İLAÇ ENDÜSTRİSİ

Amgen Türkiye ve Gensenta Ruhsatlandırma Direktörü Ecz. Hatice Atkaya oldu

Amgen Türkiye ve Gensenta Ruhsatlandırma Direktörü Ecz. Hatice Atkaya oldu

Ruhsatlandırma, pazara erişim, farmakovijilans ve iş geliştirme alanlarında farklı rollerde görev alan Hatice Atkaya, Amgen Türkiye ve Gensenta’ya ruhsatlandırma direktörü olarak katıldı. Atkaya, 20 Temmuz 2020 tarihinde yeni görevine başladı.

İlaç sektöründe ruhsatlandırma alanında 17 yıllık deneyime sahip olan Hatice Atkaya, Amgen Türkiye ve Gensenta’ya ruhsatlandırma direktörü olarak katıldı. 20 Temmuz’da yeni görevine başlayan Atkaya, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Adeka, Bristol-Myers Squibb ve GlaxoSmithKline’da yürüttüğü ruhsatlandırma alanındaki çalışmalarının ardından Atkaya, 2018 yılından bu yana Ali Raif İlaç’ta ruhsatlandırma, pazara erişim, farmakovijilans ve iş geliştirme direktörü olarak görev yapıyordu. Amgen Türkiye Yönetim Kurulu’nda yer alan Atkaya, yeni görevinde, Amgen ve Gensenta portföylerinin ruhsatlandırma faaliyetlerinden ve ruhsatlandırma departmanının yönetiminden sorumlu olacak.