FARKINDALIKFİKİR LİDERLERİ DERGİSİİNSAN KAYNAKLARIİŞ DÜNYASIÖNE ÇIKAN HABERLERSOSYAL SORUMLULUK

Hasta yakını olan çalışanlara işveren ve yönetici yaklaşımı

Burmino Cosmetic Managing Partneri Vet. Hek. Yaşar Çelik; Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında yazdı: “Hasta Yakını Olan Çalışanlara İşveren ve Yönetici Yaklaşımı!.."
Burmino Cosmetic Managing Partneri Vet. Hek. Yaşar Çelik; Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında yazdı: “Hasta Yakını Olan Çalışanlara İşveren ve Yönetici Yaklaşımı!..”

Hasta Yakını Olan Çalışanlara
İşveren ve Yönetici Yaklaşımı

Vet. Hek. Yaşar Çelik
Burmino Cosmetic Managing Partner
Sağlık Sektörü Satış ve Pazarlama Profesyoneli

“Çalışma hayatında olan bireylerin yakın çevrelerinde gelişen bir hastalık süreci hem insani hem de çalışana destek sağlanması açısından çok önemlidir.”

İş hayatında olan bireylerin yakın çevrelerinde gelişen bir hastalık süreci hem insani hem de çalışana destek sağlanması açısından çok önemlidir. Kurum kültüründe ve kurum politikalarında yer alması gereken konuların başında gelmelidir.

Bu yazımda; kendisinde, eşinde, çocuğunda ya da yakın çevresinde kanser, ani gelişen bir akut rahatsızlık, yaşamı tehdit eden kronik bir hastalık teşhisi haberini alan bir çalışma arkadaşımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğini, konunun nasıl ele alınması gerektiğini ve çalışma hayatının nasıl düzenlenmesi gerektiğini irdelemeye çalıştım.

Hayatta her şey mümkün. Çalışırken bu süreci yönetmek ve ayakta kalmak herkesin kararlılıkla yüzleştiği bir durum olsa da alınacak destekler ile daha iyi, daha az yıpratıcı ve daha sağduyulu, sağlıklı, yönetilebilir bir sürece imza atılabilir. Bu sayede çalışan bağlılığı ve insani kurum kültürü yaratılabilir. Alınan bir kötü haber ile iş-yaşam dengesi bozulan çalışma arkadaşımız için zorlu bir süreç başlamış olacak. Her ne kadar sağlık ön planda olsa da sürecin uzaması ile iş-yaşam dengesi de gözetilmesi ve desteklenmesi gereken bir konu olarak ele alınmalı.

Kanser veya kronik, kritik hasta yakını olan bir çalışanın duygu durumunu ve çalışma barışını yönetmek zorlu bir süreç olabilir. Bu konuda işveren ve yöneticiye önemli sorumluluklar düşmektedir. Öte yandan çalışanın tüm aile bireyleriyle birlikte çalışarak bu süreci yönetmesi ve maksimum destek alması önemlidir.

Çalışanımızın “Care giver” yani ana sorumlu ve bakıcı ya da ilgilenici olduğu süreçlerde ekstra özen göstermek ve iş-yaşam dengesini en başta birlikte planlamak elzemdir. Bir aile bireyinin care giver olarak sorumluluk aldığı durumda iş yaşamıyla dengeyi sağlaması zor olabilir.

“Kanser veya kronik, kritik hasta yakını olan bir çalışanın duygu durumunu ve çalışma barışını yönetmek zorlu bir süreç olabilir. Bu konuda işveren ve yöneticiye önemli sorumluluklar düşmektedir.”

Çalışan ile birlikte alınabilecek aksiyonlar

Çalışanımızın bu süreçte desteklenmesi ana amacı ile; işveren, yönetici veya çalışma arkadaşı olarak davranış sorumluluklarımız şunlar olabilir:

Esnek Çalışma Düzenlemeleri: İşveren-çalışan görüşmesiyle esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma veya esnek izin gibi seçenekler hakkında konuşmak, bakım verme sorumluluğunu daha iyi dengelemeye yardımcı olabilir.

İş Yükünün Yeniden Düzenlenmesi: İş yerindeki görevlerin veya projelerin yeniden düzenlenmesi, bakım verme sorumluluğunu daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

Destek Gruplarından Faydalanma: Bakım verenler için destek grupları veya kaynak merkezleri, duygusal destek sağlayabilir ve bakım verme konusunda pratik tavsiyeler sunabilir. Hasta dernekleri ile temasa geçilmesi bunlara bir örnek olarak verilebilir.

İşveren Desteği ve Kaynaklarını Kullanma: İşverenin sunduğu bakım verme destek programlarından veya kaynaklardan faydalanma. Bazı şirketler bakım veren çalışanları destekleyen programlar sunabilir. Bazı özel sağlık sigortalarında bu tarz durumlar için paketler tanımlıdır. Ya da bu çalışan için işveren tarafından tanımlanabilir.

İK veya İşveren Politikası Olarak Maddi Destek: İşverenin sunduğu sağlık sigortaları konusunda ya da olası bu durumlar için maddi destek sağlanması için politikalar geliştirmek. İhtiyacı olan çalışana buradan destek sağlanması, sigorta kapsamında ekstra hizmet alımının desteklenmesi ya da çalışanın maddi olarak destekleneceği diğer süreçler yaratılması uygun olacaktır.

Kişisel Zaman Yönetimi ve Sınırlar Koyma: İş ve bakım verme arasında denge kurabilmek için kişisel zaman yönetimi becerilerini geliştirmek önemlidir. Belirli zaman dilimleri ayırarak iş ve bakım verme arasında sınırlar koymak faydalı olabilir.

Dış Destek Alma: Bakım verme sorumluluğunu paylaşmak için aile üyelerinden veya profesyonel bakım hizmetlerinden yardım almak, yükü hafifletebilir. Evde bakım hizmetleri gibi.

Kendi İhtiyaçlarına Dikkat Etme: Kendi sağlığına dikkat etmek ve stresle başa çıkmak için zaman ayırmak önemlidir. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve dinlenmek, verimliliği artırabilir.

İş Ortamında Destek Arama: İş arkadaşları veya üst yönetimle açık bir şekilde konuşarak, iş yaşamı ve bakım verme sorumluluğu arasında denge sağlamak için destek istemek önemlidir.

Profesyonel Yardım Almak: Zor durumlarla başa çıkmak için psikolojik veya danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak önemlidir. Ülkemizde artan ve gelişen yeni nesil sağlık yaklaşımları olan “Evital” “LifeClub” gibi platformlardan hizmet alımı yapılabilir.

“Bakım verme sorumluluğuyla iş yaşamı arasında denge sağlamak her zaman kolay olmayabilir, ancak bu tür aksiyonlar alınarak daha iyi bir denge kurulabilir ve iş yaşamıyla bakım verme sorumluluğu arasında uyum sağlanabilir.”

Bakım verme sorumluluğuyla iş yaşamı arasında denge sağlamak her zaman kolay olmayabilir, ancak bu tür aksiyonlar alınarak daha iyi bir denge kurulabilir ve iş yaşamıyla bakım verme sorumluluğu arasında uyum sağlanabilir. Uzun soluklu da olabilecek durumlar olacağı için işvereni, yöneticisi ve iş arkadaşı ile çalışanın aldığı her aksiyonun ve kararın istikrarlı ve tutarlı olarak devam etmesi de kritiktir. Kısa zamanlı ya da geçici eylem planları yapılmamalıdır.

Unutmayalım, her hasta yakınının kanser ve hastalık deneyimi farklıdır ve her hasta yakını çalışanın ihtiyaçları değişebilir. Bireylerin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yanıt vererek, onların daha iyi hissetmelerine yardımcı olabiliriz.

Sağlıklı günler dileklerimle, sevgiyle. ⭐️

Yorum yaz