor.
Great Place to Work® sertifikalı yerel ve uluslararası işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırmasının sonuç raporu yayınlandı. Organizasyonlara güven temelli çalışan deneyimi hakkında geri bildirim sunan raporda, pandemi sonrası dönem için organizasyonlar ve yöneticiler için önemli ipuçları ve başarılı örnekler yer alıyor.

Organizasyonların çalışan deneyimlerinin ölçümlendiği Trust Index™ anketiyle 100 milyondan fazla çalışandan aldığı geri bildirimlerden elde ettiği bilgilerle bir işyerini nelerin harika hale getirdiğini belirleyen Great Place to Work® Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nin ardından Sonuç Raporu’nu da yayımladı. Ocak 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye’de 140 bine yakın çalışanla işyeri kültürleri içerisindeki deneyimleri ölçümlendi. Çalışanların katıldıkları Trust Index™ anketi sonuçlarıyla oluşturulan rapor, organizasyonların harika bir işyeri kültürü inşasında hangi noktaları dikkate almaları gerektiğine ilişkin fırsatlar sunuyor.

Daha iyi bir dünya inşa etmek için İNSAN’ı merkeze almalıyız

Great Place To Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak: “Bugünlerde 10’uncu kuruluş yıldönümünü kutladığımız Great Place to Work Türkiye’yi kurduğumuz ilk günden bu yana ‘İnsan’ ve ‘Yüksek Güven Kültürü’ dedik ve halen de demeye devam ediyoruz. On yıl içerisinde Türkiye’de yenilikçi bir kültürü hep birlikte inşa etmeye, bu kültürü yaymak üzere örnek olmaya ve bu değerleri topluma taşımaya çalıştık. İNSAN’ı merkeze alarak ‘Herkes için harika bir işyeri deneyimi sağlamak’, ancak etkin liderlik, anlamlı değerler, ne yaptığına ve kim olduğuna, yaşına, kıdemine ve cinsiyetine bakılmaksızın tüm çalışanlara karşı içten ve güven temelli bir ilişki oluşturmakla mümkün. Daha fazla insanın hayatına pozitif anlamda dokunmalı, çalışanlarımızın refahını yükseltmeli, onların hayatını iyileştirmeli ve işlerinden evlerine döndüklerinde aynı duyguları ailelerine taşımalarını sağlamalıyız. Pandemi, globalleşme ve dijital dönüşüm derken iş gücü piyasası da değişti ve hem yetenek havuzunda dalgalanmalar oluşturdu hem de doğru yeteneği bulmak zorlaştı. Buna bağlı olarak çalışan beklentileri işverenin kapasitesini zorlamaya başladı. 2022 Türkiye’nin En İyi İşverenleri Sonuç Raporu tam olarak bu noktada doğru ve yanlışları ortaya koyuyor” dedi.

En İyi İşverenler her anlamda büyük fark oluşturuyorlar

2021 yılında kuruluşların dayanıklılığının olabilecek en güçlü şekilde sınandığına tanık olunduğunu ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ni diğer organizasyonlardan ayıranın, istikrarlı bir seyir izlemeleri olduğunu belirten Toprak, “Sonuç raporumuza baktığımızda etkili iletişimin, kriz sırasında daha da kritik bir önem kazandığını görüyoruz. Türkiye’nin En İyi İşverenleri, çeşitli iletişim kanalları üzerinden günlük, haftalık ve aylık haberler paylaşarak herkesin son gelişmelerden haberdar olmasını sağladılar. Rapor sonuçlarına göre listeye giren organizasyonda çalışanlar, yöneticilerini kolayca ulaşılabilir ve onlarla rahatça konuşulabilir olarak tanımlarken ayrıca yöneticilerinin önemli konular ve değişiklikler hakkında düzenli bilgilendirildiklerini belirttiler. Görüldüğü gibi güçlü iletişim, aynı zamanda harika ve yüksek performanslı organizasyonların temel taşı olan GÜVEN’in de en kritik destek unsuru. Güçlü iletişimin yanı sıra yöneticiler aynı zamanda yeni çalışma yöntemlerinde çalışanların kendi kendilerini yönetmeleri konusunda da onlara güvendiler. Raporda yer alan ‘Yönetim ekibi, çalışanları gözetim altında tutmadan iyi bir iş çıkaracaklarına güveniyor’ sorusunda listeye giren ile diğer organizasyonlar arasında yüzde 18 gibi yüksek bir fark bulunuyor” dedi.

En İyi İşverenler, takım bağlılığı ve takım ruhu konusunda da örnek oldular

Uzaktan çalışmanın işbirliğini zorlaştırdığı konusunda kaygılar olsa da En İyi İşverenler’in bu konuda da farklı olduklarına değinen Toprak, “En İyi İşverenler, ekipler ve çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar, ekip bağlılığını oluşturmayı başardılar. Raporda da görüleceği gibi, bu organizasyonlarda çalışanların yüzde 84’ü işbirliği yapmak için çalışma arkadaşına güvenebileceğini düşünüyor. Takım ruhunu korumak, pandemi döneminde daha zordu, çünkü çok önemli olan gündelik iş dışı sohbetler için uygun gayri resmi toplantılar yapılamıyordu. Bunu sağlamak için ise En İyi İşverenler, paylaşılan fiziksel bir işyeri olmamasına rağmen, dijital topluluklar oluşturarak partiler, kutlamalar ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeyi sürdürdüler. Sonuç olarak da bu organizasyonlarda çalışanların yüzde 77 gibi yüksek bir oran, işlerini halletmek için çıkarlarına göre davranmaktan ve birbirlerinin arkasından iş çevirmekten kaçındıklarına inanıyorlar. En İyi İşverenler’in liderleri de destekleyici olarak çalışanlar arasındaki güven düzeyini artırmaya çalıştılar ve onların, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları konusunda itici güç oldular” dedi.

Great Place to Work® 2022 Türkiye’nin En İyi İşverenleri Sonuç Raporu’nun detaylı içeriğine, Great Place to Work® Türkiye’nin web sitesinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor (https://www.greatplacetowork.com.tr/bilgi-merkezi/ozel-raporlar/turkiyenin-en-iyi-isverenleri-2022-raporu/).

Yorum yaz