FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİİNSAN KAYNAKLARIKARİYERÖNE ÇIKAN HABERLER

Berkan Külcü: “Sanovel’de her çalışanımıza dengeli ve değerli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz!”

Sanovel Ücretlendirme ve İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürü Berkan Külcü; Aralık sayısı yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi ile Sanovel’in insan kaynakları politikaları ve çalışmaları hakkında geniş değerlendirmeler paylaştı.
Sanovel Ücretlendirme ve İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürü Berkan Külcü; Aralık sayısı yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi ile Sanovel’in insan kaynakları politikaları ve çalışmaları hakkında geniş değerlendirmeler paylaştı.

Sanovel
İnsan Kaynakları

Berkan Külcü
Sanovel Ücretlendirme ve İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürü

“Çalışan deneyimini iyileştirme ve zenginleştirmeyi öncelikleri arasında tutan ücretlendirme ve İK operasyonları ekibimizle sektörde katma değer yaratan İK projeleri üretiyoruz.”

BİZ SANOVEL’DE HER ÇALIŞANIMIZA DENGELİ VE DEĞERLİ BİR YAŞAM SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ. TÜM SÜREÇLERİMİZDE HERKESE POTANSİYELLERİNİ AÇIĞA ÇIKARABİLECEKLERİ “GELİŞİM ODAKLI” BİR ÇALIŞMA ORTAMI İLE EŞİT FIRSATLAR SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ. BU HEDEFİMİZ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIMIZA SAĞLIKLI, ADİL VE REKABETÇİ BİR ÜCRETLENDİRME YAKLAŞIMI SUNMAYI TEMEL ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA GÖRÜYORUZ.

F. L: Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
BERKAN KÜLCÜ: Lisans eğitimimi işletme bölümünde tamamladıktan sonra insan kaynakları alanında kariyer yolculuğuma başladım. İnsan kaynakları alanındaki 17 yıllık kariyer hayatım boyunca farklı sektörlerde danışmanlık dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Son 8 yıldır Sanovel İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevimi sürdürüyorum.

Ücret ve performans yönetimi başta olmak üzere iş değerleme, iş hukuku, İK analitikleri, etkin bütçe yönetimi, İK dijital transformasyon ve entegre insan kaynakları süreçleri uzmanlık alanlarım arasında yer alıyor. Sanovel’de liderlik ettiğim projelerle stratejik İK süreçlerini daha etkili hale getirmeye, kültür dönüşüm süreçleri içerisinde yer alan çalışan deneyimi ve çalışan bağlılığı projeleri ile “Dengeli ve Değerli Bir Yaşam” mottomuza hizmet eden bir çalışma iklimi yaratmaya odaklanıyoruz. Çalışan deneyimini iyileştirme ve zenginleştirmeyi öncelikleri arasında tutan ücretlendirme ve İK operasyonları ekibimizle sektörde katma değer yaratan İK projeleri üretiyoruz.

Bize Sanovel’in ücretlendirme yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz? Biz Sanovel’de her çalışanımıza dengeli ve değerli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizde herkese potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri “gelişim odaklı” bir çalışma ortamı ile eşit fırsatlar sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz kapsamında çalışanlarımıza sağlıklı, adil ve rekabetçi bir ücretlendirme yaklaşımı sunmayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu bağlamda, “Toplam Ücretlendirme & Ödül Yönetimi” adını verdiğimiz stratejik yaklaşımımızı benimsiyoruz.

Bu yaklaşımımızın temelini, güncel koşulları yakından takip ederek, sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırmalar yaparak ve ulusal ve global ücret araştırmalarına katılarak oluşturuyoruz. Sürdürülebilir bir ücret yapısı ve rekabet avantajı sağlamak için sürekli olarak piyasadaki değişimleri değerlendiriyor ve güncel verilere dayanarak stratejilerimizi revize ediyoruz.

Ücret yönetimi stratejilerimizde şeffaflık ve adillik prensiplerine büyük önem veriyoruz. Yapay zeka tabanlı platformlar kullanarak yüksek performans gösteren çalışma arkadaşlarımızı ödüllendirirken, benzer performans ve pozisyon kıdemine sahip olan çalışma arkadaşlarımızı da gözetiyoruz. Bu yaklaşım, çalışanlar arasında eşitlik ve adalet duygusunu güçlendirerek sürdürülebilir bir ücret yönetimi oluşturmamıza olanak tanıyor.

İK lideri olarak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyonist ortam karşısında Sanovel’de nasıl bir süreç yönettiniz ve ne gibi stratejiler izlediniz? Bu süreçler çalışanlarınızın motivasyonunu ve şirket performansını nasıl etkiledi? Son yıllarda yaşadığımız ekonomik dalgalanmalarla birlikte hem çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak hem de şirket performansını olumlu yönde etkilemek önceliğimiz oldu ve bu amaçla çeşitli stratejiler geliştirdik. İlk olarak ücretlendirme politikalarımızı gözden geçirerek rekabetçi bir yapı oluşturduk. Ayrıca ekonomik belirsizliklere karşı daha dirençli pozisyon alabilmek için ücret artış süreçlerimizi sıklaştırdık. Bu çerçevede, önceki yıllarda bir defa yapılan ücret değerlendirme sürecini, çalışma arkadaşlarımızın enflasyonist ortama karşı standartlarını ve refah seviyelerini koruyabilmeleri adına belirli aralıklarla gerçekleştiriyoruz.

Ücret yönetimi sürecimizle birlikte şirket içi ödüllendirme mekanizmalarımızı da güçlendirdik. Yüksek performansı teşvik etmek adına oluşturduğumuz ve KudoS adını verdiğimiz ödül sistemimizle çalışma arkadaşlarımıza şirketimizin stratejik öncelikleri kapsamında belirlediğimiz kategorilerde gösterdikleri performansa yönelik maddi destek sağlayarak motivasyonlarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

“KudoS Ödül Sistemi” nasıl çalışıyor ve çalışanlarınıza sağladığı avantajlar nelerdir? Sanovel’de yüksek performans kültürünü ve gelişim odağını destekleyen, organizasyon içinde iş birliğini teşvik eden bir anlayış ile oluşturulan ve tamamen dijital platform üzerinden ilerleyen “KudoS Ödül Sistemi”mizle çalışma arkadaşlarımıza çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Başarıları, katma değer yaratılan süreçleri, pozitif tutum ve davranışları birim ve pozisyon fark etmeksizin ödül önerisine teşvik eden bu uygulamamızla toplam 6 farklı ödül kategorisinde, 31 farklı segment üzerinden ödüllendirme yapabiliyoruz. Son iki yılda anlık ödüllendirme, liderlik ve fark yaratanlar, saha şampiyonları, güvenli & verimli araç kullanım şampiyonları ve Sanovel Kampüs şampiyonları kategorilerinde toplamda 1.820 ödüllendirme gerçekleştirdik.

KudoS Ödül Sistemimiz Sanovel’de başarıların anlık olarak takdir edilmesini ve çalışanların emeklerinin karşılığını hızlıca almasını desteklerken çalışanların kendilerini değerli hissettikleri, işlerini tutkuyla ve yüksek motivasyonla yaptıkları mutlu bir çalışma ortamı yaratmamıza katkı sağlıyor. Aynı zamanda kurum içi iletişim ve iş birliğini artıran, fonksiyonlar arası iletişim ve koordinasyonu destekleyen bir süreç haline gelmesi ile organizasyonumuzun “dengeli ve değerli bir yaşam” mottosunu destekliyor.

“Dijitalleşme projelerimiz, özellikle ücret ve İK analitikleri yönetimini daha otomatik ve hızlı hale getirmeye odaklanıyor. Bu projeler, stratejik karar alma süreçlerimizi destekleyerek şirketimizin rekabet avantajını güçlendirmemize yardımcı oluyor.” 

Sanovel’in dijitalleşme projeleri ve İK analitikleri kullanma stratejisi nedir? Şirket olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. İK analitikleri ve yapay zeka tabanlı platformlar kullanarak ücret artış dönemlerindeki süreç yönetimini optimize ediyoruz. Bu sayede, yüksek performansın ödüllendirildiği, adil ücretlendirme sisteminin sürdürüldüğü bir ortam oluşturuyoruz. Dijitalleşme projelerimiz, özellikle ücret ve İK analitikleri yönetimini daha otomatik ve hızlı hale getirmeye odaklanıyor. Bu projeler, stratejik karar alma süreçlerimizi destekleyerek şirketimizin rekabet avantajını güçlendirmemize yardımcı oluyor. Aynı zamanda, süreçlerin daha şeffaf ve interaktif bir şekilde yönetilmesini sağlayarak yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza olumlu bir çalışan deneyimi sunuyoruz.

Sanovel’in yan haklar politikası nasıl şekilleniyor? Sanovel’de çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir yan haklar politikası benimsiyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza sunduğumuz imkanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin ardında büyük bir özen, dikkat ve özverili çalışmalar yer alıyor. Bu noktada “Seninleyiz” yaklaşımımız çerçevesinde oluşturduğumuz yan hak uygulamalarımızdan kısaca bahsetmek isterim.

“Seninleyiz” yaklaşımımızla hem Sanovellilerin hem de değerli ailelerinin yaşam düzeylerini korumak ve en değerli anlarında mutlu hissetmelerini sağlamak önceliğimiz. “Seninleyiz” yaklaşımımızı yaşamımızın bir parçası olan doğum, vefat, evlilik gibi önemli günlerde çalışma arkadaşlarımızın yanlarında olmayı amaçladığımız özel bir yan haklar uygulaması olarak tanımlıyoruz. “Yaşamda bazı anlar vardır, unutulmaz” diyerek çalışanlarımızın özel ve değerli anlarını aileleriyle birlikte paylaşmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda uygulamamıza doğum günü, karne günü ve okulun ilk günü izinlerini de dahil ettik. Ayrıca şirketimize uzun soluklu çalışmalarıyla katkı sağlayan çalışma arkadaşlarımızı kıdem süreleriyle orantılı şekilde maddi olarak ödüllendiriyoruz. Bu ödülleri, şirketimize uzun yıllardır emek veren ve bağlılık gösteren çalışma arkadaşlarımıza teşekkürümüz niteliğinde takdim ediyoruz.

Bunların yanında “Önce Sen” anlayışıyla daha da güçlendirdiğimiz özel sağlık sigortası yan hakkımızla çalışanlarımıza güvenceli ve kapsamlı sağlık avantajları sunuyor, hibrit çalışma modelimizi çalışma arkadaşlarımıza sağladığımız rekabetçi ulaşım yardımımızla destekliyoruz. Bu uygulamalarımızla geniş kapsamlı ve değer odaklı bir yan haklar politikası sunarak çalışanlarımızın hem iş hem de kişisel yaşamlarını dengeli ve değerli bir şekilde sürdürebilmelerini destekliyoruz.

Sanovel’in insan kaynakları alanında geleceğe dönük hedefleri ve projelerinden bahsedebilir misiniz? İnsan odaklı yaklaşımımızla güçlü bir kurumsal kültür oluşturma yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. “Esnek Yan Haklar” uygulaması gibi inovatif çalışmalarla çalışan deneyimimize katkı sunmaya ve çalışan bağlılığını korumaya odaklanacak, dijitalleşme alanındaki projelerimizi daha da güçlendireceğiz. ⭐️

Yorum yaz