FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİNSAN KAYNAKLARIİŞ DÜNYASIKİŞİSEL GELİŞİMMESLEKİ GELİŞİMÖNE ÇIKAN HABERLER

Güçlü şirket kültürü, şirketlerin var oluş süreçlerini zamansız kılar

Brightened Coaching, Mentoring, Consultancy Kurucusu Berrin Demirezer; koçluğun iş hayatında neden olması gerektiğini Fikir Liderleri Dergisi’ne anlattı.
Brightened Coaching, Mentoring, Consultancy Kurucusu Berrin Demirezer; koçluğun iş hayatında neden olması gerektiğini Fikir Liderleri Dergisi’ne anlattı.

Şirket Kültürü ve Koçluk

Berrin Demirezer PCC, CPCC
BRIGHTENED Coaching, Mentoring, Consultancy Founder

“İş hayatında koçluğu vazgeçilmez kılan en önemli unsur, koçluğun bir liderlik gelişim aracı olmasıdır.”

irketler belirli çalışma alanlarına göre bir araya gelen insan topluluklarından oluşur. Şirket kültürü, insanların, ortak bir alanda değerleri, amaçları, davranış modelleri, icraatları, iletişim için birlikte oluşturdukları düşünme ve anlaşma şekli ve hatta hatalarının tamamından oluşur. Şirket kültürü, her şirkete özel oluşan, oluşturulan karakter, kişilik ve kimliktir.

Şirketler var oluş amaçlarının devamlılığı için bilinçli olarak şirket kültürlerini yapılandırmak ve sahip çıkmak durumundadırlar. Bunun için, şirketin değerleri, vizyonu ve misyonu temel olarak alınır. Tüm kademe çalışanların davranış ve tutum olarak şirket kültüründe hizalanmasında, insan kaynakları çok kritik bir role sahiptir. Güçlü şirket kültürünün bir şirkete sağladığı en büyük avantaj, artan çalışan memnuniyeti ve aidiyet bilincidir. Çalışan, ancak kendi değerleriyle örtüşen bir şirketin üyesi olduğunu hissederse üretmeye devam eder.

Şirket kültürünün yapılandırılmasında üst yönetimin sorumluluğu yüksektir. Rüzgar yukarıdan aşağıya doğru eser. Şirketin değerleri, vizyonu ve misyonu doğrultusunda en uygun kararlar üst yönetim tarafından alınır. Bu noktada üst düzey yöneticilerin vizyoner bakış açısı, gelişime açıklığı, öğrenmeye merakı ve paylaşmaya inancı sağlam temeller atmak için olmazsa olmaz niteliklerdir.

Şirket kültürünü yapılandırmak için insan kaynakları biriminin kullandığı en değerli araçlardan biri koçluktur. Günümüzde sadece iş dünyasında değil sosyal hayatımızda da pozitif etkilerini gördüğümüz koçluk seanslarının temelinde bilinçaltı düzeyinde farkındalık vardır.

Koçluk; kişilere, kendi hayatının sorumluluğunu alarak, değerlerini, amaçlarını, hayallerini, beklentilerini bilinçli seçimlerle kurmak ve yaşamak istediği hayatı yaratabilmek için imkan sunan bir araçtır. İş hayatında koçluğu vazgeçilmez kılan en önemli unsur, koçluğun bir liderlik gelişim aracı olmasıdır. Lider kendi hayatının ve hayatların sorumluluğunu alan insandır. Koçluk alan yönetici, zamanla, durumları, çoklu perspektiflerden geniş açılarla, bütünsel olarak değerlendirmeye başlar. Yükselen empati ve etkin dinleme yetkinliği ile iletişim gücü artar. Böylece yönetici, takımıyla uyum içerisinde çalışmasını sağlayan ortak bir dil geliştirir.

“Şirketler var oluş amaçlarının devamlılığı için bilinçli olarak şirket kültürlerini yapılandırmak ve sahip çıkmak durumundadırlar. Bunun için, şirketin değerleri, vizyonu ve misyonu temel olarak alınır.”

Bunun yanı sıra, diğer bir liderlik özelliği olan ilham olma konusunda, koçluk çok etkili bir araçtır. Yönetici, kendi kişisel değerlerini fark ettikçe, bu değerleriyle şirket değerleri arasında bağ kurmaya başlar ki bu da yaptığı ve geçirdiği süreçleri daha anlamlı kılmasına hizmet eder. Sonraki aşamalarda anlamlandırma artışı performans artışını da beraberinde getirir.

Şirket kültürünü yapılandırmak amacıyla koçluğu bir araç olarak seçen insan kaynakları biriminin en büyük avantajı, koçluk kazanımlarının koçluk alan kişinin çevresinde domino etkisiyle yayılmasıdır. Kişinin çevresini etkileme gücü kendi farkındalığı ile sınırlıdır. Yönetici farkındalığının yükselmesi, etki bıraktığı çalışan sayısını da artıracaktır. Durumun bir seviye üzeri ise, oluşan farkındalığın, kazandırdığı pozitif yetkinlik ile şirket sınırlarından aşıp sosyal hayata da temas etmesidir.

Şirket kültürü, metafor olarak çok kıymetli bir çiçek tohumuna benzetilebilir. Uzun ömürlü, nadide bir çiçek. Ekileceği saksıdaki (şirket) toprağın (tüm çalışanlar) doğru niteliklere sahip olması şarttır. Nemi, sıcaklığı, vitamin ve mineral zenginliği (yetkinlikler) mümkün olduğunca tam olmalıdır ve dozunda kullanılmalıdır. Tohumun büyümek için bu ortama ihtiyacı vardır. Tüm bu şartlar mevcut olsa da bazen yeterli olmaz. Bakımı yapılmayan saksının içini istenmeyen, zararlı otlar kaplar ve nadide tohumun gelişimini tehdit etmeye başlar. İşinin ehli bir çiçekseverin (koçlar) dokunuşu tohumun güvenli ellerde filizlenip çiçekler açmasına izin verir.

Şirketler, şirket kültürlerini profesyonel koçlarla iş birliği içerisinde çalışarak, bilinçli olarak yapılandırabilirler. Güçlü şirket kültürü, şirketlerin var oluş süreçlerini zamansız kılar.


Fikir Liderleri Dergisinin tamamını okumak için; etik değerlerine, kanunlara ve uyum kurallarına sıkı sıkıya bağlı hareket eden Fikir Liderleri Dergisi’nin ücretsiz abonelik linkinden, önce kayıt olup sonra giriş yapabilir; aynı zamanda daha önce yayımlanmış tüm sayılarına da ulaşabilirsiniz.

Fikir Liderleri Dergisi yılda 4 sayı yayımlanıyor ve tamamı sadece hekimler ile sağlık profesyonellerine ve bürokratlarına ücretsiz ulaştırılıyor.

Yorum yaz