BİLİMFARKINDALIKÖNE ÇIKAN HABERLERSAĞLIK TEKNOLOJİLERİSTKTIBBİ CİHAZUZMANLIK DERNEKLERİ

Girişimsel radyoloji onkolojinin neresinde?

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Eğitim Görevlisi ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Saymanı Doç. Dr. Mustafa Özdemir; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında girişimsel radyoloji ve kanser tedavileri hakkında değerlendirmelerini ve düşüncelerini paylaştı.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Eğitim Görevlisi ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Saymanı Doç. Dr. Mustafa Özdemir; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında girişimsel radyoloji ve kanser tedavileri hakkında değerlendirmelerini ve düşüncelerini paylaştı.

 

Girişimsel Radyoloji Onkolojinin Neresinde?

Doç. Dr. Mustafa Özdemir
TGRD Yönetim Kurulu Saymanı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Eğitim Görevlisi

“Multidisipliner tümör konseylerinin en önemli parçalarından birisi de girişimsel radyologlardır.”

Wilhelm Conrad Röntgen tarafından 1895’te insan vücudunun içini gösteren X ışını bulunduktan sonra radyoloji uzun yıllar boyunca röntgen görüntülerini değerlendirmekten öteye gidememiştir. 1964’te Dr. Charles Dotter ilk anjiyoplasti işlemini başarı ile uygulayarak bacağı kesilmekte olan hastanın hayatını kurtardı. Bu tarih girişimsel radyolojinin başlangıcı olmuştur.

Aradan geçen 60 yılda girişimsel radyoloji tıbbın her branşına katkı sağlayarak olağanüstü gelişme kaydetti. Son 20-30 yılda özellikle onkolojik alanda girişimsel radyolojinin katkısı yadsınamaz oldu. Günümüzde onkolojik girişimsel işlemler birçok hastanın tanı ve tedavisinde büyük önem arzetmektedir. Hatta son dönemde ABD’de girişimsel radyolojinin altında onkolojik girişimleri kapsayan girişimsel onkoloji ismi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

“Onkolojik girişimsel radyoloji, görüntüleme yöntemleri eşliğinde biyopsiler, kateterizasyonlar, ablasyonlar ve embolizasyonları içeren çeşitli invaziv işlemlerden oluşur.”

Terapötik bazı işlemlere örnek verecek olursak karaciğerde hepatoselüler karsinom ve kolanjiyo karsinom başta olmak üzere primer karaciğer tümörleri ve sekonder karaciğer tümörlerinin büyük bir kısmı lokorejyonel işlemlerle tedavi edilmektedir. Ablasyon, anjiyografi cihazı ile yapılan tümör tedavileri, kemosatürasyon gibi direk tümöre yönelik tedavilerin yanı sıra hastayı cerrahiye uygun hale getiren biliyer drenaj, portal ven embolizasyonu, bivenöz embolizasyon gibi işlemler dünyanın gelişmiş ülkelerindeki kalitede ülkemizde de deneyimli merkezlerde tecrübeli girişimsel radyologlar tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Hastalıklar ve tedaviler çeşitlendikçe multidisipliner tümör konseyleri onkoloji alanında büyük önem kazanmaktadır. Bu çeşitlilik içerisinde hastaya en uygun tedavinin arandığı yerler multidisipliner tümör konseyleri olmuştur. Bu konseylerin hastaların sağkalımını arttırdığına dair güncel makaleler bulunmaktadır.

Konseylerin yaygınlaşması, uygulanacak tedavilerin kalitesinin artması açısından büyük önem arz etmektedir. Multidisipliner tümör konseylerinin en önemli parçalarından birisi de girişimsel radyologlardır. Bu bağlamda TGRD olarak girişimsel radyolojinin ülkemizde yaygınlaşması için büyük çaba sarfetmekteyiz. Eğitim sürecinin en önemli parçası olan 19. yıllık kongremiz 2-6 Şubat 2024 tarihleri arasında Titanic Belek Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Multidisipliner tümör konseylerindeki tüm meslektaşlarımızın ilgisini çekecek konular kongrede konuşulacak. Onkoloji ile ilgilenen tüm meslektaşlarımızı kongremize davet etmek isterim. Konseylerden gelen sinerjistik etkinin tüm alanlarda giderek artmasını umut ederim. ⭐️

Yorum yaz