İLAÇ AR&GEİLAÇ ENDÜSTRİSİÖNE ÇIKAN HABERLERPAZARLAMA VE SATIŞ

40 Yıldır insanlara şifa olduğumuz için gururluyuz

Sanovel Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Kıncal ile Sanovel'in 40. yılında özel bir röportaj gerçekleştirdik. Tedavi alanlarından yönetim anlayışına, vizyon ve misyonundan hedeflerine, Şubat ayında ülkemizi derinden sarsan deprem felaketine ve Sanovel'in gösterdiği reaksiyona kadar pek çok şey konuştuk. 
Sanovel Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Kıncal ile Sanovel’in 40. yılında özel bir röportaj gerçekleştirdik. Tedavi alanlarından yönetim anlayışına, vizyon ve misyonundan hedeflerine, Şubat ayında ülkemizi derinden sarsan deprem felaketine ve Sanovel’in gösterdiği reaksiyona kadar pek çok şey konuştuk. 

“2023 yılında 40. yaşımızı kutlarken tüm Sanovel ailesi olarak hala o ilk günkü vizyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve insanlara şifa olmaya devam etmenin gururunu yaşıyoruz.”


Sanovel İlaç 40 Yaşında


Bahadır Kıncal
Sanovel İlaç Satış ve Pazarlama Direktörü

“40 yıllık yolculuğumuzda bugünkü konuma gelebildiysek bunu, yaptığımız işe duyduğumuz tutku, topluma ve dünyaya kattığımız değer, hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını olumlu yönde değiştirebileceğimize olan inancımızla açıklayabiliriz.”

Sanovel’i biraz sizden dinleyebilir miyiz?

Sanovel’in Türk ilaç endüstrisine yön veren başarılarla dolu yolculuğu bundan 40 yıl önce, 1983 yılında Ecz. Erol Toksöz’ün attığı tohumlar ile başlamıştır. Bugün, 2023 yılında 40. yaşımızı kutlarken tüm Sanovel ailesi olarak hala o ilk günkü vizyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve insanlara şifa olmaya devam etmenin gururunu yaşıyoruz.

Sanovel’in 40 yıllık başarı hikayesinin arkasında çok önemli bir güç var: Sanovel değerleri. Sanovel “Etik ve Güvenilir” çizgisi, “Sürekli Gelişim” odağı, “Çevik” liderlik anlayışı ve “Çevreye & Topluma Saygılı” duruşu, köklü yapısı, kurumsal ve yenilikçi vizyonu ile büyüyen bir organizasyon. Kurumsallığın yanı sıra güçlü aile kültürünün getirdiği aidiyet, kenetlenme, birliktelik yaklaşımı ve yol arkadaşlığı organizasyonumuzun her biriminde hissedilen kıymetli bir miras. Bu mirası devam ettirmek benim ve tüm Sanovel liderlerinin onurlu görevi. 40 yıllık yolculuğumuzda bugünkü konuma gelebildiysek bunu, yaptığımız işe duyduğumuz tutku, topluma ve dünyaya kattığımız değer, hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını olumlu yönde değiştirebileceğimize olan inancımızla açıklayabiliriz.

“Sanovel’de her yeni güne başlarken, sağlıklı toplumlar için önemli adımlar attığımızın bilinci ile hareket ediyoruz ve her bir adımımız vizyonumuza giden yolumuzu aydınlatıyor.”

Vizyonumuzu, benim kullanmayı daha çok sevdiğim diğer tabiriyle zengin gelecek hayalimize giden yoldaki amacımızı biz şu şekilde tanımlıyoruz: Güçlü Ar-Ge’miz, yüksek standartlardaki ürünlerimiz ve özel insan kaynağımız ile daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için sektöre öncülük eden küresel bir ilaç firması olmak. Bu hayalin parçası olmaktan ve tüm ekip arkadaşlarımla bu hayalin peşinden gitmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda etik ve evrensel değerlere bağlı kalarak, bilimsel ve yenilikçi projeler geliştiren, güçlü pazarlama stratejileri oluşturan, insan sağlığına katkıda bulunma odağında Ar-Ge’ye ve üretim teknolojilerine güçlü yatırımlar yapan küresel bir ilaç şirketi olarak konumlanıyoruz. Bizim için her şeyden önemlisi toplum sağlığı ve buna bağlı olarak toplumun tedaviye erişimi. İşte tam da bu noktada Sanovel olarak merkez ofisimiz, saha ekibimiz ve fabrikamız olmak üzere hep birlikte aynı anlamlı hedefe ilerliyoruz.

Markalı eşdeğer ilaç alanında lider olmakla birlikte oldukça geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Ar-Ge alanındaki faaliyetlerimizin stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yeri var. Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalar ve dünya standartlarındaki kalite yaklaşımımız şirketimizin arkasındaki itici güçlerin başında geliyor. Ar-Ge Merkezimiz ile sektörde uzun yıllardır en çok patent başvurusu yapan lider firma konumundayız. Yılda 227 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip olan Silivri Çantaköy’de bulunan tesisimiz cGMP sertifikasına ve FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) onayına sahip.

“FDA’dan majör ve kritik bulgusuz onay alan sektördeki ilk ve tek Türk ilaç şirketi olduğumuzu, yakın zamanda da tekrar denetim sürecinden yüksek başarı oranıyla geçerek ikinci kez FDA onayı aldığımızı belirtmek isterim.”

Yarım asra yaklaşan tecrübemizle küreselleşmeyi ve buna bağlı olarak ihracatı çok önemsiyoruz. Türk ilaç endüstrisinin lider oyuncularından biri olarak Türkiye sınırlarını aşıyor, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya gibi farklı kıtalarda da güçlü adımlarla büyümeye devam ediyoruz. ABD’den Kazakistan’a, Kanada’dan Avrupa Birliği’ne kadar 23 ülkeye ihracat yaparak Sanovel markasını dünyaya ulaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde yerli ve gücünü köklerinden alan bir şirket olarak dünyadaki varlığımızı daha da yaygınlaştırıp daha fazla insana ulaşmayı, bayrağımızı daha çok ülkede dalgalandırmayı hedefliyoruz.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak en büyük sorumluluklarımızdan. Kurumsal bir vatandaş olarak tüm faaliyetlerimizi çevreye ve topluma saygı çerçevesinde yürütüyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakabilmeyi en temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda çevresel etkilerimizi kontrol altına alıp kaynak kullanımını azaltmaya yönelik amaç ve hedeflerimizi belirleyerek çevresel performansımızı düzenli olarak takip ediyoruz. Fabrikamızda yürütülen enerji ve su yönetim projeleriyle önemli miktarda iyileştirmeler elde ediyoruz.  Yaptığımız çalışmalar neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandık. Ayrıca karbon ayak izimizi düşürme hedefimiz kapsamında büyük ölçekli sürdürülebilirlik projelerimizi hayata geçirmeye hazırlandığımızın müjdesini şimdiden vermek isterim.

Sanovel hangi tedavi alanlarına odaklanıyor?

Geniş ürün portföyümüzle birçok tedavi alanını odağımıza alıyoruz. Bu kapsamda; kardiyoloji, diyabet, ağrı, enfeksiyon, kadın sağlığı ve hastalıkları, merkezi sinir sistemi, psikiyatrik ve nörolojik bozukluklar, multipl skleroz, mide ve bağırsak hastalıkları, hematoloji ve hepatoloji alanlarında ürünlerimiz bulunuyor.

Günümüzde yaşam şekillerimizde meydana gelen değişikliklerin toplum sağlığında farklı ihtiyaçların doğmasına, özellikle kronik rahatsızlıkların artmasına neden olmasıyla birlikte ilaç endüstrisinde odak, diyabet, kardiyoloji, merkezi sinir sistemi gibi kronik tedavi alanlarına çevrildi. Türk ilaç endüstrisinin önde gelen oyuncularından biri olarak biz de toplum sağlığında ortaya çıkan bu dönüşümle birlikte hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmayı odağımıza alarak proaktif yaklaşım sergiliyor, stratejimizi buna göre yapılandırıyoruz. Markalaşmış güçlü ürünlerimize ek olarak kronik tedavi alanlarında yeni lansmanlar yapıyoruz. Gelecek dönemde de portföyümüze yenilikçi ürünler kazandırmaya devam edeceğiz.

Ürün portföyümüzü geliştirmenin yanında proaktif pazarlama modelimiz ve değişime duyarlı yaklaşımımızla ekip yapılarımızı da güçlendiriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz büyüme projemiz oldu. Toplumun gelişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kardiyometabolik ve kardiyovasküler alanlarında görev alan saha ekibimizi büyüterek gücümüze güç kattığımız çok önemli bir süreci geride bıraktık. Yakın zamanda diyabet alanında da bir büyüme atağımız olacak. Toplamda 825 çalışma arkadaşımdan oluşan, güçlü, dinamik ve çevik saha ekibimizi arkamıza alarak hedeflerimize koştuğumuz için gururluyuz.

Satış ve pazarlama açısından Sanovel’ in orta ve uzun dönem hedefleri neler?

İlk olarak mevcut ürünlerimizdeki büyümeyi artırmayı hedefliyoruz. Ürün portföyümüzü genişletecek ve yeni ürünleri sağlıklı toplumlar için hizmete sunacağız. Yeni tedavi alanlarına giriş yapacağız. Uluslararası pazarlarda ihracatıyla önde gelen firmalardan biri olmayı hedefliyoruz. Yalnızca ihracatla değil iş birlikleriyle de global platformda büyümek ana önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sanovel satış ve pazarlama ekibi olarak, bu hedeflerimize giden yoldaki rolümüzün büyüklüğünün farkındayız. Kardiyoloji, diyabet, merkezi sinir sistemi, ağrı ve MS gibi farklı alanlarda attığımız ve atacağımız yeni adımların heyecanı içindeyiz. Öte yandan bizler stratejiler kurgularken ve planlar yaparken dünya değişiyor, değişmeye de devam edecek. Bu sebeple satış ve pazarlama ile medikal alanda organizasyonumuzun kabiliyetlerini güncel ve güçlü tutmayı stratejik önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Sanovel’de çalışanlarımızın gelişimine özel yatırım yapmak bizim her zaman en önem verdiğimiz konulardan biri. Geçmiş yıllarda başlattığımız çok sayıda özel gelişim eforunu gelecekte de sürdürmeyi hedefliyoruz.

“Bizler stratejiler kurgularken ve planlar yaparken dünya değişiyor, değişmeye de devam edecek. Bu sebeple satış ve pazarlama ile medikal alanda organizasyonumuzun kabiliyetlerini güncel ve güçlü tutmayı stratejik önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.”

Nasıl bir yönetim yaklaşımı benimsiyorsunuz?

İnsan ve güven odaklı, dengeli, eşitlikçi ve adil bir yaklaşıma sahibiz. Sayısı 1.600’e yaklaşan büyük bir aileyiz. Hepimizin birbirinden farklı yönleri, karakterleri, bakış açıları var. Çeşitliliğin verdiği güce ve sınırsızlığa inanıyor, bunu bir fırsat olarak görüyoruz.

Ekip arkadaşlarımız ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde yol alırken vizyonumuza ulaşmak için benimsediğimiz iki şey var: Başarma azmi ve rekabetçi ruh. Bunların yanında Sanovel olarak tüm paydaşlarımızla uzun vadeli, toplum sağlığını ön planda tutan, güvene dayalı bir ilişki kurmayı esas alıyoruz. Herkesi dinleyen, tüm fikirleri önemseyen, eleştirileri alan bir bakış açımız var. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ekiplerimizle “Perspektif Buluşmaları”nda bir araya geliyor, çalışma arkadaşlarımızı pür dikkat dinliyor, geri bildirimlerini, kıymetli görüşlerini alıyoruz.

“Ekip arkadaşlarımız ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde yol alırken vizyonumuza ulaşmak için benimsediğimiz iki şey var: Başarma azmi ve rekabetçi ruh.”

İlkelerimizden biri olan “değerlilik” ışığında insana dokunan tüm süreçlere değer katma misyonundan besleniyoruz. Bu yaklaşımın en büyük eserlerinden biri 2022 Happy Place to Work “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri” araştırmasında ilaç sektöründe en yüksek yıldız ile aldığımız ödüldür.

“Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde davranış modelimizin kalbine koyduğumuz “empati” ile hareket ediyoruz.”

Ayrıca kurumsal değerlerimizden biri olan çeviklik, satış ve pazarlama ekibi olarak en güçlü yönlerimizden biri. Çevik satış ve pazarlama ekiplerimizle Sanovel’in geleceğini hep birlikte şekillendiriyor olmaktan ve toplumların bir ömür sağlığı için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Kendi içimizden çıkan, hepimizin ortak sesi olan ve yıl sonu toplantımızda da kullandığımız mottomuz aslında yaklaşımımızı, vizyonumuzu çok net ortaya koyuyor. “Sen Sanovel’sin Gelecek Arkandan Gelsin” diyerek geleceğin de önüne geçeceğimize tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte inandık, söz verdik.

“Sözümüz söz, Sanovel olarak geleceğin takipçisi değil, geleceğin önündeki lokomotif olacağız. Omuz omuza vererek ve her zamanki gibi kalplerimiz bir şekilde, artan bir ivmeyle yolumuza devam edeceğiz.”

Büyük bir deprem felaketi atlattık. İlaç şirketleri bu tür doğal afetlerde önemli rol üstleniyor. Sanovel olarak ne gibi faaliyetlerde bulundunuz?

Ülke olarak büyük bir badire geçirdik. Hala sancıları, verdiği hasar devam ediyor. Ne yazık ki hiç unutamayacağız, kalbimizi hep sızlatan bir yara olarak hafızalarımızda kalacak.

Sanovel olarak depremin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren tüm birimlerimizle birlikte son derece proaktif davranarak öncelikle ilgili bölgelerde bulunan çalışma arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Haberleşmenin, birbirimizin sesini duymanın kritik olduğu dakikalardı. Kurduğumuz iletişim zinciri üzerinden kendilerinin ve ailelerinin durumlarını hassasiyetle takip ettik. CEO’muz önderliğinde kriz yönetim komitemizi oluşturduk, hasar ve ihtiyaçları tespit ettik. Kalbimiz, ruhumuz ve aklımız sürekli deprem bölgelerindeydi, hala da öyle…

“Gereklilikler kapsamında çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaçlarını sağladık, yanlarında olduk, iletişimimizi her daim sıkı tuttuk. Sanovel’in gücünü ve ruhunu her yönüyle tüm ekiplerimizle paylaştık.”

Tüm şirket olarak yarattığımız seferberlik ortamının yaralarımızı bir nebze de olsa sarabilmek için ne kadar kıymetli olduğuna bizzat şahit olduk. Yaralarımız derin ve sarılması uzun zaman alacak. Biz Sanovel olarak depremden etkilenen arkadaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bölgelere yönetim ekibimizle birlikte planlı ziyaretler gerçekleştiriyor, ekiplerimizle bir araya gelmeyi, onları dinlemeyi, yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız.

Bölgeye yaptığımız kurumsal desteklerimizden de kısaca bahsetmem gerekirse; öncelikli ihtiyaç malzemelerinden oluşan Sanovel deprem yardım tırımızı AFAD koordinasyonuyla Hatay’a ulaştırdık. Çeşitli terapötik alanlardaki 215 bin kutu ilacımızı Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla deprem bölgelerine bağışladık. 10 gün boyunca 3 öğün yemek sağlayan Sanovel aşevini hizmete geçirdik. Kadın Emeğini Güçlendirme Derneği ortaklığında bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan hijyen ürünlerini setler halinde depremden etkilenen kadınlarımıza ulaştırdık.

Sanovel olarak bu topraklarda doğduk ve bu toprakların gücünden besleniyoruz. Ülkemize ve toplumumuza olan sorumluluğumuzu; Ar-Ge’miz, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız, toplum sağlığına katkımızla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem gibi ülkemizi derinden sarsan her türlü afet ve olayda Sanovel olarak Türkiyemizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm kalbimle bu tür felaketlerin bir daha hiç yaşanmamasını diliyorum.


Bahadır Kıncal Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunu olan Bahadır Kıncal, üniversite yıllarında Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı. Newport Üniversitesi’nde MBA programını bitirdikten sonra Kavrakoğlu Enstitüsü’nde E-MBA programını tamamladı. İlaç endüstrisindeki kariyer yolculuğu ise 2000 yılında Ürün Tanıtım Uzmanı olarak başladı. Ardından sırasıyla Bölge Müdürü, Bölge Koordinasyon Müdürü, Tanıtım Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü olarak hem akut hem kronik pazarlarda görev aldı. Aralık 2017’den bu yana Sanovel’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. İş yaşamı dışında motosiklet tutkunu olan Kıncal, birlikte sürüşler gerçekleştirdiği grubuyla yakın zamanda sosyal sorumluluk projelerine de hizmet edeceğine inandığı Sağlık Elçileri Sürücüleri Derneği’ni kurmayı planlıyor. Bahadır Kıncal, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

 

Yorum yaz