BİLİMFARKINDALIKFİKİR LİDERLERİ DERGİSİÖNE ÇIKAN HABERLERSAĞLIK TEKNOLOJİLERİSTKTEKNOLOJİTIBBİ CİHAZTOPLUM SAĞLIĞIUZMANLIK DERNEKLERİ

Girişimsel radyolojide lokorejyonel tedaviler

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Koray Akkan; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında girişimsel radyolojide lokorejyonel tedaviler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Koray Akkan; “Kanser Özel Sayısı” olarak yayımlanan Fikir Liderleri Dergisi Aralık sayısında girişimsel radyolojide lokorejyonel tedaviler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

 

Girişimsel Radyolojide
Lokorejyonel Tedaviler

Prof. Dr. Koray Akkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji bünyesinde bazı özellikli tümöral durumlarda uzun süredir lokorejyonel tedaviler kullanılmaktadır. Girişimsel radyoloji; radyolojik görüntüleme modaliteleri (Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, anjiografi vb.) eşliğinde hastalara uygulanan minimal invaziv tanısal ve tedavisel işlemler bütünüdür.

Lokorejyonel tedavilerde ise; görüntüleme eşliğinde antitümöral bir cihaz, ilaç veya kimyasal maddenin doğrudan tümöre verilerek tümörün yok edilmesi amaçlanmaktadır.

Çoğu tümörler için halen cerrahi rezeksiyon standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmekle birlikte özellikle karaciğer, pankreas, böbrek ve akciğer gibi organlarda cerrahi tedavinin uygulanamadığı durumlarda lokorejyonel tedaviler ön plana çıkmaktadır.

Lokorejyonel tedaviler ya ciltten ablasyon (Yakma veya dondurma) özelliği olan bir iğne görüntüleme eşliğinde lezyona ilerletilerek ya da anjiografik yöntemle tümörün besleyici damarlarına iletilen kateterlerle besleyicisini tıkayıcı veya tümör öldürücü ajanların verilmesi yoluyla yapılabilmektedir.

Seçilmiş özellikli olgularda lokorejyonel girişimsel radyolojik tedaviler oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Ayrıca bu tedavi yöntemleri hastanede kalış sürelerini ve hastaların normal yaşamlarına dönüş sürelerini de oldukça kısaltmaktadır. ⭐️

Yorum yaz