AŞIFARKINDALIKSAĞLIKSTKTOPLUM SAĞLIĞIUZMANLIK DERNEKLERİ

Kanser hastaları aşılama öncelikli değil!

Anacak, aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşamalara göre düzenli olarak ilerleyeceğine inandıklarını ifade etti.

KANSER HASTALARI COVID-19 AŞILAMA TAKVİMİNDE ÖNCELİKLİ GRUPLAR İÇİNDE OLMALIDIR

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak: “Kanser hastaları hem COVID-19 bulaşması hem de COVID-19’a bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunmaktadır, aşılama takviminde mutlaka öncelik verilmelidir.”

Prof. Dr. Yavuz Anacak, COVID-19 pandemisine karşı ülkemizde 14 Ocak itibarıyla aşılamanın başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Anacak, aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşamalara ve aşılanacak gruplara göre düzenli olarak ilerleyeceğine inandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Anacak, şu açıklamalarda bulundu:

“Kanser hastaları hem COVID-19 bulaşması hem de COVID-19’a bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunmaktadırlar. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, seyahat kısıtlamasının yürürlükte olduğu dönemlerde dahi kanser hastaları tanı, tedavi ve takip için defalarca sağlık kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Bir kanser hastası laboratuvar incelemelerinden görüntüleme tetkiklerine, girişimsel tanı işlemlerinden cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dek çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Bütün bunlar pandemi sırasında evde kalan diğer insanlara göre COVID-19 bulaşma riskini arttırmaktadır. ABD, İspanya ve İngiltere’de yapılan araştırmalarda kanser hastalarında COVID-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Kanserin yarattığı düşkünlük ve kanser tedavisinin etkileri nedeniyle COVID pozitif kanser hastalarının direnci azalmakta ve COVID-19 nedeniyle ölüm riski artmaktadır. İngiltere, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan ve COVID pozitif olan 20.000’den fazla kanser hastasının değerlendirildiği araştırmalarda bu hastalarda COVID-19 nedeniyle ölüm riski %25-30 olarak bildirilmiştir.”

KANSER HASTALARI ŞU AN AŞILAMADA ÖNCELİKLİ BULUNMUYOR

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı aşılama takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğünü ifade eden Anacak, “Temel olarak yaşa aralığına bağlı olarak yapılan sıralamada risk taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Kanser hastalarının içerisinde bulunduğu ‘Kronik hastalığı olan kişiler grubu’ 3. aşamada aşılanacaklar arasında bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir kanser hastasının aşılama için 3. aşamayı beklemesi gerekir, ancak elimizdeki verilere göre bu hastanın COVID+ olması durumunda ölüm riski yaklaşık %10 civarındadır ve aşılama için ön sıralarda olmalıdır. Kanser hastalarının hem COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir. Bu konuda derneğimiz Sağlık Bakanlığı ile de temasa geçmiş ve kanser hastalarının durumunu bildirerek öncelikli gruplar arasına alınması yönünde görüş bildirmiştir” dedi.

Yorum yaz