FARKINDALIKFİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİNADİR HASTALIKLARÖNE ÇIKAN HABERLERTOPLUM SAĞLIĞI

Onur Tayız: “Hastalar için çözümler geliştirmek en önemli kurumsal sorumluluğumuz!”

Fikir Liderleri Dergisi’nin yeni sayısı “Nadir Hastalıklar Özel Dosyası"nda, AOP Health Türkiye Ülke Müdürü Onur Tayız ile özel bir röportaj yaptık. Onur Tayız, AOP Health'ın tedavi alanlarını, bu alanlarda dünyada ve Türkiye'deki  çalışmalarını, toplumsal farkındalık düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerini ve hedeflerini anlattı.
Fikir Liderleri Dergisi’nin yeni sayısı “Nadir Hastalıklar Özel Dosyası”nda, AOP Health Türkiye Ülke Müdürü Onur Tayız ile özel bir röportaj yaptık. Onur Tayız, AOP Health’ın tedavi alanlarını, bu alanlarda dünyada ve Türkiye’deki  çalışmalarını, toplumsal farkındalık düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerini ve hedeflerini anlattı.

AOP Health Türkiye
Nadir Hastalıklar

Onur Tayız
AOP Health Türkiye Ülke Müdürü

“Küresel organizasyonumuzun ülkemizdeki temsilcisi olarak nadir hastalıklar ve kritik yoğun bakım alanlarındaki etkili ve yenilikçi tedavilerimize Türkiye’deki hastaların da erişimini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

TÜRKİYE’DE FAALİYETLERİNE YENİ BAŞLAMIŞ OLAN AOP HEALTH, NADİR HASTALIKLAR VE YOĞUN BAKIM ALANLARINDA UYGULANAN ENTEGRE TEDAVİLERDE AVRUPA’NIN ÖNCÜ FİRMALARINDAN, BAŞARILI BİR ŞİRKET OLARAK ÖNE ÇIKIYOR. BAĞLI KURULUŞLARI VE ORTAKLARI İLE 55’TEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZ, NADİR HASTALIKLAR VE YOĞUN BAKIM ALANLARINDA 25 YILLIK DENEYİME SAHİP.


F. L: Sizi tanıyabilir miyiz, bize kendinizden bahseder misiniz?
ONUR TAYIZ: Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü mezunuyum. Lisans eğitimimden sonra Maltepe Üniversitesi MBA programını da tamamladım. Üniversite mezuniyetimden itibaren çoğunlukla ilaç sektöründe, ulusal ve uluslararası birçok firmada satış ve pazarlama rollerinde çalıştım ve 2006 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu anda da AOP Health Türkiye Ülke Müdürü olarak çalışıyorum. AOP Health Türkiye ofisini 2022 yılının Ekim ayında kurduk ve bu süre zarfında ürünlerimizin yurt dışından teminini, talep dahilinde hasta odaklı yaklaşımımızla sağlıyoruz.

Aktif olarak uzun mesafe triatlon sporu ile ilgileniyorum. Hem hayatımda sporu tutmaya hem de her zaman aktif kalmaya çalışıyorum. Triatlon, yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren olimpik bir branş ve özellikle uzun mesafelerde bu spor her zaman dinç kalmamı sağlıyor. Her zaman dinç olmak, ilaç sektöründe yönetici olmanın gerekliliklerinden ve sektör de zaten çok dinamik. Bu sporla uğraşarak hayatımın her döneminde karşılaştığım zorluklarla daha güçlü bir şekilde mücadele etmeyi ve başa çıkmayı öğrendim. Atlet olarak ulusal ve uluslararası yarışlarda keyifle yarışıyorum; yanı sıra Türkiye Triatlon Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nda ve Dünya Triatlon Federasyonu’nda 2. Seviye hakemliğe uygun bulunanlar listesinde yer alarak ülkemi temsil ediyorum.

AOP Health’ı yakından tanıyabilir miyiz? Türkiye’de faaliyetlerine yeni başlamış olan AOP Health, nadir hastalıklar ve yoğun bakım alanlarında uygulanan entegre tedavilerde Avrupa’nın öncü firmalarından, başarılı bir şirket olarak öne çıkıyor. Bağlı kuruluşları ve ortakları ile 55’ten fazla ülkede faaliyet gösteren firmamız, nadir hastalıklar ve yoğun bakım alanlarında 25 yıllık deneyime sahip. Çalışmalarımızda hastaların ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak ilkesiyle hareket ederken; ilaç, tıbbi cihaz ve hasta servisi ile entegre tedaviler sunuyoruz. Bilim, inovasyon ve hasta bakımını topladığımız tek çatı altında; tedavi sürecine dahil olan tüm paydaşlarımız ile birlikte değişime uyum sağlayarak iş birliği içinde çalışmaya da özen gösteriyoruz.

Geçen 25 yılda AOP Health olarak, Viyana’daki genel merkezimiz, Avrupa ve Orta Doğu’daki iştiraklerimiz ve temsilciliklerimiz ve dünya çapındaki ortaklarımız aracılığıyla yerleşik bir entegre terapi çözümleri sağlayıcısı haline geldik. Bununla birlikte, şirketin 20’den fazla ülkede 500’den fazla özel ve aktif uzmandan oluşan uluslararası bir ekibi bulunuyor. Hematoloji-onkoloji, kardiyoloji-pulmonoloji, yoğun bakım, nöroloji ve metabolik bozuklukların tedavi alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeye, üretmeye ve pazara sunmaya devam ediyoruz. Türkiye ofisi olarak da emin adımlarla ilerliyoruz ve tüm bunları yaparken; 5A mottomuzla; atik, azimli, aynı dili konuşan, açıklanabilir, anlayışlı hareket etmeye özen gösteriyoruz.


AOP HEALTH, BAŞLANGICINDAN BU YANA CİDDİ, NADİR, YAŞAMI TEHDİT EDEN HASTALIKLARI OLAN HASTALARIN YANI SIRA KRİTİK DURUMDAKİ HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNİ DAHA DA İYİLEŞTİRMENİN KURUMSAL SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYOR. HASTALAR İÇİN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMENİN VE SUNMANIN KURUMSAL SORUMLULUĞUMUZUN EN ÖNEMLİ PARÇASI OLDUĞUNA İNANIYORUZ VE BU AMAÇLA YOĞUN ARAŞTIRMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ.


Ürünleriniz hangi nadir hastalıklara, ne gibi tedavi çözümleri getiriyor? Mevcut tedavilere yakın dönemde eklemeler olacak mı? AOP Health, başlangıcından bu yana ciddi, nadir, yaşamı tehdit eden hastalıkları olan hastaların yanı sıra kritik durumdaki hastaların yaşam kalitesini daha da iyileştirmenin kurumsal sorumluluğunu üstleniyor. Hastalar için çözümler geliştirmenin ve sunmanın kurumsal sorumluluğumuzun en önemli parçası olduğuna inanıyoruz ve bu amaçla yoğun araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm pazarlardaki kilit uzmanlarla yakın bir ağ içindeyiz ve konu hastalar için en iyisini istemek olduğunda araştırmacılar, doktorlar, terapistler, hasta bakıcılar ve hasta derneklerinden oluşan bir ekip ile hastaların yanında olmaya devam ediyoruz.

Araştırma odaklı bakış açımız ile global Ar-Ge ve araştırma ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Nadir hastalıklar ve kritik yoğun bakım alanlarında, yenilikçi tedaviler konusunda hasta odaklı ürünlerimizi Avrupa ve global pazara sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Ülkemizde nadir hastalıklar konusunda gerek toplumsal, gerek sektörel farkındalığın ve gerekse otorite farkındalığının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ayrı ayrı değerlendirir misiniz? Burada nadir hastalık tanımını hatırlamanın doğru olacağına inanıyorum. “Nadir hastalıklar” her biri toplumda ender rastlanan, önemli bir kısmının henüz standart bir tanı ve tedavi yöntemi bulunmayan, hatta bir kısmı henüz tıbben tanımlanmamış çok sayıda hastalığa verilen ortak isimdir. Avrupa Birliği’nde (AB) kabul edilen tanıma göre, bir hastalığın “Nadir” olarak nitelendirilebilmesi için görülme sıklığının 1/2000 ve altı olması gerekmektedir. Ülkemizde Kasım 2022’de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023- 2027”de, AB’nin tanımı esas alınmıştır. Tanı ve tedavisi bu kadar zor olan ve nadir görülen hastalıklar konusunda ülkemizdeki farkındalık düzeyi de tüm dünyada olduğu gibi yeni yeni oturmaya başlamıştır ve gerek farkındalık, gerekse tedavilere erişim henüz yeterli düzeyde değildir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, nadir hastalıklarla mücadele eden hasta vatandaşların en yenilikçi tedavilere erişebilmesi konusunda çok büyük adımları bulunmaktadır. Bu bağlamda, birçok kurum, dernek, üniversite ve konusunda uzman sektörel ve akademik fikir liderlerinin görüşleri ile yayımlanan “T.C. Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023-2027” yol gösterici olacaktır. Ayrıca bu konuda sektör temsilcilerinin ve sektöre yön veren derneklerin nadir hastalıklar konusunda bilgilendirme ve raporlarının da çok değerli ve yön verici olduğunu düşünüyorum.


HASTA ODAKLI YAKLAŞIMIMIZLA, NADİR HASTALIKLAR VE KRİTİK YOĞUN BAKIM ALANLARINA ÖZEL TEDAVİLER SUNAN ÜRÜNLERİMİZE, TÜRKİYE’DE TEDAVİYE İHTİYACI OLAN HASTALARIN ERİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK KONUSUNDA KARARLIYIZ. BU KONUDA TABİ OTORİTENİN GAYRETLERİ DE ÇOK DEĞERLİ VE SON DÖNEMDE DEĞER BAZLI YAKLAŞIMLA ÖZEL TEDAVİLERİN GERİ ÖDEME PROSEDÜRLERİNİN GELİŞTİĞİNİ VE KONUŞULDUĞUNU SEKTÖR TOPLANTILARINDA VE KONGRELERDE DUYMAK BİZİ CESARETLENDİRİYOR.


AOP Health’ın, nadir hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri konusunda ülkemizde kısa ve orta vadede ne gibi planları var; okurlarımızla paylaşmak ister misiniz? Hasta odaklı yaklaşımımızla, nadir hastalıklar ve kritik yoğun bakım alanlarına özel tedaviler sunan ürünlerimize, Türkiye’de tedaviye ihtiyacı olan hastaların erişimlerini sağlamak konusunda kararlıyız. Bu konuda tabi otoritenin gayretleri de çok değerli ve son dönemde değer bazlı yaklaşımla özel tedavilerin geri ödeme prosedürlerinin geliştiğini ve konuşulduğunu sektör toplantılarında ve kongrelerde duymak bizi cesaretlendiriyor.

Yenilikçi ürünlere ve yetim ilaçlara hasta erişiminin ülkemizde ne yazık ki bu kadar zor olmasından dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. AOP Health olarak tedavilerimizi ihtiyacı olan hastalara eriştirmek konusunda gereğini yapmaya her zaman hazır ve istekliyiz; bu yönde çalışmaya da devam edeceğiz.

Varsa eklemek istedikleriniz?.. Küresel organizasyonumuzun ülkemizdeki temsilcisi olarak nadir hastalıklar ve kritik yoğun bakım alanlarındaki etkili ve yenilikçi tedavilerimize Türkiye’deki hastaların da erişimini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Önce EMA daha sonra FDA onayı alıp polisitemia vera (PV) tedavi rehberlerinde önerilen ropeginterferon alfa2b etken maddeli ilacımızın ruhsat faaliyetleri ülkemizde başladı. Yeni bir teknoloji ile üretilen ropeginterferon alfa2b, düşük yan etkisi, yüksek etkinliği ve azalan kullanım sıklığı ile hekimlerimizin güvendiği tedavi seçenekleri arasına girmeye aday. Polisitemia vera tedavisinde fikir liderlerimizin yorumlarını ve ropeginterferon alfa2b’yi de tedavilerinde değerlendirmelerini önemli buluyoruz.

Bir diğer önemli yenilikçi ürünümüz; landiolol. Mevcut kardiyoleselektif ajanlara göre Beta 1 seçici etkinliği artırılmış olan landiolol de ruhsat aşamasında. Özellikle çeşitli komorbiditeleri olan yoğun bakım hastalarının tedavisine katkıda bulunacağını öngördüğümüz landiololün ülkemizde kullanım tecrübesini oluşturmak için Sağlık Bakanlığı gözetiminde, insani amaçla erken erişim programı da başlatılmış durumda.

Nadir hastalıklar konusunda ülkemizdeki gerek farkındalık düzeyinin artırılması, gerekse yenilikçi tedaviler ve tedavilere hastaların erişimi konusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. ⭐️

Yorum yaz