ETKİNLİKFARKINDALIKİLAÇ ENDÜSTRİSİNADİR HASTALIKLARÖNE ÇIKAN HABERLER

“Çocukluktan Yetişkinliğe Geçişte Primer İmmün Yetmezliğin Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi!

Kedrion Biopharma’nın bir iştiraki olan Kedrion Türkiye’nin koşulsuz katkıları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ulusal Nadir Hastalıklar Derneği iş birliğiyle, “Çocukluktan Yetişkinliğe Geçişte Primer İmmün Yetmezliğin Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda, ülkemizde yüksek insidans oranına sahip ancak hak ettiği ilgiyi görmeyen primer immün yetmezlikler konusu ele alındı.
Kedrion Biopharma’nın bir iştiraki olan Kedrion Türkiye’nin koşulsuz katkıları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ulusal Nadir Hastalıklar Derneği iş birliğiyle, “Çocukluktan Yetişkinliğe Geçişte Primer İmmün Yetmezliğin Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda, ülkemizde yüksek insidans oranına sahip ancak hak ettiği ilgiyi görmeyen primer immün yetmezlikler konusu ele alındı.

Kedrion Biopharma iştiraki Kedrion Türkiye’nin koşulsuz katkıları ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ulusal Nadir Hastalıklar Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Çocukluktan Yetişkinliğe Geçişte Primer İmmün Yetmezliğin Yönetimi Sempozyumu” ile dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ve her 2000 kişiden birinde görülen bu hastalığın çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde yönetimine dair saygın pediatrik ve yetişkin immünologların ve Avrupa İmmün Yetmezlik Dernekleri Başkanı (IPOPI) Sayın Martine Pergent’in deneyim ve yol haritalarını paylaşmaları için bir platform oluşturuldu.

Sempozyumda dört farklı oturum yer aldı: “Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş Süreci”, “Primer İmmün Yetmezlik ve Genetik Tanı”, “Çocukluktan Yetişkinliğe Geçişte Psikososyal Yönler” ve “IgRT’nin Dünyada ve Ülkemizdeki Durumu ve Geleceği”. Bu oturumlarda, bilimsel verilere dayalı olarak hastalığın doğru yönetimi ele alındı.

Sempozyumun başkanlığını yürüten ve önemini vurgulayan Prof. Dr. Ömür Ardeniz, “Ülkemizde akraba evliliklerinin etkisi nedeniyle primer immün yetmezliklerin yaygınlığı yüksektir. Ancak bu konuya verilen ilgi ve önem eksikliği nedeniyle bu sorun büyüyerek devam etmektedir. Birincil hedefimiz, tıp fakültesi öğrencileri, sahadaki birinci basamak hekimleri ve tüm branşlardaki hekimler arasında bu durumu tanıyarak, teşhis konulmadığında veya gecikildiğinde organ hasarı ve ölüm riski taşıyan bu duruma dikkat çekmektir. Ege Üniversitesi ve NADHAS ile iş birliği yaparak bu sempozyuma başkanlık etmekten ve bu konuda farkındalığı artırmaktan çok memnunum. Ayrıca, bu sempozyumlar, ülkemizin saygın pediatrik ve yetişkin immünologlarının deneyimlerini paylaşmaları ve Uluslararası Primer İmmün Yetmezlik Hastaları Organizasyonu (IPOPI) başkanı Sayın Martine Pergent’in deneyim ve yol haritalarını paylaşmaları için odaklanan bir platform oluşturmaları açısından da çok önemlidir” dedi.

IPOPI (Uluslararası Primer İmmün Yetmezlik Hastaları Organizasyonu) Başkanı Martine Pergent, primer immün yetmezlik hastalığının dünya çapındaki durumu hakkında önemli bilgiler paylaşarak, “Primer immün yetmezliklerin (PID) tanı ve yönetiminde teşvik edici ilerlemelerle, bu koşullara sahip kişiler yetişkinliğe ulaşmakta ve giderek daha fazla üretken yaşamlar sürdürebilmektedir. Bu durum, bu kronik hastalıklardan etkilenen yetişkin hastaların yönetimine adanmış uzmanlara erişimlerini gündeme getirmektedir. Ayrıca, pediatriden yetişkin servisine geçiş süreci son derece önemlidir, çünkü bu süreç uygun şekilde yapıldığında daha iyi uyum, daha az ek hastalık ve daha iyi yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Bu süreci başlatan multidisipliner ekibin bir parçası olan doktorlara ve bu süreci destekleyen tüm paydaşlara ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Yorum yaz