FİKİR LİDERLERİ DERGİSİİLAÇ ENDÜSTRİSİİNSAN KAYNAKLARIKARİYERÖNE ÇIKAN HABERLER

Aysu Avcı Özcan: “Kurum kültürümüzün ve değerlerimizin merkezinde çeşitlilik ve kapsayıcılık var!”

Menarini Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aysu Avcı Özcan; Aralık sayısı yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi ile Menarini’nin insan kaynakları politikaları ve çalışmaları hakkında geniş değerlendirmeler paylaştı.
Menarini Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aysu Avcı Özcan; Aralık sayısı yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi ile Menarini’nin insan kaynakları politikaları ve çalışmaları hakkında geniş değerlendirmeler paylaştı.

 

Menarini Türkiye
İnsan Kaynakları

Aysu Avcı Özcan
Menarini Türkiye, İnsan Kaynakları Direktörü

“Değişen ihtiyaçlara yönelik sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir insan kaynakları yaklaşımı oluşturduk. Çevik bir anlayışla yönettiğimiz bu sürecin gelecek dönemde de bu odağına sahip çıkarak ilerleyeceğini belirtmek isterim.”

ODAK NOKTASI İNSAN OLAN BİR FİRMA OLARAK, HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZDA, KADIN-ERKEK TÜM EKİP ARKADAŞLARIMIZIN MEVCUT VE GELECEKTEKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI, GELİŞİMLERİNİ SÜREKLİ KILMAYI, YETENEKLERİNİ, BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİREBİLECEKLERİ EŞİTLİĞE DAYANAN BİR ORTAM YARATMAYI VE KARİYERLERİNİ DESTEKLEMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ.

F. L: Sizi tanıyabilir miyiz?
AYSU AVCI ÖZCAN: Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuma Carrefoursa’da insan kaynakları uzmanı olarak başladım. Bu süre zarfında Galatasaray Üniversitesi’nde yüksek lisansımı tamamladım ve profesyonel hayatıma farklı sektörlerde firmaların insan kaynakları departmanlarında artan sorumluluklar üstlenerek devam ettim. Aralık 2022’den itibaren Menarini Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev almaktayım.

Menarini’nin İK politikalarından ve insan kaynağına yaklaşımından bahsedebilir misiniz? Odak noktası insan olan bir firma olarak, hayata geçirdiğimiz insan kaynakları politikamızda, kadın-erkek tüm ekip arkadaşlarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamayı, gelişimlerini sürekli kılmayı, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri eşitliğe dayanan bir ortam yaratmayı ve kariyerlerini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu amacımız doğrultusunda birçok proje hayata geçiriyoruz. “Yetenek Yönetimi Sistemi”miz, sürekli “Eğitim & Gelişim”i destekleyen şirket uygulamalarımız (Liderlik gelişimini destekleyen “Menarini Türkiye Liderlik Programı”mız, Yüksek Lisans ve Sertifika Desteği Programımız, İngilizce Dil Gelişim Desteği Programımız, İleri ve Tersine Mentorluk Programlarımız, Gölgeleme Programlarımız), ödüllendirme ve takdir alanındaki farklı ve çeşitli uygulamalarımız, bunlardan bazıları.

Bu uygulamalarla hedefimiz, tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarken, olası bir eşitsizliğe meydan vermeyecek şekilde ilerleyebilmeyi sağlamak. Bunu sağlarken amacımız tüm ekiplerimizin kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışımız çerçevesinde kariyer planlamalarına dahil edilmesini garanti altına almak. Bu alandaki uygulamalarımızı sürekli olarak güçlendirmek ve kendimizi geliştirmek bizim için öncelikli bir konu.

Ayrım gözetmeden tüm çalışanlarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini önemsiyoruz. Dünya çapında yatırımları olan bir firmada çalışmanın sağladığı global kariyer fırsatlarının özellikle Menarini Group içinde çok desteklendiğini de belirtmek isterim. Ekiplerimizi şirket içi ve dışı olmak üzere, sunduğumuz birçok eğitim fırsatı ile sadece günümüzün değil, aynı zamanda gelişen teknolojilere uyum sağlayacak şekilde geleceğin yetkinlikleriyle de donatmaya özen gösteriyoruz. Menarini olarak, daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonumuz ile insanları sağlıklı ve mutlu bir gelecek ile buluşturmak için çalışırken, ekip arkadaşlarımızın kendilerini mutlu hissetmelerini ve işini en iyi şekilde yaparak alanlarında başarılı olabilmelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda bizim için en önemli bileşenler; çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak, firmamızda çeşitliliği sağlayarak fırsat eşitliği sunmak ve şirketimizin en büyük değeri olan çalışanlarımız ile her alanda iş birliği ile çalışarak açık iletişimi desteklemek.

“Ekiplerimizi şirket içi ve dışı olmak üzere, sunduğumuz birçok eğitim fırsatı ile sadece günümüzün değil, aynı zamanda gelişen teknolojilere uyum sağlayacak şekilde geleceğin yetkinlikleriyle de donatmaya özen gösteriyoruz.”

Menarini Türkiye’de insan kaynaklarına ciddi yatırımlarınız, iş veren markası olarak fark yaratan çalışmalarınız ve aldığınız ödüller var; bunlardan etraflıca bahsetmek ister misiniz? Menarini’de ekiplerimizin sürekli gelişimi öncelikli bir konu. Bununla beraber çalışan beklentisi ve ihtiyaçlarının da insan kaynakları açısından diğer bir önemli başlığımız olduğunu iletmek isterim. Ekiplerimizi dinlemek, aksiyon önerilerini uygulamaya almak bu anlamda kıymetli. Ekiplerimizin kariyer gelişimlerini sahiplenmelerini değerli buluyoruz. Biz de Menarini’de tüm imkanlarımızı seferber ederek onları kariyer yolculuklarında desteklemeyi hedefliyoruz. 140 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak ekip arkadaşlarımızın global ve bölgesel sorumluluk almalarını destekliyoruz. Tüm süreçlerde yanlarında oluyor, yeni görevlerine en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm eğitim ve olanaklardan faydalanmalarını sağlıyoruz.

Kurum kültürümüzün ve değerlerimizin merkezinde çeşitlilik ve kapsayıcılık çok önemli bir yer tutuyor. Tüm çalışanlara kariyer yolculuğunda eşit fırsatlar sunarak, kişilerin yetenek ve performansları çerçevesinde, objektif ve eşit koşullarda değerlendirilmelerini sağlıyoruz. Menarini olarak bu konuda her alanda objektif ve eşit kriterlere dayanarak hareket ediyoruz. Kültürümüz açık iletişim ve birlikte gelişim üzerine kurulu. Çalışan temsilcilerimiz, “İK Seni Dinliyor”, çalışan toplantılarımız, yönetim toplantılarımız, şirket uygulamaları için görüş anketlerimiz, marka isimlerinin çalışanlar tarafından belirlenmesi sayesinde tüm çalışanlarımızın fikirlerini dinliyor, bu fikirleri hayata geçirerek çalışanlarımızın şirket yönetiminde söz sahibi olmasını sağlıyoruz, bu da sahiplenmeyi mümkün kılıyor. Dinlemek; ekiplerin, şirketlerin iş ve süreçlerini sahiplenmelerini, değişim süreçlerinde aktif katılım ve destek vermelerini sağlıyor. Çalışanlar şirketle bu sayede duygusal bağ kuruyor ve bu bağın güçlenmesi sağlanıyor. Özellikle Z kuşağından aramıza yeni katılan genç yeteneklerde bunu çok ciddi şekilde tecrübe etmekteyiz. İşveren markamızın tanıtımını da özellikle bu markanın itibarına birebir katkı sağlayan ekip arkadaşlarımızın yorumlarından yeni adaylarımıza ve paydaşlarımıza aktarmayı tercih ediyoruz. Menarini’nin itibarını seçili kurumsal ekipler değil, her kademeden arkadaşımızla birlikte yönetiyoruz. İşveren markası olarak yaklaşık 1000’e yakın ekip arkadaşımızla hayata sağlık katmak için gayret ediyoruz. Nitekim aldığımız ödüller bu yaklaşımımızın tüm ekip arkadaşlarımız tarafından takdirle karşılandığının bir göstergesi diye düşünüyorum.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında neler yapıyorsunuz? Firma olarak, kadın-erkek, din, dil, ırk ayrım göstermeksizin tüm çalışanlarımıza eşit davranmayı temel prensiplerimizden biri olarak görmekteyiz. Ekiplerimizin, yürüdükleri kariyer yolculuğunda herkese eşit fırsatlar sağlayarak desteklenmeleri için durmaksızın çalışıyoruz. Bunlara ek olarak, Menarini’de global olarak yönetim kurulumuzun %33’ünün, ekibimizin de %50’sinin kadınlardan oluşmasından dolayı gurur duyuyoruz. Menarini Türkiye’de ise bu oran üst yönetimde %65’lere çıkıyor. Üst düzey pozisyonlardaki kadın lider sayısını zorunlu kotalarla değil, kadınların üst düzey pozisyonlara terfi veya yerleştirilmesinin önündeki engelleri kaldırarak ve eşit fırsatlar sunarak artırmaya çalışıyoruz.

“Biz Menarini olarak, yeni yetenekleri aramıza katmayı, onlarla gelişmeyi önemsiyoruz. Bununla birlikte ekibimizdeki çalışma arkadaşlarımıza huzurlu, kendilerini çekinmeden ifade edebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı da çok kıymetli buluyoruz.”

Menarini’de İK yönetiminde dijitalleşmeden nasıl faydalanıyorsunuz? Şirket olarak iş yapış şekillerimize zaten hayatımızda olan fakat pandemi dönemiyle birlikte önemi daha da artan ve gelişen dijitalleşmeyi hızla adapte ettik. Çalışan deneyimimizi daha da artırmak, yeni yetenekleri kazanmak için online platformları daha çok kullanmaya başladık. Biz Menarini olarak, yeni yetenekleri aramıza katmayı, onlarla gelişmeyi önemsiyoruz. Bununla birlikte ekibimizdeki çalışma arkadaşlarımıza huzurlu, kendilerini çekinmeden ifade edebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı da çok kıymetli buluyoruz. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için, takım arkadaşlarımıza dijital ortamlarda kişisel ve profesyonel hayatlarında gelişim sağlayan eğitimler organize ediyor ve bir araya gelerek fikirlerini rahatça ifade edip, üst yönetim ve diğer iş arkadaşlarıyla açık iletişim sağlayan ‘İK Seni Dinliyor’ toplantılarımızı organize ediyoruz. Firma olarak İK politikalarımızı nasıl geliştirebileceğimizi, bizden beklenenleri ekiplerimizle konuşabilmekteyiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla açık iletişimimizi çok önemsiyoruz.

Aramıza katılacak olan gençler ve yeni yetenekler için ise kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan kurum kültürümüzü, değerlerimizi ve Menarini olarak onlara sunduğumuz kariyer fırsatlarını anlatan içerikler paylaşmaktayız. Bunun yanı sıra M-Future Uzun Dönem Staj Programımız ile yeni yetenekleri aramıza katmaya devam ediyoruz.

Yeni dönemde çalışanlara yeni yetenekler kazandırmak, geleceğe hazırlamak da önemli. Siz bu konularda neler yapıyorsunuz? Menarini olarak her zaman, hayata geçirdiğimiz programlar ve eğitimlerle tüm çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bugün değişimin kaçınılmaz olduğu farklı bir zamanda yaşıyoruz. Bu nedenle çevik iş yapma şekline uygun, altyapısı kuvvetli ekipler oluşturmak çok önemli. Biz de değişen iş yapış şekillerine ve oluşan yeni ihtiyaçlara göre ekip arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler kazanması için destek veriyoruz. Çalışanlarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerini sürekli kılmak, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak, kariyer hareketlerini desteklemek, yetkinlik modelini oluşturmak amacıyla “Yetenek Yönetimi Sistemi”ni hayata geçirdik. Yetenek yönetimi sayesinde tüm çalışanlarımızın yaptıkları işten memnun olmalarına, en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olmayı, güçlü potansiyellerini dışa vurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımımıza destek olması amacıyla, yenilikçi bir bakış açısı sunan “Yeteneğin Senin Geleceğin” uygulamasını, “İleri ve Tersine Mentorluk” süreçleri ile birbirimizden öğrenmeyi destekleyen mentorluk programlarımızı, kariyer yolculuğu sırasında kendimizi keşfetmemizi desteklemek üzere MAP: Gölgeleme programlarımızı ve gelişim odaklı performans sistemimizi “Perfor-M” programımızı geliştirerek hayata geçirdik.

“Değişen ihtiyaçlara yönelik sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir insan kaynakları yaklaşımı oluşturduk. Çevik bir anlayışla yönettiğimiz bu sürecin gelecek dönemde de bu odağına sahip çıkarak ilerleyeceğini belirtmek isterim.”

Menarini’de özellikle gençlerin kariyer gelişimlerine yönelik M-Future adını verdiğiniz yeni yetenek geliştirme programınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Gençlerin eğitimleri, kendilerini geliştirmeleri Menarini olarak bizim için çok kıymetli. Sahip oldukları yüksek enerjileri ve yetenekleri ile çıktıkları kariyer yolculuklarında onlara destek olmak, sektörle ilgili tecrübe kazandırmak, iş hayatını bire-bir gözlemleyerek kendilerine bir rota çizmelerini sağlamak amacıyla M-Future adını verdiğimiz uzun dönem staj programımızı her yıl gençlerle buluşturuyoruz.

M-Future aslında bir “Genç Yetenek Programı”dır diyebiliriz. Bu program boyunca stajyerlerimiz; mesleki gelişimlerini destekleyen kapsamlı eğitim programlarına katılıyor, proje ekipleriyle takım çalışması fırsatı bularak yaratıcı, keyifli ve dinamik bir iş ortamını deneyimliyorlar. Stajını başarıyla tamamlayan uzun dönem stajyerlerimize, şirketimizde profesyonel hayatlarına başlama şansı da sunabiliyoruz. Üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olan, gerçek bir çalışma ortamını gözlemlemek isteyen tüm öğrenciler programımıza başvurabilirler.

M-Future uzun dönem staj programımızın kabul sürecinde, video mülakat, yüz yüze insan kaynakları mülakatı, genel yetenek ve yetkinlik testleri, iş birimi yöneticilerine yapılan İngilizce sunum ve mülakatlar gibi çok aşamalı değerlendirme adımları izlenmekte. Nitekim stajyerlerimizin yaklaşık %80’inin staj sonrası Menarini’de çalışmaya başladıklarını da büyük bir mutlulukla paylaşmak isterim.

Menarini Türkiye’nin insan kaynakları yönetiminde orta ve uzun vadedeki hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Geride bıraktığımız pandemi dönemi tüm dünyada tüm sektörlerde büyük değişimlere, yeni iş yapış düzenine sahne oldu. Tabii İK departmanları da bu değişimlerden ve yeni doğan iş modelinden etkilendi. Bu dönemde hibrid çalışma yeni normalimiz haline geldi. Pandemi sonrası süreçte uzaktan çalışma zorunluluğu nedeniyle güçlenen dijital altyapı ve çözümleri aktif olarak kullanmaya devam ettik. Tüm sistem ve süreçlerimiz dijitalleşti. Eğitimlerden tutun da ekiplerimizi dinlediğimiz değerlendirme toplantılarımıza kadar her alanda dijitalleşmenin faydalarından sonuna kadar yararlanmaktayız. Nitekim bunun verimliliği de artırdığını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bununla birlikte değişen iş yapma süreçleri ekiplerimizin kariyer gelişimlerine yeni bir bakış açısıyla eğilmemizi sağladı. Performans değerlendirme süreçlerimizi yeniledik. Ekiplerimize yönelik yeni kariyer gelişim programları oluşturduk. Bunlarla birlikte uzaktan çalışmanın sağladığı iş-özel hayat dengesini korumaya özen göstererek ilerlemekteyiz.

Menarini Türkiye hem merkez, hem saha, hem de üretim ekipleri olan bir sağlık firması. Bu nedenle farklı ekip dinamikleri insan kaynakları alanında farklı ve çeşitlendirilmiş yaklaşımları da beraberinde getirmekte. Yeni süreçlerimizi yönetirken tüm ekiplerimizi dinlemek bu anlamda çok değerli. İhtiyaçların belirlenmesi, çalışanların tüm süreçlere daha fazla katılımının sağlanması gerçekten çok önemli. Biz de değişen ihtiyaçlara yönelik sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir insan kaynakları yaklaşımı oluşturduk. Çevik bir anlayışla yönettiğimiz bu sürecin gelecek dönemde de bu odağına sahip çıkarak ilerleyeceğini belirtmek isterim. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızın yanında daha fazla çalışanına ve onu dinlemeye odaklı bir yapı oluşturmak, bu yapı içinde çalışan memnuniyetini sağlamaya en üst düzeyde çaba harcamak, yeni ve umut vaadeden yetenekleri bünyemize katmak da önümüzdeki sürecin öncelikleri arasında diyebilirim. ⭐️

Yorum yaz