FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİÖNE ÇIKAN HABERLER

Geniş Perspektiften Viatris Türkiye!

Özgün içerik ve grafik tasarımının yanı sıra her sayısında ele aldığı konuları hem akademiden hem de endüstriden, alanının en etkin isimleriyle sayfalarına taşımasıyla ve konuları derinlemesine, çok yönlü ele almasıyla dikkat çeken Fikir Liderleri Dergisi, yeni sayısında Viatris Türkiye Ülke Müdürü Tayga Kaan Hilal'i konuk etti.
İlaç ve sağlık sektörü yayıncılığında önemli bir boşluğu dolduran ve bu alanda çok kısa bir sürede kendisine hatırı sayılır bir yer edinen Fikir Liderleri Dergisi’nin Ocak sayısı yayımlandı. Ana dosya konusu “Sağlık ve İlaç Sektörünün Geleceği” olan yeni sayıda, sağlık dışında önemli kurumların yöneticileri, global tüketici sağlığı, güzellik ve sağlık teknolojileri firmalarının üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerin yanında Türkiye’de faaliyetleri olan ulusal ve global ilaç firmalarının üst düzey yöneticileri yer aldı.

Özgün içerik ve grafik tasarımının yanı sıra her sayısında ele aldığı konuları hem akademiden hem de endüstriden, alanının en etkin isimleriyle sayfalarına taşımasıyla ve konuları derinlemesine, çok yönlü ele almasıyla dikkat çeken Fikir Liderleri Dergisi, yeni sayısında Viatris Türkiye Ülke Müdürü Tayga Kaan Hilal’i konuk etti. Sizlerle röportajın tamamını paylaşıyoruz.

“İlaca erişimi geliştirmeyi, sürdürülebilir ve sorumlu operasyonlarla dayanıklı bir sağlık sistemini desteklemeyi taahhüt ediyoruz.”

Geniş Perspektiften Viatris Türkiye

VIATRIS OLARAK, GLOBAL FAALİYET PLATFORMUMUZ İLE DÜNYA GENELİNDE TÜM COĞRAFYALARDA ÇOK GENİŞ ÖLÇEKTE OPERASYONLARIMIZ BULUNUYOR. VIATRIS’İN BENZERSİZ GLOBAL PLATFORMU, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ORAL SOLİD DOZ, ENJEKTABL ÜRÜNLER, KOMPLEKS DOZAJ FORMLARI VE ETKEN MADDELER GENELİNDE YILDA 80 MİLYAR DOZDAN FAZLA ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP 40 ÜRETİM TESİSİNİ KAPSIYOR.

F. L: Viatris’in ikinci yılını kutluyorsunuz; bize Viatris Türkiye’den söz eder misiniz?
T. K. HİLAL: Viatris, coğrafya veya koşullar ne olursa olsun, dünya genelinde tüm insanları, yaşamlarının her aşamasında daha sağlıklı yaşamaları için güçlendirme misyonunu yerine getirmek adına benzersiz bir konuma sahip küresel bir ilaç şirketidir. Kolektif yolculuğumuz, işletme modelimiz ve misyonumuz için temel teşkil eden yüksek kaliteli ilaçlara sürdürülebilir erişim ve kurumsal sorumluluğa derin bir bağlılıkla başladı. Viatris olarak, global faaliyet platformumuz ile dünya genelinde tüm coğrafyalarda çok geniş ölçekte operasyonlarımız bulunuyor. Viatris’in benzersiz global platformu, dünyanın dört bir yanında oral solid doz, enjektabl ürünler, kompleks dozaj formları ve etken maddeler genelinde yılda 80 milyar dozdan fazla üretim kapasitesine sahip 40 üretim tesisini kapsıyor.

Viatris Türkiye ise 500’den fazla çalışanıyla kardiyoloji, üroloji, ağrı ve MSS alanlarında yerel pazar için yüksek kalitede ilaçlar üreten yeni teknoloji, oral solid doz (OSD) üretim tesisiyle güçlü bir ayak izine sahip. Aynı zamanda insan sağlığıyla çevre sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunun farkında olan bir şirket olarak, Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanmak ve karbon emisyonlarımızı azaltmak için önemli adımlar attık.

Viatris global düzeyde kendini stratejik olarak nasıl konumlandırıyor?

Viatris, dünyada değişen sağlık ihtiyaçları karşısında yeni bir iş modeli sunuyor. Global ölçekte gelişmiş bir iş platformuna ek olarak, Viatris artan ticari olanakları ile, hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede ilaçlar ve sağlık hizmetleri de sunuyor. Küresel sağlık ihtiyaçları arttıkça, “Küresel Sağlık Ağımız” ile ticari, üretim, teknik ve operasyon platformlarıyla iş ortakları için dünya genelinde pazarlara hazır erişim sağlarken, global altyapımızla da ihtiyaç duyulan yüksek kalitedeki ilaçları ve sağlık hizmetlerini tüm dünyaya sunuyoruz.

Viatris’in kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik stratejisinin odaklandığı kilit alanlar nelerdir?

Viatris’in ana misyonlarından biri sorumlu davranmaya dayanmaktadır. Tüm eylemlerimizin paydaşlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumlar üzerinde etkisi olduğunun bilinciyle, sorumlu ve sürdürülebilir operasyonlar yürütmeyi hedefliyoruz. Viatris olarak ilaca erişimi arttırmak, hasta sağlığını iyileştirmek ve toplumlara destek vermek için diğer ilaç şirketleriyle, STK’larla, devlet kurumlarıyla, politika yapıcılarla, ticari birliklerle, sektördeki araştırmacılarla ve hasta savunucusu gruplarla iş birliğine inanıyoruz.

Güçlü liderlik ve stratejik iş ortaklıklarıyla sağlık hizmetlerine erişimi arttırma çalışmalarımız, sağlık hizmetlerinin karşısındaki güçlükleri azaltmaya yardımcı olmak için kritik önem taşırken, dünya genelinde hastalar, aileler ve toplumlar üzerinde kalıcı bir olumlu etki bırakma potansiyelini de içeriyor. Bu çalışmalar sayesinde 2021’de sağlık hizmetlerine erişimi yetersiz olan bölgelerde 500 milyon doz ilaç bağışında bulunduk. Sürdürülebilirlik ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında su güvenliğinde B, iklim değişiminde B- notu aldık.

Viatris’te çalışanlarımız için iş birliğine dayalı bir yaklaşım ve ortam oluşturduk. Ortak ilgi alanları ve çeşitli deneyimleri olan çalışanlarımızın, çalışan kaynak grupları dediğimiz gönüllü ağlarda bir araya gelmelerini sağlıyoruz. DE&I (Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık) konusu da şirket içinde oldukça önem taşıyor ve bu anlamda iş gücümüzün güncel yapısını anlamakla başlayarak, çalışan deneyimini destekleyip iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında Su Direktifi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza attık. İnsan ilişkileri yönetimine verdiğimiz önem sayesinde ise 2022’de Forbes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesine girdik.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünya genelinde önde gelen bir ölüm ve engellilik nedeni olmaya devam ediyor. Viatris Türkiye bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadeleye nasıl katkıda bulunuyor?

Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklar tüm ölüm nedenlerinin yüzde 89’unu oluşturuyor ve yaklaşık beşte biri 70 yaşın altındaki kişilerde meydana geliyor.[1] Çok çeşitli ana terapötik alanlarda 1.400’den fazla molekülden oluşan küresel portföyümüzle, bu karşılanmamış ihtiyaçları ele almak için çalışıyoruz.

Türkiye’de kardiyovasküler hastalıklar, ruh sağlığı, ağrı, üroloji, solunum hastalıkları ve dermatoloji gibi farklı bir dizi tedavi alanı genelinde çeşitli tedavi seçenekleri sunuyoruz. Gelişen pazarlardaki geniş deneyimimiz bize farkındalıktan tedaviye uyuma kadar, tüm hasta deneyimi genelinde yüksek etki uyandıracak denenmiş ve geçerli bir yöntem sunuyor.

Hastaların kendi sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak üzere aynı zamanda diyagnostik, sağlık okuryazarlığı desteği ve dijital araçlar gibi, ilaç tedariği dışında da çözümler ve hizmetler sunuyoruz. Bilgiyi ve eğitimi destekleyen politikaları savunmayı, tedaviye erişimin önündeki engelleri azaltıp, hastaların sağlığını iyileştirmeyi ve sağlık sistemleri için katkı sağlama konusunu oldukça önemli buluyoruz.

Hükümetler, sağlık hizmeti sunucuları, teknoloji ortakları ve hastalarla yakın iş birliğiyle, hastaların sürekli değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ve yanıt verebilen sağlık sistemlerini destekliyoruz. Şirketimiz sağlık hizmetlerinin sunulmasını ve kalitesini arttırmaya yardımcı olup, sonuçta bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünü azaltacak yenilikçi ve entegre çözümlerle programlar geliştirmek için medikal derneklerle, hasta dernekleriyle ve akademisyenlerle birlikte çalışıyor.

NCD Academy ise, Viatris’in American College of Cardiology (ACC), World Heart Federation (WHF) ve NCD Alliance (NCD) ile sağlık mesleği mensuplarına klinik becerilerini arttıracak, genel bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetimini ve sağlık sonuçlarını iyileştirecek eğitim kaynakları, sunmak için yaptığı ortak çalışmalara bir örnek oluşturuyor.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye ilaç pazarında ne tür bir gelişme bekliyorsunuz? Viatris’in öncelikleri neler olacak?

Türkiye değer açısından 18. büyük ilaç pazarını oluşturuyor.[2] Hükümetimizin 2019-2023 yılı için yayımladığı 11. Kalkınma Planı’nda ilaç sektörü Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu teknolojik atılımı yapma fırsatını sağlayacak stratejik sektörler arasında gösteriliyor. Sürekli gelişen bir dünyada yenilikçilik, kalite ve ileri teknoloji kilit birer etken olacaktır. Hükümetimizin yüksek kalitede, uygun maliyetli sağlık hizmetlerine erişimin arttırılması odağı doğrultusunda Viatris olarak tercih edilen ortak olmayı, küresel sağlık ağını ve yerel ayak izimizi azamiye çıkartmayı, toplumumuzda elde edilen sağlık sonuçlarını iyileştirmek için Türkiye’de daha fazla insana daha fazla ürün ve hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Viatris’in Türkiye’deki üçüncü yılına başlarken hedefimiz karşılanmamış ihtiyaçları daha çok çözümlemek, daha fazla hastaya hizmet sunmak ve ülkedeki yetenekli ekibimiz için en iyi işveren olmaktır.

Referanslar:
1. Ref: Referans (1). Breda J et al. Lancet Reg Health Eur. 2021; 1:100018.
2. Ref: Referans (2). Presidency of the Republicof Türkiye Investment Office- Pharmaceuticals Industry Agenda 2021


VIATRIS HAKKINDA

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) tüm dünyada insanların hayatlarının her döneminde daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak için konumlandırılan global bir sağlık şirketidir. İlaçlara erişim sağlıyor, sürdürülebilir operasyonları ilerletiyor, yenilikçi çözümler geliştiriyor ve türünün tek örneği Global Healthcare Gateway® aracılığıyla daha fazla kişiyi daha fazla ürün ve hizmetle buluşturmak için kolektif uzmanlığımızdan yararlanıyoruz. Kasım 2020’de kurulan Viatris 165’den fazla ülke ve bölgedeki hastalara yüksek kaliteli ilaçlar sunmak için bilimsel, üretim ve dağıtım uzmanlığını kanıtlanmış düzenleyici, medikal ve ticari olanaklarıyla bir araya getirmektedir. Viatris’in portföyü dünya çapında tanınan markalar, kompleks jenerik ve markalı ilaçlar ve çeşitli reçetesiz ürünler dahil olmak üzere hem bulaşıcı, hem de bulaşıcı olmayan hastalıkları kapsayan geniş bir dizi tedavi alanında 1.400’den fazla onaylanmış molekülden oluşmaktadır. Yaklaşık 37.000 kişilik küresel bir işgücüne sahip olan Viatris’in yönetim merkezi ABD’de, küresel merkezleri ise Pittsburgh, Şangay ve Haydarabad, Hindistan’dadır. Daha fazla bilgi için Viatris.com ve investor. viatris.com adreslerini ziyaret edebilir, Twitter’da @ViatrisInc, LinkedIn ve YouTube üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.

Viatris, Türkiye’de faaliyetlerini Meda Pharma İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti ve Pfizer İlaçları Ltd.Şti (Viatris Inc.’in bir yan kuruluşu) olmak üzere iki ayrı kuruluş altında yürütmektedir.

Yorum yaz