FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİÖNE ÇIKAN HABERLER

İsmet İnce: “Biz kendimizi bir ilaç firması değil; sağlık şirketi olarak tanımlıyoruz!”

Onkoloji, hematoloji, immünoloji, metabolizma gibi nadir hastalıklar başta olmak üzere göz, çocuk sağlığı ve medikal estetik alanlarında sunduğu ilaç ve ilaç dışı inovatif çözümlerle sağlık alanının öncü şirketi TRPharm Genel Müdürü İsmet İnce, sektörün zorlu geçen bir yıla rağmen büyüdüğüne dikkat çekti. İhracatta her geçen gün daha fazla yol alındığını belirten İnce, “Beş yıl önce sektör ihracat rakamlarının 800 milyon dolar seviyelerindeyken, bugün 2 milyar doları geçtik. Türkiye’nin uzun dönemde 20-30 milyar dolar rakamlarına ulaşabileceği kanaatindeyim” dedi.
TRPharm Genel Müdürü İsmet İnce; Aralık sayısı yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi ile 10. Yılında TRPharm’ın ilaç firmasından sağlık şirketine olan yolculuğu hakkındaki değerlendirmelerini ve gelinen noktayı paylaştı.

TRPharm
10 Yaşında

İsmet İnce
TRPharm Genel Müdürü

“En önemli hedefimiz global pazarlarda güçlü varlık gösteren, ismi inovasyonla yan yana anılan, kendi orijinal patentli ürünleri olan, esenlik sunan bir sağlık şirketi olmak.”

BU YIL 10. YAŞINI KUTLAYAN TRPHARM OLARAK ONKOLOJİ, İMMÜNOLOJİ, GASTROENTEROLOJİ, OFTALMOLOJİ VE NADİR HASTALIKLAR ODAĞINDA ORİJİNAL, JENERİK VE BİYOBENZER ÜRÜNLER VE İLAÇ DIŞI ÇÖZÜMLER SUNAN BİR SAĞLIK ŞİRKETİYİZ. TEDAVİNİN YANI SIRA TEŞHİS VE ÖNLEME AMACIYLA İLAÇ, CİHAZ, GENETİK TESTLER VE REJENERATİF TIP ALANLARINDA DA ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZLE HASTALARIN ESENLİĞİNE ODAKLANIYORUZ.

F. L: Sizi tanıyabilir miyiz, bize kariyerinizden bahseder misiniz?
İSMET İNCE: Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme ve Ekonomi ana dallarını okudum. Mezuniyetimin ardından başladığım Pfizer bünyesinde 8 yıl görev aldım. Kariyerime devam ettiğim TRPharm’ın ilk adımlarından bu yana ise çeşitli görevlerde bulundum. Şirketin büyümesine paralel önce Türkiye Ülke Müdürü, ardından Bölgesel Ülke Müdürü olarak görev yaptım. Son 3 yıldır da Genel Müdür olarak görevimi sürdürüyorum. TRPharm’ın hızla büyüyen bu heyecanlı yolculuğunda liderlik yapıyor olmaktan çok mutluyum.

Kuruluşundan bugüne TRPharm’ın üst yönetimindesiniz. Geldiğimiz noktada TRPharm’ı nasıl konumlar ve tarif edersiniz? Bu yıl 10. yaşını kutlayan TRPharm olarak onkoloji, immünoloji, gastroenteroloji, oftalmoloji ve nadir hastalıklar odağında orijinal, jenerik ve biyobenzer ürünler ve ilaç dışı çözümler sunan bir sağlık şirketiyiz. Tedavinin yanı sıra teşhis ve önleme amacıyla ilaç, cihaz, genetik testler ve rejeneratif tıp alanlarında da ürün ve hizmetlerimizle hastaların esenliğine odaklanıyoruz.

Vizyoner, fırsatları gören, çevik, hızlı hareket edebilen, hedeflenen ihtiyaca kolayca uyum sağlayıp o ürün ve hizmeti sunabilen bir yapıya ve bunları yapabilecek uzman kadroya sahibiz. Ürün geliştirme, klinik çalışmalar gibi alanlarda inovatif çalışmalar yapmak için cesaretimiz var. Kimsenin cesaret edemediği birçok konuda ilk adımı biz attık, atmaya da devam ediyoruz. Hasta odaklı bir yaklaşımımız var, ülkemize ve hastalarımıza değer katmak için sürekli Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları yapıyoruz.

İnovatif bir sağlık çözümleri şirketi olmak TRPharm’a nasıl bir misyon ve vizyon yüklemekte? Faaliyet gösterdiği coğrafyada TRPharm’ı salt ilaç firması olmaktan ayrıştıran değerler neler? Misyonumuzu inovatif çözümleri sağlıkla buluşturmak olarak tanımlıyor, global, inovatif bir sağlık firması olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de yeni alanlara girerek büyüyor, uluslararası pazarımızı genişletiyoruz. Biz kendimizi bir ilaç firması değil sağlık şirketi olarak tanımlıyoruz. Bunun en önemli nedeni ise portföyümüzde sadece tedavi değil, teşhis ve önleme amacıyla cihaz, genetik testler ve rejeneratif tıp alanlarında sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yer alması… Vazgeçilmez değerlerimiz olan “Yaşam, dayanışma, denge ve dönüşüm”e sarılarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, hekimlerimiz, hastalarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde merkeze insanı ve doğayı koyarak, sürdürülebilir bir ekosistem için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızda ve faaliyetlerimizde dayanışmaya önem vererek, birlikteliği ve verimliliği ilişkilerimiz ve projelerimizin merkezine koyuyoruz. Tüm eylemlerimizde dengeyi ve hassasiyeti gözetiyor, dönüşen ve farklılaşan ihtiyaçları önceden görerek çevik bir şekilde hareket ediyoruz.

Sağlık çözümleriniz hakkında da bilgi almak isteriz. Hangi alanlarda, ne tür sağlık ve tedavi çözümlerine odaklanmış durumdasınız? Özellikle onkoloji, immünoloji, gastroenteroloji, oftalmoloji ve nadir hastalıkların tedavisine yönelik orijinal, jenerik ve biyobenzer ürünleri sağlık sektörünün hizmetine sunuyoruz. Sadece tedavi değil, teşhis ve önleme amacıyla ilacın yanı sıra da ürün ve hizmetlerimiz bulunuyor. Dünyanın her yerinden 50’yi aşkın partnerle çalışıyoruz. Kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz.

“Biz kendimizi bir ilaç firması değil sağlık şirketi olarak tanımlıyoruz. Bunun en önemli nedeni ise portföyümüzde sadece tedavi değil, teşhis ve önleme amacıyla cihaz, genetik testler ve rejeneratif tıp alanlarında sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yer alması.”

Yakın geçmişte oftalmoloji alanına da girdiniz. Önümüzdeki dönemde başka ne gibi girişimler bizi bekliyor, süreçten ve planlamalarınızdan bahsetmek ister misiniz? Kişiselleştirilmiş tıp ve dijital terapötik alanlara girmek önümüzdeki yılın hedefleri arasında. Avrupa’ya açılışımızın ilk adımı olarak da İsviçre’de bir şirket kurma planımız var. Ayrıca Afrika’da da oluşum planımız bulunuyor, diğer ülkelerde iş birliklerimiz ve aktivitelerimize devam ediyoruz.

Oftalmoloji ve onkoloji alanlarında şirketimize ait iki ürün piyasaya çıkmak üzere… ABD’li bir iş ortağımızla yaptığımız çalışma çok iyi sonuçlar aldı ve şu an sonraki adımları konuşuyoruz. Türkiye’de faz 1 çalışmasını yaptığımız bize ait olan molekülün faz 2’si için çalışmayı Türkiye’de başlattık. Anne-çocuk sağlığı alanında reçete bazlı, gıda takviyesi ürünleri için de çalışmalarımız devam ediyor.

Ürün yatırımlarına ve portföy devirlerine açık mısınız, bu konuda ve farklı iş birlikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünyanın her yerinden 50’yi aşkın partnerle çalışıyoruz. Kendi ürünlerimizi geliştirmek için farklı şirketlerle iş birliği içindeyiz. Bunun yanı sıra çeşitli şirketlerle ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak için anlaşmalarımız bulunuyor.

Belli ki oldukça atak, esnek; bir o kadar da sağlam adımlarla ilerleyen bir sağlık şirketi olarak ilerlemek konusunda kararlısınız. Bunun sürdürülebilirliği bakımından insan kaynaklarına yaklaşımınızı ve insan kaynağına yaptığınız yatırımları anlatır mısınız? En büyük yatırımımız entelektüel sermayemiz. TRPharm’ın çalışanı olmak demek sürekli gelişim ve ileriye gitmek anlamını da taşıyor. Şu anda 120’den fazla çalışanımızla 7 ülkede varlık gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da büyümeyi hedefliyoruz. Çok uluslu ve yabancı çalışan istihdamını artırmayı da gündemimize aldık. Hızlı büyümemiz çalışanlarımıza yeni kariyer fırsatları sunmamızı daha fazla sağlayacak.

Hedeflerine baktığınızda TRPharm’ı nasıl tarif edersiniz; şu anda bu hedeflerin neresindesiniz? En önemli hedefimiz global pazarlarda güçlü varlık gösteren, ismi inovasyonla yan yana anılan, kendi orijinal patentli ürünleri olan, esenlik sunan bir sağlık şirketi olmak. Ayrıca patentli ürünlerimizin sayısını artırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Türkiye merkezli bölgesel bir aktörüz. Ürünlerimizi şu an Latin Amerika’dan Kafkas ülkelerine, Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya kadar birçok farklı coğrafyadaki 20’den fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Türkiye pazarındaki başarılarımızı önce Körfez ülkelerine ardından Avrupa ve ABD pazarına taşımayı hedefliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere know-how aktarımı yapıyoruz.

Şu anda tüm yatırımımızı Ar-Ge ve ürün geliştirmeye yapıyoruz. Partnerlerimizle geliştirdiğimiz moleküllerin yanında oftalmoloji ve onkoloji alanındaki kendi ürünlerimiz de şu an Türkiye ve global pazarlarda ruhsat aşamasında.⭐️

Yorum yaz