STK

Türkiye’nin ilk ulusal EASO-COM zirvesi yapıldı.

Avrupa Obezite Araştırma Derneği (EASO) tarafından akredite Türkiye’deki 13 obezite merkezi, hastalığın tedavisinde ve obezite tıbbı alanında bilimsel çalışmalar için stratejik bir yol haritası oluşturmak amacıyla Novo Nordisk’in koşulsuz desteğiyle ilk defa bir araya geldi. Türkiye Obezite Çalışma Derneği’nin (TASO) ev sahipliğinde düzenlenen sanal Ulusal COM (Collaborating Centers for Obesity Management) Zirvesi’ne Obezite Merkezleri’nden uzmanlar obezite hastalığının tedavisi ve bilimsel araştırmalar için ortak bir stratejik yol haritası çıkarılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Haberi EASO web sitesinde de yayınlanan Zirveye EASO’nun en yeni üyesi Azerbaycan Obezite Derneği de gözlemci olarak katıldı.

Türkiye’deki 13 obezite merkezinden 100’e yakın katılımcının yer aldığı sanal zirvede çalıştaylar gerçekleştirildi. Türkiye’deki obezite tanı ve tedavisinin Avrupa kriterlerine göre iyileştirilmesi ve ülkedeki standardizasyonu için ortak bir stratejik yol haritası oluşturuldu. Aynı zamanda, obezite hastalığının tanı ve tedavisindeki iyi uygulamaları, obezite hastalarının izlemleri için hasta kayıt sistemi oluşturulması ve bu sistemin tüm merkezler için ortak hale getirilmesi konuları detaylı olarak ele alındı. Obezite tıbbı alanında merkezlerin yapacağı araştırmalar ve obezitesi olan bireylerin izleminde kullanılabilecek teletıp uygulamaları diğer çalıştay konularıydı.

Zirvenin açılış konuşmasını, Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan D. Yumuk yaptı. Prof. Dr. Yumuk, “Derneğimizin obezite konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı bir sosyal sorumluluk projesi olan “HADİ-BİRLİKTE” kanalıyla gerçekleştirdiği webinarlarıyla bugüne kadar halka seslenen obezite merkezlerinin uzmanları, bu kez bilimsel bir platformda bir araya geldi. Avrupa Obezite Araştırma Derneği’nin üyesi olarak biz de Türkiye’de obezite konusunda eğitimler verilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, obezitenin önlenmesi ve tedavisi yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken de ortak bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

Obezite hastalığının önlenmesi, tanı ve tedavisinde diyetisyen, psikolog, egzersiz uzmanı, hemşire, hekim ve cerrah olmak üzere tüm disiplinleri barındıran bir ekibin birlikte görev yapması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yumuk, bu nedenle Türkiye’de sayısı 13’e ulaşan Obezite Merkezleri’nin önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEKİ EASO TARAFINDAN AKREDİTE OBEZİTE MERKEZLERİ

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Zonguldak
 • B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 • B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa
 • B.Ü. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Edirne
 • B. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
 • Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • İ.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Malatya
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara
 • B.Ü. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul