FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİNÖROBİLİMÖNE ÇIKAN HABERLER

Ali Raif İlaç multipl skleroz alanında kararlı adımlarla ilerliyor!..

Fikir Liderleri Dergisi Eylül sayısı yayımlandı ve dağıtımda. Bilimsel olarak çok etraflı bir şekilde multipl skleroz hastalığının ele alındığı; sektörel olarak da ruhsatlandırma, pazar erişim ve resmi ilişkiler ana dosyasının yanında klinik araştırmalar ve ilham veren sohbetlerle de zengin içeriğe sahip olan Eylül sayısı okurundan büyük ilgi görüyor. Sektörel bir dergi olduğu için uyum kuralları gereği sadece ilaç endüstrisi yöneticisi ve hekimlere ulaşan derginin bilimsel konularının dışındaki sektörel konularını çok sayıda okuyucu merak ediyor. Bu amaçla, Ali Raif İlaç Pazarlama Müdürü İlker Pazarcıoğlu sözcülüğünde gerçekleştirilen röportajı sitemize taşıdık.
“Yöneticilerimizin de desteği ve yönlendirmesiyle MS pazarında daha fazla hastanın hayatına dokunarak büyümeye ve yolculuğumuza devam ediyoruz.”

Fikir Liderleri Dergisi Eylül sayısı yayımlandı ve dağıtımda. Bilimsel olarak çok etraflı bir şekilde multipl skleroz hastalığının ele alındığı; sektörel olarak da ruhsatlandırma, pazar erişim ve resmi ilişkiler ana dosyasının yanında klinik araştırmalar ve ilham veren sohbetlerle de zengin içeriğe sahip olan Eylül sayısı okurundan büyük ilgi görüyor. Sektörel bir dergi olduğu için uyum kuralları gereği sadece ilaç endüstrisi yöneticisi ve hekimlere ulaşan derginin bilimsel konularının dışındaki sektörel konularını çok sayıda okuyucu merak ediyor. Bu amaçla, Ali Raif İlaç Pazarlama Müdürü İlker Pazarcıoğlu sözcülüğünde gerçekleştirilen röportajı sitemize taşıdık.

F. L: Ali Raif İlaç’ın MS alanına giriş sürecini anlatabilir misiniz?
İ. Pazarcıoğlu: Ali Raif, genç cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan ve 1928’de 157 şirketten biri olarak kurulan, 1963 yılından itibaren tamamen ilaç sanayi özelinde faaliyet gösterecek şekilde yeniden organize olan yerli sermayeli bir kurumdur. Pek çok markayı ülkemizle tanıştırmış ve Türk ilaç endüstrisine girmelerine öncülük etmiştir. Yaşama değer katmak, insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacıyla topluma yüksek kalitede ürünler sunmak misyonuyla çalışana verdiği değeri, Ali Raif İlaç’ta şirket kapısından içeri girer girmez hemen yaşamaya başlıyorsunuz. 2019 senesinde aldığı insana saygı ödülü de bunu somutlaştırıyor.

Ali Raif İlaç, yıllardır Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılında aldığı “Ar-Ge Merkezi Belgesi” ile ARGE 250 Indexi’nde gerek kadın araştırmacı istihdamı gerekse marka ve patent alımları konusunda ilaç endüstrisinde ilk sıralarda yer almaktadır.

Ali Raif İlaç olarak 2018 yılında multipl skleroz (MS) alanına girmeye karar verdik. 2021 Ocak itibariyle de sadece MS ürünleri çalışan spesifik grubumuzu kurduk. Yöneticilerimizin de desteği ve yönlendirmesiyle MS pazarında daha fazla hastanın hayatına dokunarak büyümeye ve yolculuğumuza devam ediyoruz.

MS alanında Ali Raif MS Ekibi hangi yönleriyle farklılaşıyor? Bilimsel saygınlığı yüksek, yenilikçi projeler sunarak değer yaratmak üzere, 2018’de MS alanındaki yolculuğumuza başladık. Önce tek tek MS alanıyla ilgilenen tüm hekimleri ziyaret ederek kim olduğumuzu, ne yapmak istediğimizi anlattık. Hekimlerimizle güvene dayalı, uzun vadeli, sürdürülebilir ve sağlıklı iletişimin temellerini attık. Tıp fakültelerinde öğretilen “Primum Non Nocere” yani “Önce Zarar Verme!” ilkesi gereğince pazarın dinamiklerini iyi anlayıp, doğru ve tutarlı adımlarla ilerledik. Süreç içinde temel olarak şu prensipleri pusulamız olarak belirlediğimizi belirtebilirim;

*Bilimsellik: Türkiye’de MS alanında çalışan hekimlere bilimsel katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak, sadece kendi ilacımızı kullanan hastaların değil, tüm MS toplumunun daha iyi hizmet almasını sağlamayı hedefliyoruz.

*Yenilikçilik: Yenilikçi bakış açımızla alandaki ihtiyaçları fark ederek yeni çözümler üretiyoruz ve yenilikçi zihin yapımızla alana yön veren projeler gerçekleştiriyoruz.

*Özgünlük: Biz “me-too” işleri sevmiyoruz ve yapmıyoruz. Yapacağımız en küçük işte bile bir özgünlük olmasına dikkat ediyoruz. Klişe ve ezberlerimiz yok. Örneğin markamıza etken maddeyi hatırlatan isimler vermek yerine, bize daha anlamlı gelen, tarihte dokümante edilmiş ilk MS hastasının isminden esinlenebiliyoruz, adını ve hatırasını markamızla yaşatabiliyoruz.

*Özen: Hekim ile her temasımızın özenli olmasına gayret ediyoruz. Sürdürülebilir başarının ziyaret kalitesinden geçtiğine inanıyoruz. Hekim ziyaretlerinin her birinde aynı yüksek kaliteyi sağlamaya çalışıyoruz. İyi sonuçların, özenli süreçlerden geçtiğine inanıyoruz. Başarı, sonuç odaklılıktan ziyade kontrol edebileceğiniz her alana yönlenerek süreç odaklılığı mükemmel hale getirmekten geçiyor.

*Büyüme: İki senedir MS alanında en fazla büyüyen firmalardan biriyiz, bu yıl da çalışmalarımız ile sağlık profesyoneli iletişimimizi güçlendirmek için daha fazla erişim sağlayarak yüksek büyümemize devam edeceğiz.

*Sürdürülebilirlik: Koşullar ne olursa olsun çizgimizi sürdürmeye kararlıyız. Küçük ilerlemelerin bir araya gelerek hatırı sayılır sonuçlar ortaya çıkardığını biliyoruz.

*Bütünlük: Söylediklerimizle, yaptıklarımızın hep örtüşmesine dikkat ediyoruz.

*Sistem: Sağlam bir sistemimiz var ve etkin uygulanan rutinlerin, sürekli iyileşen alışkanlıkların günlük hayattaki önemini biliyoruz.

Bu alanda gerçekleştirdiğiniz projeleriniz ve bu projeleri sürdürmenizdeki yaklaşımınız hakkında bizleri aydınlatır mısınız? Bahsettiğim prensipler etrafında projelerimizi şekillendirdik, “Daha iyisini de biz yaparız” mottosuyla, çalıştığımız alanda değer yaratmak için çabamız. Yaptığımız çalışmalarda hep uzun vadeli sonuçlara odaklandık. MS Kampüsü, Charchot’un Yolunda, MSJ workshop, Kongreden MSJ’ınız Var, MS Feneri, MS Review, Büyüteç, MSJ Çevrimiçi gibi marka ile bütünleşmiş, her birine ayrı özen gösterilmiş eğitim projelerimiz var. Detaylarına girmeyeceğim ancak her projede, bilgiyi hızlı ve yenilikçi yöntemlerle he- kimlere ulaştırdığımızı ve hekimlerin çözüm ortağı olmayı önemsediğimizi belirtebilirim.

Bununla birlikte ekibimizin öğrenmesine, gelişimine ve kendini özgürce ifade etmesine çok önem veriyoruz. Bunun için geliştirdiğimiz “İlham Veren Buluşmalar” projesinden bahsetmek isterim. Bu projede iki haftada bir ekibimizin içinden bir arkadaşımız ilgilendiği bir konuyla ilgili bizlere online sunum yapıyor. Hem ilgilendiği konuyla ilgili araştırma yaparak o konuya daha hakim oluyor, hem de bizleri hikayesinin içine çekerek bilgilendiriyor. İnteraktif bir konuşma, tartışma ortamı sağladığımız için günlük pratiğimizde kullanabileceğimiz yaratıcı fikirler de ortaya çıkıyor toplantının sonunda. Belki de en fazla elde ettiğimiz kazanım ise, anlatan kişiyi daha yakından tanımak oluyor. Ne cevherler varmış diyorum her seferinde. Kişinin ilgilendiği konuyla ilgili kendi hayatındaki değişimi aktarması, kendi gerçek hayatından örnekler ilham verici oluyor.

Bu zamana kadar “Spor, Sağlıklı Yaşam ve İş Hayatı”, “Mindfulness ve Beslenme” , “Önemli Başarılara İmza Atmış Kişilerin Ritüelleri”, “Nöroplastisite”, “İletişimde Etkili OImak”, “En Değerli Kaynağımız Zaman”, “Nöromarketing”, “İş Hayatında Mizahın Yeri” gibi enteresan konuları konuştuk, üzerine düşündük tartıştık. Toplantı özetlerini ayrıca kurum içi gazetemizde makale olarak yayımlayarak tüm çalışma arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz. Böylelikle hem daha fazla kişi konuşulanlardan faydalanmış oluyor hem de arkadaşımız daha geniş bir kitle tarafından tanınmış oluyor.

Zaman zaman üst yöneticilerimizin de katkılarını alıyoruz. Genel Müdür Yardımcımız Sn. Dr. Özgür Özdilsiz, bir toplantımıza katılarak “4S Liderlik Modeli”ni anlattı. Dönem sonunda Genel Müdürümüz Sn. Nihal Arslan’ın da katılacağı bir toplantıda arkadaşlarımız sunumlarını yapacaklar. Üst yönetimle direkt temasını sağlaması da projeyi ekibimiz açısından daha değerli kılıyor.

Mevlana’nın bir sözü de bu toplantılar için bize ilham verdi. Söz şu şekilde: “Bir çerağ (mum), başka bir çerağı “uyandırmakla” aydınlığından ne kaybeder? Elbette yirmi çerağın aydınlığı bir çerağınkinden daha fazladır.”

Ali Raif MS Ekibi olarak MS tedavisiyle ilgili hedeflerinizden bahseder misiniz? MS alanı dünyada en fazla yatırım yapılan terapötik alanlardan birisidir. Ali Raif İlaç olarak dünyadaki tedavi trendlerini ve alandaki hızlı dönüşümü yakından takip ediyoruz ve gerek patent süresi dolan eşdeğerlerle ve gerek kulanım kolaylığı sağlayan ambalaj, form ve doz alternatifleri ile gerekse yurt içi ve yurt dışı firmalarla gerçekleştirdiğimiz farklı iş modelleriyle alanda uzun süreli, sürdürülebilir bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz.

 

Yorum yaz