FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİÖNE ÇIKAN HABERLERSAĞLIK TEKNOLOJİLERİTEKNOLOJİYAPAY ZEKA

Kanser araştırmalarında yapay zeka çalışmaları

Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Cem Melih Özden; "Kanser Özel Sayısı" olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısı, teknoloji köşesinde kanser araştırmalarında yapay zeka çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve düşüncelerini paylaştı.
Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü Cem Melih Özden; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısı, teknoloji köşesinde kanser araştırmalarında yapay zeka çalışmalarıyla ilgili değerlendirme ve düşüncelerini paylaştı.

 

Kanser Araştırmalarında
Yapay Zeka Çalışmaları

Cem Melih Özden
Abbott Nütrisyon Türkiye Genel Müdürü

“Bir süredir, çağımızın en sık görülen hastalıklarından biri olan kanserde tedavi ve hasta bakımının giderek daha karmaşık hale geldiğini gözlemliyorum.”

Yediklerimiz, içtiklerimiz, maruz kaldığımız kimyasallar, genetik geçmişimiz… Teknoloji ilerlerken hastalıklar da bir üst sürüme geçebiliyor. Bir süredir, çağımızın en sık görülen hastalıklarından biri olan kanserde tedavi ve hasta bakımının giderek daha karmaşık hale geldiğini gözlemliyorum. Gözlemler toplumsal ve kişisel deneyimlerin bir konusu olmakla birlikte; ilgililerin bu konularda daha çalışılabilir yöntemlerle sağlık profesyoneli ve hastalar arasındaki bağı kuvvetlendirmesinin önemli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet ben de içinde bulunduğum sektörün hastane merkezlerini geziyorum ve bunu meslektaşlarıma da öneriyorum…

Asıl konumuza dönmemiz gerekirse, özellikle son 20 yılda değişen sağlık hizmetleri ortamında, büyük veri ve yapay zeka teknolojileri, hastaların bakımını kolaylaştırma potansiyeline sahip önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Sadece literatür taramasının yapay zeka tarafından anlaşılması bile kanser araştırmalarında büyük bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

Büyük veri ve yapay zeka teknolojileri, hastaların tedavi sürekliliğini kolaylaştırmada büyük bir potansiyele sahip. Artan sayıda bilimsel çalışma, bu teknolojilerin kanser tedavisi ve tanısında sağladığı etkili katkıları ortaya koymakta. Ancak, bu teknolojilerin sağlık profesyonelleri tarafından klinik uygulamalara başarılı bir şekilde entegre edilmesi için ek gereksinimler ve hazırlık da gerekmekte. Bu nedenle, kanserle mücadelede karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmek için onkoloji alanında teknoloji kullanımına daha fazla yatırım yapılmalıdır.

“Büyük veri ve yapay zeka teknolojileri, hastaların tedavi sürekliliğini kolaylaştırmada büyük bir potansiyele sahip. Artan sayıda bilimsel çalışma, bu teknolojilerin kanser tedavisi ve tanısında sağladığı etkili katkıları ortaya koymakta.”

Tarama ve Teşhis: Yapay zeka, radyolojik görüntüleme gibi tarama yöntemlerinde kanser tespitini artırabilir. Örneğin, mamografi veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında daha hassas teşhisler yapabilir.

Genetik Analiz: Yapay zeka, genetik verileri analiz ederek bireylerin kansere olan genetik yatkınlığını belirlemede yardımcı olabilir. Bu, kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine olanak tanır.

Tedavi Planlaması: Yapay zeka, hastanın bireysel özelliklerini ve kanserin davranışlarını dikkate alarak daha etkili tedavi planları önerme konusunda yardımcı olabilir.

İlaç Keşfi: Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz ederek yeni ilaçlar veya mevcut ilaçların farklı kanser tiplerine uygulanabilirliği konusunda araştırmacılara bilgi verebilir.

Hasta İzleme: Yapay zeka, hastaların tedaviye verdiği yanıtını izleyerek olası nüksleri veya yan etkileri önceden tahmin edebilir.

Eğitim ve Araştırma: Yapay zeka, araştırmacılara ve tıp öğrencilerine kanser hakkında daha fazla bilgi sağlamak için büyük veri setlerini kullanabilir.

“Yapay zekanın kanser araştırmalarına büyük katkılar sağlama potansiyeli vardır. Ancak bu teknolojilerin başarıyla uygulanabilmesi için sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar arasında iş birliği ve eğitim gerekmektedir.”

Kanser Tedavisini Geliştirmek için Büyük Veri ve Makine Öğrenimi
Yapay zeka, yaşamı tehdit eden kanser hastalığını daha iyi anlama ve mücadele etme konusunda birçok önemli araç ve platform sunmakta. Yapay zeka tabanlı sistemler, patologlara kanseri daha doğru ve tutarlı bir şekilde teşhis etme konusunda yardımcı olarak hata oranlarını azaltabilir. Tahmine dayalı yapay zeka modelleri, risk faktörlerini tanımlayarak bir kişinin kansere yakalanma olasılığını tahmin edebilir ve tıp uzmanlarının kanser hastaları için kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmelerine olanak tanır. Bu kişiselleştirilmiş tedaviler, genel tedavilerle karşılaştırıldığında yan etkileri daha az olacaktır. Ancak bu yapay zeka araçları, biyologlar, onkologlar ve diğer tıbbi kanser araştırmacıları tarafından anlaşılır ve kullanılabilir olmadığı sürece kanserle mücadelede etkili olamayacaktır.

Sağlık Profesyonellerine İş Birliği Ortamı Sağlanması
Bu metinde gördüğünüz gibi, yapay zekanın kanser araştırmalarına büyük katkılar sağlama potansiyeli vardır. Ancak bu teknolojilerin başarıyla uygulanabilmesi için sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar arasında iş birliği ve eğitim gerekmektedir. Bu alandaki en güncel bilgilere ulaşmak için bilim haber siteleri, akademik dergiler ve sağlık teknolojisi raporları gibi kaynakları takip edebilirsiniz. Örneğin, Nature, Science ve IEEE Spectrum gibi yayınlar önemli gelişmeleri kapsar. Ayrıca, sağlık teknolojileri ve yapay zeka konusundaki konferanslar da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.

Konunun meraklıları için yapay zekanın en büyük öncüsü IBM Watson Health’i de burada hatırlatmasak olmaz. ⭐️


📷: Ahmet Örs

Yorum yaz