BİLİMFARKINDALIKFİKİR LİDERLERİ DERGİSİÖNE ÇIKAN HABERLERSAĞLIK TEKNOLOJİLERİSTKTEKNOLOJİTIBBİ CİHAZTOPLUM SAĞLIĞIUZMANLIK DERNEKLERİ

Onkolojik girişimsel radyoloji tedavilerinde yeni teknolojiler

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Radyoloji Uzmanı ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. H. Tuğsan Ballı; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında onkolojik girişimsel radyoloji tedavilerinde yeni teknolojiler ve kanser tedavileri hakkında değerlendirmelerini ve düşüncelerini paylaştı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Radyoloji Uzmanı ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. H. Tuğsan Ballı; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında onkolojik girişimsel radyoloji tedavilerinde yeni teknolojiler ve kanser tedavileri hakkında değerlendirmelerini ve düşüncelerini paylaştı.

 

Onkolojik Girişimsel Radyoloji Tedavilerinde
Yeni Teknolojiler

Doç. Dr. H. Tuğsan Ballı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

“Son dönemde sanal ve arttırılmış gerçeklik alanındaki gelişmeler tedavi hedefindeki tümöre güvenli ulaşımın yolunu açtı.”

Son yıllarda, hayatımızın bir çok alanında ve özellikle de sağlık bilimlerinde yapay zeka tabanlı gelişmeler kanser hastalarının tanı, tedavi ve takibinde temel ilgi alanlarından birisi oldu. Onkolojik hasta yolculuğunun ilk adımı olan tanı alma evresinde, hastadan elde edilen radyolojik görüntülerin, yapay zeka algoritmaları kullanılarak değerlendirilmesi ile, daha yüksek olasılıkla doğru tanı konulduğu gösterildi. Böylece, en iyi tedavi, hastaya özel tedavi seçimi gibi modern onkolojik hasta tedavi metodlarının gelişimi için bir yol açtı.

Konvansiyonel ve girişimsel onkolojik tedavierin günümüzdeki büyük sorunlarından bir tanesi de tedavi sonuçlarını öngörme konusundaki yetersizlik. Yapay zeka, tedavi öncesi radyolojik görüntülere ek olarak yüzlerce klinik ve labaratuvar verilerini de birleştirip ortaya çıkan nomogramlar aracılğı ile tedavi sonuçlarını öngörme ve en uygun tedavinin seçimine yol gösterme konusunda çığır açıcı veriler sunmaya başladığı görülmektedir. Girişimsel onkolojik tedavilerde kullanılan tüm yöntemlerin öncesinde elde edilen görüntüler ve sonrası takiplerdeki görüntülerin analizi ile de birlikte tedavi sonuçlarını öngörme, yakın gelecekte, tedavi algoritma seçimi için temel oluşturacak gibi görünmektedir.

“Onkolojik hasta yolculuğunun ilk adımı olan tanı alma evresinde, hastadan elde edilen radyolojik görüntülerin, yapay zeka algoritmaları kullanılarak değerlendirilmesi ile, daha yüksek olasılıkla doğru tanı konulduğu gösterildi.”

Minimal invaziv tümör tedavileri grubunda yer alan onkolojik girişimsel radyoloji yaklaşımları için yakın döneme kadar önemli problem, hedef tümöre çeşitli görüntüleme yöntemleri kılavuzluğu kullanarak güvenli bir şekilde ulaşmak idi. Ancak son dönemde sanal ve arttırılmış gerçeklik alanındaki gelişmeler tedavi hedefindeki tümöre güvenli ulaşımın yolunu açtı. Sanki bir video oyunu platformundaymış gibi, hedef tümörlere güvenli ulaşım ve sonrasında tedaviye birçok anatomik zorluk için imkan sağladı. Navigasyon, hedefleme ve işaretleme gibi üst düzey yazılımların da yardımı ile günümüzde birçok tümörün tedavisi mümkün olmaktadır. Buna ek olarak tedavi ile eşzamanlı bir şekilde tedavi yanıtını değerlendiren yazılımların da entegrasyonu, bütüncül yaklaşımı tamamlamaktadır.

Sonuç olarak; yapay zeka, arttırılmış ve sanal gerçeklik, navigasyon-hedefleme yazılımları girişimsel onkolojik tedavilerin diğer adı ile minimal invaziv tümör tedavilerinin tek başına veya sistemik onkolojik tedavilerle beraber, yakın zamanda standart tedavi yöntemleri içerisine girmesine olanak sağlayacaktır. ⭐️

Yorum yaz