İLAÇ ENDÜSTRİSİSAĞLIK

Ali Raif İlaç Genel Müdürü Muzaffer Bal, CEO oldu

Türkiye sağlık sektörünün köklü firmalarından biri olan ve 57 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösteren Ali Raif İlaç Sanayi’nin üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti. 32 yıldır kurumun genel müdürlüğünü yürüten, İEİS ile TİSK yönetim kurulu üyeliği de yapan Muzaffer Bal, Ali Raif İlaç Sanayi’ndeki görevine CEO olarak devam edecek.

ALİ RAİF İLAÇ YÖNETİMİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Muzaffer Bal, Ali Raif İlaç CEO’su oldu

Türkiye sağlık sektörünün köklü firmalarından biri olan ve 57 yıldır ilaç sektöründe faaliyet gösteren Ali Raif İlaç Sanayi’nin üst yönetiminde görev değişimi gerçekleşti. 32 yıldır kurumun genel müdürlüğünü yürüten, İEİS ile TİSK yönetim kurulu üyeliği de yapan Muzaffer Bal, Ali Raif İlaç Sanayi’ndeki görevine CEO olarak devam edecek.

Muzaffer Bal kimdir

İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1971 yılında University of Southern California’ da Kimya Mühendisliği master eğitimini tamamlamıştır. Continental Vitamin Co. L.A’de kısa bir süre çalıştıktan sonra , 1981 yılına kadar Petkim Petrokimya Yarımca Tesisleri’nde değişik kademelerde görev almıştır. 1989 yılına kadar Bilfar Holding Bilim İlaç bünyesinde sırasıyla Proje Koordinatörü ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.  Genel Müdür olarak katıldığı Ali Raif İlaç Sanayi’ndeki görevini 32 yıl boyunca devam ettirmiştir.

Ali Raif İlaç Sanayi Hakkında

Genç cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan ve 1928’de 157 şirketten biri olarak kurulan Ali Raif ve Şeriki, 1963 yılından itibaren Muzaffer Turhan tarafından ilaç sanayinde faaliyet gösterecek şekilde yeniden organize olmuştur.

Ali Raif İlaç, tüm çalışmalarında insana saygıyı, güvenilirliği, başarıyı ve yenilikçiliği prensip edinmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında çok uluslu şirketlerin lisansları ile ilaç üretip pazarlarken, 1980’li yıllardan itibaren bitmiş ürün ilaç ithalatı ve eşdeğer ürün üretim ve pazarlamasını da gerçekleştirerek Türk İlaç Endüstrisi’nin önemli oyuncuları arasında yerini almıştır. 1999 yılında açılan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern üretim tesisleri ve güçlü çalışan kadrosu ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Yıllardır araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten Ar-Ge departmanı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile 12 Ocak 2017 tarihinde Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanarak çalışmalarına  devam etmektedir. Ali Raif İlaç, her zaman etik çalışma ve paydaşlarına güven veren yaklaşımı bir standart olarak benimsemiştir. İnsan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile topluma yüksek kalitede hizmet ve ürünler sunmak misyonu ile yaşama değer katmaya devam etmektedir.